Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > An Cư

HT. Minh Thành thuyết giảng về Võ Trụ Quan tại Trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang

Tác giả: Hiếu Ngọc.  
Xem: 1626 . Đăng: 25/07/2023In ấn

 

HT. Minh Thành thuyết giảng về "Võ Trụ Quan" tại Trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang

 

Sáng ngày 17/7/2023 (nhằm ngày 30/5 Quý Mão), HT. Minh Thành - Ủy viên thường trực HĐTS GHPGVN, đã có buổi thuyết giảng thứ 3 về Chơn lý qua bài “Võ Trụ Quan”, cho hành giả an cư PL.2567 – DL.2023.

 

 

Mở đầu buổi thuyết giảng, Hòa thượng chia sẻ hai chức năng của người giảng dạy: một là chuyển tải và hai là khơi dậy. HT. Minh Thành khẳng định: “Việc học là việc chung, mọi hành giả kể cả tôi đều là những người học. Trong vai trò giảng dạy, thì người giảng dạy không nên làm công việc chỉ truyền tải nhận thức, những ý niệm, ý tưởng, mà trong một mức độ nào đó, người giảng dạy còn có chức năng khơi gợi cho người học khởi động được bộ máy tâm thức của mình. Ngoài ra, còn làm cho bộ máy tâm thức đó có chiều hướng càng lúc càng hoạt động tốt hơn”.

Nếu các buổi giảng trước, Hòa thượng yêu cầu chư hành giả chuyển dần tâm thế của một người cùng tử, có thể do một lý do nào đó mà trước kia đóng vai gã cùng tử đậm đà, còn vai thừa kế thấp ít, thì bây giờ phải phát huy vai thừa kế càng lúc đậm đà, vai gã cùng tử ít dần, tạo ra sự chuyển hóa. 

Chia sẻ với hành giả an cư, Hòa thượng cho rằng, người Khất sĩ ban đầu học Chơn lý cũng như vậy, trong tâm thế của một người thụ hưởng, một người con trò và những điều Chơn lý mang tới cũ chỉ gói gọn trong phạm vi những điều mà Chơn lý mang tới. Tức, vẫn trong vai đậm đà chất của gã cùng tử. Càng học dần dần, những điều Chơn lý mang tới mới bắt đầu phát huy tác dụng, tức khơi gợi ý tưởng, mở ra nguồn mạch, tạo nên các bước phát triển về tâm thức, phát triển về hành trì và nhiều phương diện khác.

 

 

Theo tôn chỉ của Chơn lý - “học để tu”, mỗi hành giả nên học một, song tu phải hai, trong khi thực tế cho thấy, phần lờn thông thường lại học hai mà tu chỉ một. Điều này có nghĩa rằng, chúng ta đang đi ngược lại tôn chỉ của Chơn lý. Do đó chữ “Hành” là chính, chữ “Học” là phụ. Song, mặc dù nói là phụ, không có nghĩa thiếu đi sự nỗ lực trong việc học, vì bản chất, việc học là ngọn đèn soi sáng cho cái hành, kích thích cho cái hành, hay có thể hiểu vắt tắt hơn, cái học dẫn dắt cho cái hành.

Theo đó, khi học nên có một mức độ tương tác thì sự học sẽ tốt hơn, cũng như khi dạy là phải có một khung để dạy, không phải dựa trên cảm xúc, cảm tính, tâm trạng cơ cảm lúc bấy giờ.

Hòa thượng hướng dẫn, việc đảm trách giảng giải nên có phương thức giảng dạy như phải chào nhau, giao cảm với nhau; cục diện được chọn (ví dụ như ý nào đoạn nào trong tiểu mục của bài Võ trụ quan cần truyền tải; tương tác với người nghe, để cả hai bên hiểu nhau; trí và cảm – ta học không chỉ bằng bộ máy tư duy nhận thức phân tích tổng hợp mà còn học bằng cả cảm xúc; trích lục – trong buổi giảng nên có khoảng trích nguyên văn và nêu một câu tóm tắt ý chính của đoạn văn trích lục; tái nhận diện nội dung truyền đạt, sau đó giảng giải truyền thông điệp.

 

 

Lấy việc nấu một bình trà làm thỉ dụ, Hòa thượng dẫn chứng, thay vì làm tròn việc nấu trà, thông thường người ta chỉ làm việc đó như một bổn phận, nghĩa vụ, chức năng, được phân công. Và, chúng ta không nên làm với thái độ như thế, mà phải chuyển hóa thái độ đó. Người ta hành, trong từng việc làm, cần lồng ghép yếu tố tu tập, an lạc, hạnh phúc trong đó, như vậy mới khác người không tu làm. Đó mới là khéo tu tập tăng trưởng chánh niệm.

Chúng sanh là tiến hóa từ địa ngục đến Niết bàn do nhơn duyên chuyền níu  sanh ra. Từ nơi không sanh ra có, nhỏ tới lớn, có rồi có mãi, không hết không rồi; mượn vật chất làm thân để nuôi tâm, còn thân trả lại tứ đại, đời kiếp không dư thiếu.

Chúng sanh chẳng phải lưnh, Phật Thánh chẳng phải đầy, dù đến bao lâu, xem ra cũng vậy. Thật là võ trụ mênh mông như tuồng như sắp đặt.

Kìa như sắc ấm: đất, nước, lửa, gió sanh thọ là sự sống, ấm của đất sanh nhựa chỉ, nhựa chỉ đất nước sanh rễ, cỏ, cây, thú. Cỏ cây có giống là hột, thú có giống là tinh ba mà sinh sản.

Cỏ cây sanh thú, thú sanh người, người đến Trời, Trời đến Phật. Cây sanh trái, cỏ sanh hoa, sự biến hóa khôn lường, có rồi sanh thêm có; từ không đến có, có rồi lại không, thay qua đổi lại. Lửa trong địa cầu lăn, vạn vật vô thường, tiến chớ không phải thối, từ vật chất đến tinh thần, từ ác đến thiện. Tinh thần không chật, vật chất không hao. Sự nó là có, lý nó là không. Cho nên ai biết lẽ không rồi chẳng còn phải khổ, điên, mờ quáng về sự thay đổi lăn xoay nữa. Người mà giác ngộ chơn lý mới biết đường đi, đi tới cảnh cao siêu tốt đẹp của tâm hồn, vĩnh viễn, chắc thiệt yên vui, mới gọi ta, của ta, mới có lý nghĩa, mới là ích lợi. Hết mê lầm, không loạn vọng, không sở chấp chi nữa hết”.

 

 

Thông qua đoạn cuối bài Chơn lý - Võ trụ quan, từ sự tương tác hai chiều giữa người dạy và người nghe mà ta có thể khai thác nội dung Chơn lý, có thể nhận ra vô số ánh sáng trí tuệ. Dùng trí mà học dùng trí mà nghe, cũng như dùng cảm mà học dùng cảm mà nghe.

Người tu đứng trước mọi sự việc, cần bình tĩnh, để sự việc ấy đến và đi một cách tự nhiên. Đó là thái độ mà trong kinh điển gọi là định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản. Đó là tám tiêu chí để người tu soi rọi chính mình.

 

Một số hình ảnh tại buổi thuyết giảng:

 

 

 

 

 

 

 

Hiếu Ngọc

-----oo0oo-----

Nguồn: www.daophatkhatsi.vn

BÀI LIÊN QUAN

Đồng Nai: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai thăm và sách tấn hành giả Hạ trường lớp Trung cấp Phật học - Ni giới Hệ phái Khất sĩ tại Tịnh xá Ngọc Uyển  ( Ban Truyền thông NGKS , 10512 xem)

HT. Bửu Chánh giảng về Kinh Thừa tự pháp tại Trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang  ( Hiếu Ngọc , 2312 xem)

ĐĐ. Minh Sơn thuyết giảng buổi thứ 4 tại Trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang  ( Hiếu Ngọc , 1668 xem)

TP.HCM: Ban Trị sự GHPGVN Thành phố Hồ Chí Minh thăm và sách tấn chư Ni Trường hạ Tổ đình Ngọc Phương  ( Ban Truyền thông NGKS , 7128 xem)

HT. Minh Hóa ôn lại Đôi nét sinh động của Đức Tổ sư tại Khóa ACKH PL.2567  ( Ban TTTT Hệ phái , 1028 xem)

TT. Giác Hoàng trích giảng Bài kinh số 10 - Kinh Niệm Xứ trong Kinh Trung Bộ tại Trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang  ( Ban TT-TT Pháp viện , 1488 xem)

Giáo đoàn IV cúng dường các Trường hạ tại TP. Hồ Chí Minh  ( Trung Tâm , 4476 xem)

Trưởng lão Hòa thượng Giác Giới thăm và sách tấn chư hành giả an cư tại Pháp viện Minh Đăng Quang  ( Ban TTTT Hệ phái , 1180 xem)

Hòa thượng Giác Pháp thuyết giảng Quy Sơn Cảnh Sách buổi thứ 4 tại Trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang  ( Ban TTTT Hệ phái , 1256 xem)

Hòa thượng Giác Điệp có buổi thuyết giảng thứ 2 tại Trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang  ( Ban TTTT Hệ phái , 1236 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 39 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Quang (Gò Công)

THÔNG BÁO Khóa tu Truyền thống lần thứ 39 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 21/01 - 28/01 năm Giáp Thìn (01.03.2024 - 08.03.2024) tại Tịnh xá Ngọc Quang (Gò Công, Tiền Giang)

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 37 tưởng niệm 100 năm ngày sinh Đức Tổ sư Minh Đăng Quang

Ni giới Hệ phái Khất sĩ sẽ tổ chức khóa tu Truyền thống lần thứ 37 tưởng niệm Tổ sư vào tháng 8 âm lịch năm 2023 như sau: ĐỊA ĐIỂM: CHÙA THUẬN PHƯỚC ĐỊA CHỈ: SỐ 171, ẤP 4, PHƯỚC VÂN, CẦN ĐƯỚC, LONG AN Trụ trì: SƯ CÔ NGHIÊM LIÊN Thời gian tu: Từ ngày mùng 10/8 - 16/8 (âl) năm Quý Mão (24.9.2023 - 30.9.2023)

Thư mời viết bài Hội thảo Hệ phái Khất sĩ: Tư tưởng Phật học, Lịch sử truyền thừa và những đóng góp

Thư mời viết bài Hội thảo Hệ phái Khất sĩ: Tư tưởng Phật học, Lịch sử truyền thừa và những đóng góp

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 36-37-38 của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Quý Mão 2023

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2023 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. KHÓA 37: Chùa Thuận Phước - số 171, ấp 4, Phước Vân, Cần Đước, Long An. KHÓA 38: Tịnh xá Ngọc Lâm - số 839 Trần Phú, phường B’Lao, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ