Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > An Cư

Đồng Nai: Phân ban Ni giới tỉnh thăm 23 Trường hạ Ni trong tỉnh

Tác giả: Ban TTTT chùa Long Vân.  
Xem: 4414 . Đăng: 15/08/2023In ấn

 

Đồng Nai: Phân Ban Ni giới tỉnh thăm 23 Trường hạ Ni trong tỉnh

 

Trong 03 ngày, từ ngày 06 đến 08/8/2023 (20 -22/6 năm Quý Mão), đoàn Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Nai đã viếng thăm 23 điểm, trên 2.000 vị hành giả An cư Kiết hạ trong tỉnh.

 

 

Đoàn có Ni trưởng Thích Nữ Huệ Hương – Ủy viên HĐTS, Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương, Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Đồng Nai; Ni trưởng Thích Nữ Như Tịnh, Ni trưởng Thích nữ Như Thuận – Chứng minh Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Ni trưởng Thích Nữ Như Đức, Ni trưởng Thích Nữ Hạnh Huệ – Cố vấn PBNG Phật giáo tỉnh, Ni trưởng Thích Nữ Xuân Liên, Ni sư Thích Nữ Tuệ Liên, Ni sư Thích Nữ Huệ Hiếu – Phó Trưởng Phân Ban Ni giới tỉnh Đồng Nai (Phó đoàn). Tháp tùng đoàn có Ni trưởng Thích Nữ Huệ Lý, Ni sư Thích Nữ Sương Liên, Ni sư Thích Nữ Kính Liên, Ni sư Thích Nữ Tri Liên, Ni sư Thích Nữ Như Hoàng, Sư cô Thích Nữ Tịnh Đạt, Sư cô Thích Nữ Pháp Ngân… và chư Tôn đức Ni trong Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Nai, Trụ trì các cơ sở tự viện.

 

 

Tại các trường hạ, Phân ban Ni giới địa phương, Ban Chức sự các trường hạ cung đón đoàn, đại diện hành giả báo cáo tình hình tu học trong ba tháng An cư Kiết hạ đến Chư Tôn đức Ni Phân ban Ni Giới.

 

 

Tại buổi thăm, Ni chúng các hạ trường cung kính lắng nghe những lời chỉ dạy của Quý Ni Trưởng cho hành giả Ni, nhân mùa An cư Kiết hạ PL. 2567. Bên cạnh đó là lời vấn an sức khỏe Chư Ni trưởng, Ni sư Ban Chức sự trường hạ, đồng thời có lời động viên, sách tấn chư hành giả Ni tinh tấn trau dồi Giới – Định – Tuệ, tu trì các thời khóa trong ba tháng an cư. Cùng với đó, tại các trường hạ, đại diện phái đoàn tác bạch cúng dường tịnh tài, phẩm vật hỗ trợ chư hành giả an tâm cấm túc tu học.

Tổng số hành giả Ni an cư toàn tỉnh Đồng Nai là trên 2.000 vị.

 

Hình ảnh phái đoàn thăm hành giả Ni các trường hạ:

 

Tổ đình Long Thiền

   

Chùa Bửu Hoa

         

 

 

Chùa Vân Long

  

Chùa Viên Thông

  

Chùa Đại Giác

   

Chùa Diệu Âm

  

Thiền viện Hương Hải

 

 

     

Thiền viện Linh Chiếu

          

 

Chùa Long Khánh

  

Tịnh xá Ngọc Uyển

 

 

Tu viện Phước Lạc

   

Chùa Quảng Vân

  

Chùa Bảo Quang

      

    Chùa Liên Phước

          

 

 

           

Thiền viện Liễu Đức

      

 

    

Quan Âm Tu Viện

       

 

 

 

   

Trường Trung cấp Phật học Ni

                       

Chùa Thiên Chơn

          

Chùa Tỉnh Hội

   

Thiền viện Trí Đức Ni:

                    

 

Ban TTTT chùa Long Vân

Nguồn: www.senvangonline.vn

BÀI LIÊN QUAN

Thông báo: Khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh lần thứ 7 tại Trường hạ Tịnh xá Ngọc Phương  (5364 xem)

TP.HCM: Vòng thi chung kết thực tập diễn giảng của Ni chúng tại trường hạ Tổ đình Ngọc Phương  ( Ban Truyền thông NGKS , 2404 xem)

Đồng Nai: Phân Ban Ni giới tỉnh thăm 23 Trường hạ Ni trong tỉnh  (6129 xem)

Đồng Nai: Chư Ni Ni giới Hệ phái Khất sĩ tham dự Khóa trùng tuyên Giới luật PL. 2567 tại chùa Tỉnh Hội do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức  ( Ban Truyền thông NGKS , 5788 xem)

Đồng Nai: Phái đoàn Phân Ban Ni giới tỉnh Đồng Nai viếng thăm Hạ Trường Tịnh xá Ngọc Uyển  ( Ban Truyền thông NGKS , 5804 xem)

HT. Minh Bửu thuyết giảng chuyên đề Tổ sư Minh Đăng Quang và Tư tưởng Phật giáo Bắc truyền  ( Ban TTTT Hệ phái , 860 xem)

HT. Giác Điệp có buổi thuyết giảng thứ 3 tại Trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang  ( Ban TTTT Hệ phái , 2224 xem)

Đồng Nai: Ban Trị sự GHPGVN thành phố Biên Hòa viếng thăm và sách tấn chư Ni hạ trường Tịnh xá Ngọc Uyển  ( Ban Truyền thông NGKS , 2872 xem)

HT. Bửu Chánh thuyết giảng Kinh Thừa Tự Pháp tại Trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang  ( Hiếu Ngọc , 1020 xem)

Đồng Nai: Phòng Nội vụ thành phố Biên Hòa viếng thăm Trường hạ Tịnh xá Ngọc Uyển nhân mùa an cư  ( Ban Truyền thông NGKS , 3956 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ PL. 2568 - DL. 2024

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Tam bảo, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo. Đây cũng là cơ hội để chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh, làm hành trang trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ