Trang chủ > Giáo Pháp KS > Chư Tôn đức Tăng

Bài tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Giác Lai tân viên tịch

Tác giả: Tăng Ni sinh Khất sĩ du học Ấn Độ.  
Xem: 2702 . Đăng: 30/06/2022In ấn

 

Bài tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Giác Lai tân viên tịch

 

 

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Cung kính ngưỡng bạch Giác linh cố Trưởng lão HT. Giác Lai,

Cung kính ngưỡng bạch HT. Giác Toàn – Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự trưởng Giáo đoàn  IV chứng minh,

Cung kính ngưỡng bạch chư Tôn đức Trị sự Giáo đoàn IV,

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni môn đồ pháp quyến!

 

          Kính lạy Giác linh!       

 

Gẫm cõi mộng trần ai hiu hắt

          Bóng thời gian mờ mắt, bạc đầu

Ngựa hồng tung bước vó câu

Vô thường mấy độ biết đâu thân mình!

         

Luật đời vốn hữu hình, hữu hoại

          Chuyện xưa nay nhân loại não phiền

 Sinh ly là chuyện thời duyên

Sum vầy, tan hợp chẳng riêng phận nào.

 

 Người giác ngộ sớm vào cõi tịnh

          Đường lợi danh chẳng dính tấc lòng

Thanh bần luôn giữ sạch trong

Tiêu diêu thoát tục mênh mông diệu thù.

 

Rồi ngày tháng đường tu trọn hạnh

Hóa thiên nga lướt cánh giữa trời

Hồng trần xa vút ngàn khơi

Theo mây về Phật cho đời thơm hương.

 

          Tròn chí nguyện noi đường thánh đức

          Bậc hiền Tăng gần bực siêu phàm

Giờ này giữa chốn già-lam

Khói nhang nghi ngút kết làm đài sen.

 

Dưới di ảnh hoa đèn ngời sáng

          Quyện làn hương lãng đãng ngất lòng

Chấp tay hướng nguyện hư không

Điếu thi cẩn bút dâng lòng kính thương.

 

          Nhớ Giác linh xưa!       

        

Hồn quê xứ Quảng hữu tình

“Sông Trà, núi Ấn” tạc hình nước non

“Lũy Chàm” văn hóa vàng son

“Châu Sa thành cổ” mãi còn ngời danh.

 

          Thôn Đại Lộc hiện sanh nam tử

          Đường thế gian nếm thử mùi trần

 Ra đời đầy đủ lục căn

Cha yêu, mẹ quý ân cần chăm nom.

 

     Thời thơ ấu sớm hôm học tập

          Chuyện quang vinh quyết lập danh đề

    Nhưng do cảnh ngộ dân quê

Bút nghiêng dang dở lo bề sinh nhai.

 

          Đạo đức tốt tâm ngay, tánh thẳng

          Sống hiền từ, lòng chẳng sân si

   Mẹ cha biết chữ: “Quy y”

Kính tin Tam bảo, khắc ghi đạo mầu.

 

          Ngài sớm biết hồi đầu hướng thiện

          Cửa thiền môn phụng hiến sức mình

     Bồ đề hạt giống phát sinh

Lần hồi nảy nở đăng trình đường mây.

 

          Trải ngày tháng kết xây vàng đá

          Hăm ba mùa xuân hạ qua mau

   Xuất trần lòng dạ khát khao

Giãi bày phụ mẫu nguyện vào không môn.

 

Thuở Giác linh xuất gia!

 

 Thuở xưa Thái tử tóc xanh

 Tìm đường giải thoát, vượt thành canh khuya

Ngày nay thế tục cách chia

    Nguyện theo chân Phật quyết lìa khổ đau.

 

    Kim Sơn tự xin vào tu học

          Thầy Bổn sư xuống tóc trò hiền

          Từ nay gác chuyện trần duyên

            An thân nhập đạo lên thuyền quang minh.

 

          Vào thuở ấy đăng trình du hóa

          Ngài Giác Nhiên chủ tọa y vàng

                   Du Tăng từng bước nghiêm trang

Gióng hồi chuông pháp rỡ ràng thôn quê.

 

          Phong thái ấy Bồ-đề uy dũng

          Chấn động tâm hiệp đúng cõi lòng

                   Ngài về bạch lại tôn phong

Xin Thầy cho phép theo dòng Sư kia.

 

          Thầy chấp thuận chim lìa khỏi tổ

          Đến Pháp Sư thổ lộ tâm mình

                   Đức Ngài hoan hỷ chứng minh

Nhận làm để tự tận tình giáo khuyên.

 

          Kể từ đó phận hiền Khất sĩ

          Quyết lo tu lập chí bổn hoài

                   Được Thầy ban hiệu Giác Lai

Như lời thọ ký: nối dài đường tu.

 

          Tròn sáu tháng công phu tập tánh

          Ngài theo về Ngọc Hạnh – Hóc Môn

                   Pháp Sư sách tấn kệ ngôn

Đăng đàn truyền giới tâm hồn sạch trong.

 

          Mười giới pháp tinh ròng cao quý

          Thành Sa-di tùy hỷ buổi đầu

                   Trau dồi nết hạnh thêm lâu

Bốn năm lập hạnh dãi dầu nắng mưa.

 

          Tại Gia Định khi vừa chững chạc

          Pháp sư về an lạc vô ưu

                   Đăng đàn truyền giới Tỳ-khưu

                 Trung Tâm tịnh xá truyền lưu các đời.

 

          Khi thọ giới tâm rời uế trược

          Ngõ tham thiền tâm được vững an

          Người về theo nhịp thời gian

Bát y tung cánh lên đàng độ sinh.

 

          Thời kỳ hành đạo!

 

Quý thay nguồn mạch tâm linh

 Bậc thầy mô phạm rộng tình khoan dung

 Chắp tay tĩnh lặng muôn trùng

 Lắng nghe tiếng thở vô cùng từ bi.

 

          Từ phố thị chuyển di trầm mặc

          Đến miền Đông dải đất nối dài

                   Miền Tây trăng lặng, sương mai

Đâu đâu cũng nhớ hình hài du Tăng.

 

          Từ Ngọc Hạnh đến gần Ngọc Phước

          Rồi Ngọc Hương, sau trước Ngọc Hòa

                   Ngọc Sơn, Ngọc Phụng nào xa

Ngọc Hưng nối lại pháp tòa Ngọc Châu.

 

          Cuộc luân chuyển dãi dầu chẳng kể

          Chuyện độ sinh đá lệ chẳng từ

                   Tuân lời giáo chỉ Pháp sư

Về ngôi Pháp viện an cư tu hành.

 

          Năm mươi năm tác thành hiền sĩ

          Ngài vững tu vô úy nơi này

                   “Tòng lâm thạch trụ” là đây

Nêu cao bóng cả hạnh Thầy năm xưa.

 

          Bao thăng trầm nắng mưa vần vũ

          Độ hậu sinh gồm đủ Tăng Ni

                   Thiện nam tín nữ quy y

Môn đồ tứ chúng thọ trì giáo khuyên.

 

          Trong Hệ phái gương hiền ngời sáng

          Hạnh vô ngôn tỏ rạng thanh bần

                   Ngài là một bậc hiền Tăng

Tấm gương cao quý xa gần thơm hương.

 

          Trong Giáo hội đảm đương minh chứng

          Ngôi vị cao linh ứng đàn đầu

                   Đảm đương Phật sự dài lâu

Chung tay góp sức ngõ hầu thạnh hưng.

 

          Rồi mấy độ vô chừng duyên hợp

          Bụi thời gian đổ lớp thân người

                   Tuổi đời đã quá tám mươi

Bên am cốc lá chờ giờ quy Tây…

 

          Thời kỳ viên tịch!

    Kính thương một bóng y vàng

      Tiếc đau đáu dạ, hai hàng lệ rơi

      Bóng thời gian: bóng mù khơi

   Người về cõi Phật nghẹn lời tiễn đưa.

 

          Tuổi xế chiều muối dưa đạm bạc

          Mắt chân chim, tuổi hạc hao mòn

     Qua rồi sức khỏe vàng son

Nay đau, mai ốm chẳng còn an khương.

 

          Ngài chơn chánh tâm thường nhiếp niệm

          Chút nắng mai mãn nguyện tuổi chiều

         Chỉ mong nghiệp lực sớm tiêu

Nhẹ nương Phật lực phiêu diêu thanh nhàn.

 

          Một sáng mai giữa hàng pháp lữ

          Ngài an nhiên sinh tử thân mình

 Nhẹ nhàng viên tịch lặng thinh

Y vàng thân đắp đượm tình sơn môn.

 

          Chuông Bát-nhã hàn ôn trỗi khúc

      Tiễn đưa người cõi tục ra đi

       Lòng không bận bịu chút gì

           Nét son gửi lại thiết thi bùi ngùi.

 

          Sau một kiếp lòng nuôi mối đạo

          Chuyện kệ kinh tần tảo lục thời

          Chúng con kết mấy vần thơ

          Thắp lên dâng cúng trước giờ di quan.

 

          Thành tâm khấn đạo vàng sống mãi

          Nguyện Giác linh sinh tái cõi lành

       Thuận duyên vẹn chữ độ sanh

Thoát ly Tam giới, chóng thành Phật tiên.

 

Cúi đầu đảnh lễ Giác linh cố Trưởng lão Hoà thượng Giác Lai tân viên tịch.

Cung kính ngưỡng bạch chư Tôn đức Chứng minh, chư Tôn đức Trị sự Giáo đoàn IV,

Cung kính ngưỡng bạch chư Tôn đức Tăng Ni môn đồ pháp quyến,

 

Từ đất Ấn xa xôi, hàng Tăng Ni sinh chúng con vô cùng đau buồn khi nghe tin Đức Trưởng lão HT. Giác Lai viên tịch sau 88 năm ngự cõi hồng trần, trong đó 57 năm ngự nơi cửa đạo. Là hàng hậu học lớp cháu con nhỏ dại, tuy chúng con không trực tiếp thọ giáo và uống giọt sữa pháp tinh khôi từ Đức trưởng lão, nhưng Ngài là bậc thạch trụ tòng lâm của tông môn Khất Sĩ nên chúng con đều mang ơn nặng qua sự cống hiến xây dựng và mở đạo của bậc tiền nhân. Đứng trước sự “quy Tây” của Ngài, chúng con xin thành kính phân ưu và xin mạn phép chia sẻ nỗi đau thương này với môn đồ pháp quyến.

Từ xứ Phật thiêng liêng, Tăng Ni sinh chúng con xin kết mảnh khăn tang trong tâm khảm, thành tâm đảnh lễ bái vọng giác linh đài nơi Tổ quốc thân yêu đang tôn trí nhục thân Ngài. Chúng con kính dâng đôi dòng thi hoá sơ lược hành trạng một đời phụng sự đạo pháp và chúng sinh của bậc tôn trưởng. Kính nguyện giác linh Đức trưởng lão thuỳ từ chứng giám.

Chúng con kính nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ giác linh Đức trưởng lão Hoà thượng Giác Lai thượng phẩm thượng sanh, cao đăng Phật quốc.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Tăng Ni sinh Khất sĩ du học Ấn Độ

 

-----oo0oo-----

Nguồn: www.daophatkhatsi.vn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 39 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Quang (Gò Công)

THÔNG BÁO Khóa tu Truyền thống lần thứ 39 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 21/01 - 28/01 năm Giáp Thìn (01.03.2024 - 08.03.2024) tại Tịnh xá Ngọc Quang (Gò Công, Tiền Giang)

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 37 tưởng niệm 100 năm ngày sinh Đức Tổ sư Minh Đăng Quang

Ni giới Hệ phái Khất sĩ sẽ tổ chức khóa tu Truyền thống lần thứ 37 tưởng niệm Tổ sư vào tháng 8 âm lịch năm 2023 như sau: ĐỊA ĐIỂM: CHÙA THUẬN PHƯỚC ĐỊA CHỈ: SỐ 171, ẤP 4, PHƯỚC VÂN, CẦN ĐƯỚC, LONG AN Trụ trì: SƯ CÔ NGHIÊM LIÊN Thời gian tu: Từ ngày mùng 10/8 - 16/8 (âl) năm Quý Mão (24.9.2023 - 30.9.2023)

Thư mời viết bài Hội thảo Hệ phái Khất sĩ: Tư tưởng Phật học, Lịch sử truyền thừa và những đóng góp

Thư mời viết bài Hội thảo Hệ phái Khất sĩ: Tư tưởng Phật học, Lịch sử truyền thừa và những đóng góp

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 36-37-38 của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Quý Mão 2023

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2023 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. KHÓA 37: Chùa Thuận Phước - số 171, ấp 4, Phước Vân, Cần Đước, Long An. KHÓA 38: Tịnh xá Ngọc Lâm - số 839 Trần Phú, phường B’Lao, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ