Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > An Cư

Thông báo: Khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh lần thứ 7 tại Trường hạ Tịnh xá Ngọc Phương

Xem: 5362 . Đăng: 13/08/2023In ấn

 

Thông báo: Khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh lần thứ 7 tại Trường hạ Tịnh xá Ngọc Phương

      

Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 8 ngày bồi dưỡng đạo hạnh cho chư Ni trực thuộc NGHPKS, bắt đầu từ mùng 2 tháng 7 đến ngày mùng 9 tháng 7 năm Quý Mão (PL.2567 – DL.2023) tức ngày 17/8/2023 – 24.8.2023). Thành phần giáo thọ, các môn học và thời khóa cho 8 ngày tu học như sau:

 

BAN TỔ CHỨC KHÓA TU ĐẠO HẠNH LẦN THỨ 7

I. BAN CHỨNG MINH

 1. NT. Tân Liên (TX. Ngọc Quang - Gò Công)
 2. NT. Chiêu Liên
 3. NT. Phục Liên
 4. NT. Mỹ Liên
 5. NT. Tố Liên
 6. NT. Viên Liên
 7. NT. Mai Liên (TX. Ngọc Đức - Thủ Đức)

II. BAN GIÁO THỌ

 1. NT. Gương Liên
 2. NT. Xuân Liên
 3. NT. Tín Liên
 4. NS. Phụng Liên
 5. NS. Nguyện Liên
 6. NS. Hằng Liên
 7. NS. Tuệ Liên

III. BAN KIỂM SOÁT

 1. NS. Bảo Liên
 2. NS. Nga Liên
 3. NS. Triệu Liên
 4. SC. Hạnh Liên
 5. SC. Thảo Liên

IV. THỊ GIẢ

 1. SC. Thảo Liên CC4
 2. SC. An Liên (LK)

V. NỘI DUNG TU HỌC

 • Thời gian 8 NGÀY
 • Môn học: 4 CHỦ ĐỀ

CÁC CHỦ ĐỀ VÀ PHÂN BỔ GIÁO THỌ

Chủ đề 1: CÁC NGHI THỨC VÀ LUẬT KHẤT SĨ

1. Ni trưởng Gương Liên: Giới thiệu tổng quan về cuốn “Luật nghi Khất sĩ” (1 ngày)

Giới thiệu tổng quan về phần “Luật Khất sĩ”;  Bát đất, y vá;  Tứ y pháp;  Cõi Niết-bàn, Niết-bàn thời khắc biểu;  Giáo hội Tăng già Khất sĩ;  Về sự đi khất thực;  Phép đến nhà cư sĩ;  Mặc, nói, làm, đi, đứng, ngồi, nằm, thức, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân; …

2. Ni trưởng Xuân Liên: Các nghi thức của NGHPKS (1 ngày)

Nghi thức cúng ngọ;  Kinh Phước thí và hai bài thọ bát;  Cầu nguyện trai tăng;  Thân - khẩu - ý;   Giới và nhẫn;  Huệ;  Lễ thí phát;  Nhớ ơn Phật;  Thuyền trí huệ;  Tán tụng công đức giáo chủ;  Nguyện về cõi Phật…

Chủ đề 2: TINH HOA BỘ CHƠN LÝ KHẤT SĨ

1. Ni sư Nguyện Liên  

2. Ni sư Hằng Liên

Chủ đề 3: GIÁO LÝ CĂN BẢN CỦA ĐẠO PHẬT

1. Giáo lý đạo Phật Nguyên Thủy: NS. Phụng Liên

2. Sự hình thành Giáo điển Phật giáo Bắc truyền: NS. Tuệ Liên

Chủ đề 4:   PHÁP THIỀN CỦA NGHPKS

Ni trưởng Tín Liên (Lý thuyết + thực hành)

 

- Giáo thọ

 1. Ni trưởng Gương Liên
 2. Ni trưởng Xuân Liên
 3. Ni sư Tín Liên
 4. Ni sư Phụng Liên
 5. Ni sư Nguyện Liên
 6. Ni sư Tuệ Liên
 7. Ni sư Hằng Liên

- Các môn học

 1. Chơn lý Tổ sư Minh Đăng Quang
 2. Hệ phái Khất Sĩ – Tông chỉ và tổ chức Hệ phái
 3. Luật nghi khất sĩ
 4. Ý nghĩa xuất gia và cứu cánh đời sống phạm hạnh
 5. Thiền
 6. Giáo lý Phật giáo

- Thời khóa sinh hoạt trong 8 ngày

          Sáng từ        7:30 đến 09:30      :         Lên lớp

                              09:45 đến 10:30    :         Hướng dẫn đắp y,

                                                            :         mang bát và khất thực

          Chiều từ       14:00 đến 16:00    :         Lên lớp + Thiền tập

          Tối từ           18:15 – 19:00        :         Tụng Kinh

                              19:30 – 21:30        :         Chư ni tự ôn bài

                              21:30                     :         Chỉ tịnh

 

- Giám sát, nhắc nhở: NS. TRIỆU LIÊN, SC. HẠNH LIÊN VÀ SC THẢO LIÊN phụ tiếp hướng dẫn nhắc nhở chư Ni về ôn tập, giờ giấc sinh hoạt ngủ nghỉ, các tác phong, đi đứng, nói chuyện, cách đắp y, mang bát, đi khất thực và hành thiền.

 

 

 

 

 

Sáng 7:30 – 9:30

 

9:45 – 10:30

 

Chiều 14:00 – 16:00

Mùng 2.7 (17/8/2023)

Thứ Năm

 

THIỀN – Ý NGHĨA, TÔNG CHỈ

VÀ PHƯƠNG PHÁP

NT. TÍN LIÊN

Thực tập cách đắp y, mang bát và khất thực (trong khuôn viên TX)

 

THIỀN TẬP

NT. TÍN LIÊN

Mùng 3.7 (18/8/2023)

Thứ Sáu

 

HT. BỬU CHÁNH

 

 

     

THIỀN – NT. TÍN LIÊN

Mùng 4.7 (19/8/2023)

Thứ Bảy

 

Ý NGHĨA XUẤT GIA VÀ CỨU CÁNH ĐỜI SỐNG PHẠM HẠNH

NT. GƯƠNG LIÊN

 

    

NT. GƯƠNG LIÊN (tiếp theo)

Mùng 5.7 (20/8/2023)

Chủ Nhật

 

TÌM HIỂU CHƠN LÝ TỔ SƯ

MINH ĐĂNG QUANG

NS. HẰNG LIÊN

 

 

 

NS. HẰNG LIÊN(tiếp theo)

Mùng 6.7 (21.8.2023)

Thứ Hai

 

SỰ HÌNH THÀNH GIÁO ĐIỂN

PHẬT GIÁO BẮC TRUYỀN

NS. TUỆ LIÊN

 

 

 

       

NS. TUỆ LIÊN (tiếp theo)

Mùng 7.7 (22.8.2023)

Thứ Ba

 

HỆ PHÁI KHẤT SĨ – TÔNG CHỈ VÀ TỔ CHỨC HỆ PHÁI

NS. NGUYỆN LIÊN

 

 

 

NS. NGUYỆN LIÊN (tiếp theo)

Mùng 8.7 (23.8.2023)

Thứ Tư

 

LUẬT NGHI KHẤT SĨ

NT. XUÂN LIÊN

 

 

NT. XUÂN LIÊN (tiếp theo)

 

Mùng 9.7 (24.8.2023)

Thứ Năm

 

SỰ HÌNH THÀNH GIÁO ĐIỂN PHẬT GIÁO NAM TRUYỀN

NS. PHỤNG LIÊN

 

 

NS. PHỤNG LIÊN (tiếp theo

BÀI LIÊN QUAN

TP.HCM: Vòng thi chung kết thực tập diễn giảng của Ni chúng tại trường hạ Tổ đình Ngọc Phương  ( Ban Truyền thông NGKS , 2372 xem)

Đồng Nai: Phân Ban Ni giới tỉnh thăm 23 Trường hạ Ni trong tỉnh  (6113 xem)

Đồng Nai: Chư Ni Ni giới Hệ phái Khất sĩ tham dự Khóa trùng tuyên Giới luật PL. 2567 tại chùa Tỉnh Hội do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức  ( Ban Truyền thông NGKS , 5772 xem)

Đồng Nai: Phái đoàn Phân Ban Ni giới tỉnh Đồng Nai viếng thăm Hạ Trường Tịnh xá Ngọc Uyển  ( Ban Truyền thông NGKS , 5772 xem)

HT. Minh Bửu thuyết giảng chuyên đề Tổ sư Minh Đăng Quang và Tư tưởng Phật giáo Bắc truyền  ( Ban TTTT Hệ phái , 860 xem)

HT. Giác Điệp có buổi thuyết giảng thứ 3 tại Trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang  ( Ban TTTT Hệ phái , 2224 xem)

Đồng Nai: Ban Trị sự GHPGVN thành phố Biên Hòa viếng thăm và sách tấn chư Ni hạ trường Tịnh xá Ngọc Uyển  ( Ban Truyền thông NGKS , 2872 xem)

HT. Bửu Chánh thuyết giảng Kinh Thừa Tự Pháp tại Trường hạ Pháp viện Minh Đăng Quang  ( Hiếu Ngọc , 1008 xem)

Đồng Nai: Phòng Nội vụ thành phố Biên Hòa viếng thăm Trường hạ Tịnh xá Ngọc Uyển nhân mùa an cư  ( Ban Truyền thông NGKS , 3944 xem)

TP.HCM: Phân Ban Ni giới Trung ương, Phân ban Ni giới TP.HCM thăm và cúng dường trường hạ Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương  ( Ban Truyền thông NGKS , 6796 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ PL. 2568 - DL. 2024

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Tam bảo, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo. Đây cũng là cơ hội để chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh, làm hành trang trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ