Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > An Cư

Khai mạc Khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh Hệ phái Khất sĩ lần thứ 8

Tác giả: Ban Thư ký khóa tu.  
Xem: 5082 . Đăng: 25/07/2023In ấn

 

Khai mạc Khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh Hệ phái Khất sĩ lần thứ 8

 

Vào lúc 8g00, ngày 25/7/2023 (08/6 Quý Mão), tại Pháp viện Minh Đăng Quang (số 505, Xa lộ Hà Nội, Q. 2, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh), lễ Khai mạc Khóa tu Bồi dưỡng Đạo hạnh lần thứ 8 của Hệ phái Khất sĩ đã diễn ra trang nghiêm.

 

 

Trước khi bắt đầu buổi lễ, chư Tôn Thiền đức và đại chúng thành kính đảnh lễ Tam bảo và tụng phẩm kinh Quay về nương tựa Phật, Pháp, Tăng.

 

 

Chư Tôn đức Giáo phẩm quang lâm chứng minh lễ Khai khóa có: HT. Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái; HT. Minh Bửu Phó ban Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái kiêm Trưởng ban Tăng sự Hệ phái; HT. Minh Thuấn - Giáo phẩm Hệ phái, Phó Trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang; HT. Minh Thành - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Phó ban Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái; TT. Giác Hoàng - Phó Tổng Thư ký VNCPHVN, Chánh Thư ký Hệ phái; Trưởng ban Quản chúng Tăng; TT. Giác Nhường - Trưởng ban Truyền thông thông tin Hệ phái, và quý Tăng Ni Ban Quản chúng Tăng gồm TT. Giác Phước, GĐ II; ĐĐ. Minh Phú - GĐ I, ĐĐ. Minh Sơn - GĐ 4, ĐĐ. Minh Nhật - GĐ I, ĐĐ. Giác Thống - GĐ III 3, ĐĐ. Minh Điệp - GĐ VI, ĐĐ. Minh Long - GĐ II; Ban Quản chúng Ni gồm NS. Hạnh Liên - Ni giới GĐ IV; NS. Hòa Liên - Ni giới GĐ III; SC. Thu Liên - Ni giới GĐ IV; SC. Phước Liên, SC. Như Liên - Ni giới GĐ I, SC. Ngọc Liên - Ni giới GĐ IV, cùng các hành giả.

 

 

Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu chư Tôn đức chứng minh của ĐĐ. Minh Điệp điều hành buổi lễ, ĐĐ. Minh Sơn - Chánh Thư ký khóa BDĐH lần thứ 8 báo cáo số lượng hành giả tham dự khóa tu lần này có 117 vị. Trong đó chúng Sa-di, Tập sự nam: 77 vị; chúng Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa, Sa-di-ni, Tập sự nữ và cư sĩ nữ tu gieo duyên: 40 vị.

 

 

Tiếp đến, Đại đức thay mặt Ban Tổ chức cung thỉnh chư Tôn đức vào các Ban chỉ đạo, hướng dẫn khóa tu.

I . Ban Chứng minh

1. Hòa thượng Giác Nhường - Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.

2. Hòa thượng Giác Ngộ - Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.

3. Hòa Thượng Giác Giới - Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.              

II. Ban Chức sự

- Thiền chủ: Hòa thượng Giác Tường - Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.          

- Hóa chủ: Hòa thượng Giác Toàn - Trưởng ban Ban Thường trực Giáo phầm Hệ phái.    

- Giám luật: Hòa thượng Giác Pháp - Phó Trưởng ban Nghi lễ T.Ư GHPGVN, Phó Thường trực Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái.             

- Phó Giám luật: Hòa thượng Minh Thành - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Phó ban Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái.                       

- Kiểm soát: Hòa thượng Minh Thuấn - Giáo phẩm Hệ phái, Phó Trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang.                           

- Phó Hóa chủ: Hòa thượng Minh Hóa - Giáo phẩm Hệ phái, Phó Trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang.                          

- Thư ký: Đại đức Minh Sơn.                        

III. Ban Quản chúng

Trưởng ban: TT. Giác Hoàng

Phó Trưởng ban: ĐĐ. Giác Phước, ĐĐ. Minh Nhật, ĐĐ. Giác Thống, NS. Hạnh Liên.

Thư ký: ĐĐ. Minh Sơn, ĐĐ. Minh Điệp, NS. Hòa Liên

Ủy viên:                     

Đặc trách Sinh hoạt (ăn, mặc, ở, bệnh): ĐĐ. Minh Sơn, ĐĐ. Minh Phú, ĐĐ. Giác Thống,

                                                                 NS. Hạnh Liên, SC. Thu Liên. 

Đặc trách Giám thiền: ĐĐ. Giác Phước, ĐĐ. Minh Nhật, ĐĐ. Minh Đẳng,

                                    NS. Hạnh Liên, NS. Hòa Liên

Đặc trách Giám học: ĐĐ. Minh Phú, ĐĐ. Minh Nhật, ĐĐ. Minh Điệp,

                                  NS. Hòa Liên, SC. Phước Liên. 

Đặc trách Hành đường: ĐĐ. Giác Ảnh, ĐĐ. Minh Long, SC. Thu Liên, SC. Như Liên.

Đặc trách Chấp tác: ĐĐ. Minh Sơn, SC. Ngọc Liên

Đặc trách Điển lễ: ĐĐ. Giác Thống, ĐĐ. Giác Ảnh

Truyền thông: Giác Minh Lễ, Giác Minh Phát, NS. Hòa Liên

 

 

Sau phần Cung an chức sự khóa tu, TT. Giác Hoàng - Trưởng ban Quản chúng khóa tu, tuyên đọc Nội quy và Thời khóa biểu nhằm nhắc nhở và khuyến khích các hành giả lưu ý, chánh niệm tu học thật tinh cần để khóa tu mang lại lợi ích lớn nhất.

Tiếp theo, Thượng tọa tác bạch Lịch giảng và tu học xuyên suốt 10 ngày diễn ra khóa tu từ ngày 24/7 - 3/8 năm 2023 (nhằm 07-17/6 Quý Mão).

Các chủ đề được học như sau:

1. Luật nghi Khất sĩ.

2. Lịch sử các Giáo đoàn và chư Đức Thầy. 

3. Các bài vở và uy nghi khi tấn đàn Cụ túc giới Tỳ-kheo.

4. Các chủ đề cần thiết khác.

Lịch giảng và tu học chi tiết như sau:

Ngày 0 (Thứ Hai, 7/6 Quý Mão nhằm 24/7/2023):

Đại chúng vân tập lúc 14g00 và họp chúng lúc 19g00.

Ngày 1 (Thứ Ba, 8/6 Quý Mão nhằm 25/7/2023):

Buổi sáng: Lễ Khai mạc

Buổi chiều: HT. Minh Thành (Những biển báo của Chánh pháp)

Ngày 2 (Thứ Tư, 9/6 Quý Mão nhằm 26/7/2023):

Buổi sáng: TT. Giác Hoàng (Đi các chỗ học đạo)

Buổi chiều: Công quả các tầng tháp, ôn lại công hạnh của các vị Đức Thầy

Ngày 3 (Thứ Năm, 10/6 Quý Mão nhằm 27/7/2023):

Buổi Sáng:  ĐĐ. Minh Nhật (Hành trang của người xuất gia), ĐĐ. Minh Đẳng (Lược sử Giáo đoàn V)

Buổi chiều: ĐĐ. Minh Viên (Những điều cần biết của người mới xuất gia)

Ngày 4 (Thứ Sáu, 11/6 Quý Mão nhằm 28/7/2023):

Buổi sáng: ĐĐ. Giác Phước (Lược sử Giáo đoàn II) 

Buổi chiều: HT. Giác Pháp (Một số điều răn của Tổ sư Minh Đăng Quang)

Ngày 5 (Thứ Bảy, 12/6 Quý Mão nhằm 29/7/2023):

Buổi sáng: ĐĐ. Giác Thống (Cách sử dụng mạng xã hội và điện thoại đối với Tăng Ni trẻ)

Buổi chiều: Trùng tụng Chơn lý

Ngày 6 (Chủ nhật, 13/6 Quý Mão nhằm 30/7/2023)

Buổi sáng: TT. Giác Phổ (Mười điều tâm niệm của người xuất gia)

Buổi chiều: Dò bài

Ngày 7 (Thứ Hai, 14/6 Quý Mão nhằm 31/7/2023):

Buổi sáng: HT. Minh Hóa (Trích giảng Kinh Pháp cú)

Buổi chiều: ĐĐ. Minh Phú (Chuẩn bị đăng đàn thọ giới), ĐĐ. Giác Ảnh (Hạnh khiêm cung của người xuất gia)

Ngày 8 (Thứ Ba, 15/6 Quý Mão nhằm 01/8/2023):

Buổi sáng: ĐĐ. Minh Điệp (Phân tích Luật ngôn trong Luật nghi Khất sĩ)  

Buổi chiều: Trùng tụng Chơn lý

Buổi tối: Xem clip cuộc đời của đức Nhị Tổ và các hình ảnh đẹp của các Trưởng lão.

Ngày 9 (Thứ Tư, 16/6 Quý Mão nhằm 02/8/2023):

Buổi sáng: ĐĐ. Minh Sơn (Giá trị của việc tu hành) 

Buổi chiều: Làm công quả

Ngày 10 (Thứ Năm, 17/6 Quý Mão nhằm 03/8/2023):

Buổi sáng: Vấn đáp / tư vấn và cảm tưởng.  

Buổi chiều: Bế mạc 

 

 

Nhận thức rõ giá trị của khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh là cơ duyên để những người học trò sơ cơ, mới bước vào ngôi nhà Khất sĩ được thúc liễm thân, tu học đúng theo theo đường lối của Tổ Thầy, Sa-di Đăng Bình thay lời cho các hành giả khóa tu, tuyên bày lời phát nguyện, cố gắng tu tập, không dể duôi, không lãng quên lời dạy của các bậc Thầy, sẽ kiên trì, xứng đáng người trò ngoan, tiếp bước các bậc Tôn đức Giáo phẩm tu học, làm lợi lạc cho mình và người.

Chỉ mong trong suốt cuộc đời,

Làm người Khất sĩ chẳng rời bát y,

Ngày ngày giảm bớt sân si,

Tấm thân giả tạm sống vì chúng sanh.

 

 

Kết thúc buổi lễ Khai mạc khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 8, Hòa thượng Trưởng ban Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái ban đạo từ đến toàn thể đại chúng. Hòa thượng lấy làm hoan hỷ và yên tâm khi thấy chư Tăng Ni thế hệ kế tiếp tu học và làm việc phụng sự Hệ phái, hướng dẫn chỉ dạy cho đàn em trưởng thành đúng như pháp, đúng với tôn chỉ của Tổ Thầy. Lại rất vui vì thấy các Tăng Ni trẻ, những chồi non mới vào đạo cũng siêng năng, tự giác tu học, phát tâm tham dự những khóa tu như thế này để bồi dưỡng đức hạnh, giảm bớt tham sân si, mỗi ngày học hỏi và đi đúng con đường Tổ Thầy đã đi, sống một cuộc sống ý nghĩa.

Hòa thượng dạy: “Ở thế gian, người ta rất trân quý những cội mai già. Thân mai gân guốc, cứng chắc vì đã trải qua nhiều năm tháng nắng sương, hình thù lạ kỳ, ngắm nhìn thật đẹp. Điều quý hơn đó là cội mai già nguyên thủy không bị chiết ghép pha tạp, có nét đẹp tinh ròng, kiên trì, bền bĩ. Người tu Phật quý ở có tâm kiên định như cội Bồ-đề. Cội Bồ-đề càng lâu năm càng được trân quý. Một người tu để được cội Bồ-đề ấy, điều căn bản là trở lại bản chất hiền thiện, thân hiền, khẩu hiền, ý hiền. Bản chất Phật được mang trở về, thuần khiết, sáng suốt. Hãy tu như vậy! Cố gắng như vậy! Mong các Tăng Ni siêng năng tu học vun trồng kiên cố cội Bồ-đề của mình đó là bảy phần Bồ-đề mà đức Tổ sư dạy: (1) Phân biệt sự lành với sự dữ, (2) Tinh tấn mà lướt lên, (3) An lạc trong vòng đạo đức, (4) Thắng phục tâm ý mình đặng làm lành, (5) Nhớ tưởng đạo lý, (6) Nhứt tâm đại định, (7) Vui chịu với mọi cảnh ngộ. Các Tăng Ni hãy yêu thương hòa hợp với nhau, nếu thấy huynh đệ yếu kém, hãy nâng đỡ; nếu thấy huynh đệ có tánh bất thiện nhiều, mình đừng xa lánh, không thích mà càng thương giúp đỡ nhiều hơn.”

Lắng nghe bảo huấn của Hoà thượng, trong lòng các hành giả vô cùng tôn kính và xúc động.  Với tâm thành kính, tất cả hành giả chắp tay đồng một lời quyết tâm: “Chúng con xin vâng lời chỉ dạy!” và đảnh lễ Hòa thượng cùng chư Hòa thượng Giáo phẩm.

 

 

 

Buổi lễ Khai mạc khóa Bồi dưỡng đạo hạnh Hệ phái lần thứ 8 diễn ra trong sự ấm áp, trang nghiêm và hồi hướng kết thúc lúc 9g30.

 

Hình ảnh buổi lễ khai mạc:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Thư ký Khóa tu

-----oo0oo-----

Nguồn: www.daophatkhatsi.vn

BÀI LIÊN QUAN

HT. Minh Thành thuyết giảng về Võ Trụ Quan tại Trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang  ( Hiếu Ngọc , 2044 xem)

Đồng Nai: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai thăm và sách tấn hành giả Hạ trường lớp Trung cấp Phật học - Ni giới Hệ phái Khất sĩ tại Tịnh xá Ngọc Uyển  ( Ban Truyền thông NGKS , 10920 xem)

HT. Bửu Chánh giảng về Kinh Thừa tự pháp tại Trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang  ( Hiếu Ngọc , 2388 xem)

ĐĐ. Minh Sơn thuyết giảng buổi thứ 4 tại Trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang  ( Hiếu Ngọc , 1820 xem)

TP.HCM: Ban Trị sự GHPGVN Thành phố Hồ Chí Minh thăm và sách tấn chư Ni Trường hạ Tổ đình Ngọc Phương  ( Ban Truyền thông NGKS , 7484 xem)

HT. Minh Hóa ôn lại Đôi nét sinh động của Đức Tổ sư tại Khóa ACKH PL.2567  ( Ban TTTT Hệ phái , 1068 xem)

TT. Giác Hoàng trích giảng Bài kinh số 10 - Kinh Niệm Xứ trong Kinh Trung Bộ tại Trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang  ( Ban TT-TT Pháp viện , 1876 xem)

Giáo đoàn IV cúng dường các Trường hạ tại TP. Hồ Chí Minh  ( Trung Tâm , 4824 xem)

Trưởng lão Hòa thượng Giác Giới thăm và sách tấn chư hành giả an cư tại Pháp viện Minh Đăng Quang  ( Ban TTTT Hệ phái , 1268 xem)

Hòa thượng Giác Pháp thuyết giảng Quy Sơn Cảnh Sách buổi thứ 4 tại Trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang  ( Ban TTTT Hệ phái , 1308 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ