Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > An Cư

TP.HCM: Tịnh xá Ngọc Tân – Bình Dương, Tịnh xá Ngọc Nhân – Tây Ninh, Tịnh xá Phước Yên – Đồng Nai cúng dường trường hạ Ngọc Phương

Tác giả: Ban Truyền thông NGKS.  
Xem: 2046 . Đăng: 10/06/2019In ấn

 

TP.HCM: Tịnh xá Ngọc Tân – Bình Dương, Tịnh xá Ngọc Nhân – Tây Ninh, Tịnh xá Phước Yên – Đồng Nai cúng dường trường hạ Ngọc Phương

 

Ôi nhớ làm sao thuở Phật tiền

Y vàng rợp sắc nhẹ như tiên

Tăng Ni đệ tử đồng câu hội

Kiết hạ An cư pháp bảo viên

 

Tổ đình Ni giới Ngọc Phương là điểm An cư Kiết hạ cho toàn thể Ni chúng các miền Bắc – Trung – Nam thuộc hệ phái Khất sĩ trở về tu học, đây là môi trường sinh hoạt tập thể, chia sẻ kinh nghiệm, trao dồi giới đức, tinh tiến trên bước đường tìm cầu giải thoát giác ngộ, nguyện đem công đức tu học để hồi hướng pháp giới chúng sanh đều thành Phật đạo. Biết được tâm nguyện và hoài bão đó, Chư Ni các miền tịnh xá hoan hỷ hướng dẫn quý Phật tử trở về Tổ đình Ni giới Hệ phái tác pháp cúng dường Trường hạ cho trọn phần công đức và phước báu.

 Sáng ngày 9/6/2019 (nhằm 7/5/Kỷ Hợi), Ni trưởng Nhã Liên – Viện chủ và Ni sư Ẩn Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Tân – Bình Dương; Ni sư Nga Liên – Trụ trì tịnh xá Ngọc Nhân – Tây Ninh; Sư cô Nghiêm Liên – tịnh xá Phước Yên – Đồng Nai đã hướng dẫn Phật tử dâng lễ vật cúng dường Trường hạ Tổ đình Ngọc Phương (498/1 đường Lê Quang Định, Gò Vấp,TP.HCM). Nhân duyên hội đủ có Phật tử Lê Ngọc Ánh  phát tâm cúng dường tịnh tài hùn phước nhân mùa An cư 2019 tại Tổ đình Ngọc Phương đến chư hành giả.                                       

Xuất nhập phi thường chuyển hóa duyên

Mau mau khách lữ bước lên thuyền

Xa rời biển khổ trầm luân mãi

Bờ giác đây rồi ngự diệu liên

Hoa Sen thơm ngát tỏa phương đài

Hành giả du phương khách vãng lai

Mặt mũi xưa nay đâu diện mục

Minh châu rực sáng tựa ban mai

“Tịnh nghiệp đạo tràng, An cư Kiết hạ” đã là truyền thống lâu đời của Tổ đình Ngọc Phương, ba tháng an cư là cơ hội cho chư Ni các nơi được vân tập về đây để thúc liễm thân tâm, trao dồi Giới – Định – Tuệ. Đối với Phật tử, đây là duyên lành để gieo hạt giống bồ đề qua việc cúng dường và hộ trì Tam bảo. Trên Bảo điện trang nghiêm, chư Ni hướng dẫn Phật tử đảnh lễ Phật, lễ Tổ, lễ quý Ni trưởng và tụng kinh cúng dường, nguyện cầu Tam bảo chứng minh cho hàng Phật tử luôn được bình an, tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ thân tâm an lạc, luôn là Phật tử thuần thành tín tâm kiên cố.

Trước trai đường trang nghiêm thanh tịnh, khói hương trầm quyện tỏa hòa cùng màu huỳnh y giải thoát của chư Tôn đức. Phật tử đại diện cho ba ngôi tịnh xá thành tâm dâng lên lời tác bạch cúng dường: “Chúng con thấm nhuần lời Phật dạy, hỗ trợ sự tu học của chư Tôn thiền đức cũng là gieo trồng công đức làm nền tảng bước lên ngôi vị giác ngộ. Vì vậy, hôm nay chúng con về đây trước vấn an sức khỏe quý Ngài, sau dâng lên tịnh tài, tịnh vật với tất cả tấm lòng thành dâng lên Mười phương chư Phật cùng hiện tiền chư Tôn đức Ni. Cúi xin quý Ngài từ bi ai mẫn thọ nạp cho chúng con được ân triêm công đức”.

Thúc liễm thân tâm rèn giới đức

Trau dồi tánh thể luyện chơn kinh

Nguyện báo Phật ân gìn huệ mạng

Truyền lưu thế thế độ mê tình

Nhập thế, thật ra xuất thế thời

Con thuyền Bát Nhã đã ra khơi

Châu du bốn biển trong trần thế

Cứu độ sinh linh, vớt vạn loài

Ni trưởng Chiêu Liên – Giáo phẩm chứng minh, Trụ trì tịnh xá Ngọc Khánh – Đồng Nai thay mặt chư Tôn đức Ban Chức sự chứng minh nạp thọ lễ vật cúng dường và có đôi lời tán thán công đức chư Ni, đồng thời gửi lời chúc phước lành đến Phật tử.

Đáp lại tấm chân tình của hàng Phật tử, Ni trưởng Chiêu Liên chỉ dạy Ni sư Hòa Liên chia sẻ đôi lời pháp thoại với chủ đề “Những lời dạy của Đức Tổ Sư trong Chơn Lý” đến Phật tử cúng dường hôm nay. Thời trao đổi pháp 30 phút, NS khéo léo đưa ra những ví dụ cụ thể, thực tế trong cuộc sống thông qua câu “Một kiếp tu hành, ngàn đời rảnh khổ. Một thời ngộ đạo, vạn thuở an vui”.

Ban TT-TT Ni giới Hệ Phái

-----ooOoo----- 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thư mời viết tham luận về những giá trị Tôn giáo và Xã hội của Hệ phái phật giáo Khất sĩ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhằm phát huy những giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giao Ban Tôn giáo phối hợp với Ban Công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học: “Những giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Thông báo thực hiện ấn phẩm Đuốc Sen số 30

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử, Đuốc Sen là một ấn phẩm văn hóa quen thuộc của Phật giáo Khất sĩ, truyền tải nguồn văn học, văn hóa Phật giáo Việt Nam nói chung và Khất sĩ nói riêng. Trong nhiều năm qua, Đuốc Sen đã được chư Tôn đức quan tâm và đóng góp bài vở, tin tức, góp phần cho sự thành tựu ấn phẩm này. Do nhiều yếu tố khách quan, nên ấn phẩm này bị gián đoạn.

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Kính thông báo đến chư Tôn đức Giáo phẩm và trụ trì các miền tịnh xá về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Thông báo của Giáo phẩm Thường trực NGHPKS

THÔNG BÁO CỦA GIÁO PHẨM THƯỜNG TRỰC NI GIỚI HỆ PHÁI KHẤT SĨ VIỆT NAM

VIDEO HÔM NAY

Lễ Truy niệm và Phụng tống kim quan Ni trưởng Minh Liên nhập bảo tháp - Ban Thông tin truyền Thông

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ