Trang chủ > Văn Hoá > An Cư

Bài Tạ Pháp - Hạ 2013

Xem: 15174 . Đăng: 17/04/2014In ấn

Bài Tạ Pháp

Hoà Thượng Giác Toàn

(Môn: Chơn Lý Khất sĩ )

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Hoà thượng Giảng sư, chứng minh cho đại diện Ni chúng Trường Hạ Ngọc Phương chúng con kính dâng lên Ngài đôi dòng cảm tạ.

Kính bạch Hoà thượng,

An cư Kiết hạ là một truyền thống vô cùng cao quý có tự ngàn xưa, nó đã trở thành nét đặc thù riêng của Phật giáo. Đây cũng là pháp tu hành của người xuất gia trong ba tháng, tất cả đều phải quy tụ về một trú xứ để thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức nhằm phát triển đời sống tâm linh, thăng hoa trên lộ trình giải thoát.

Trên tinh thần “truyền đăng tục diệm, kế vãng khai lai” và với bổn phận của người con nối truyền Thích Ca Chánh Pháp theo đường lối Tổ sư, mà mùa hạ năm nay Hoà thượng đã đến với hạ trường chúng con để triển khai những tinh hoa, diễn bày những tâm đắc, giản trạch những khúc mắc trong bộ Chơn Lý ngõ hầu giúp chúng con khai ngộ được chân tâm, hiển bày tánh Khất sĩ trong mỗi chúng sanh. Ngưỡng bạch Hoà thượng:

“Mấy ai là kẻ không Thầy,

Thế gian thường nói không Thầy sao nên”.

Thật vậy, biển pháp thì mênh mông, rừng thiền thì bát ngát, nếu không nhờ người hướng đạo, không nhờ người “vạch đường tối khai đèn huệ giác, mở kho tàng truyền đạt lý kinh” thì làm sao chúng con hiểu được hết những thâm ý từ trong giáo pháp của đức Tổ sư, làm sao chúng con hiểu được đời Khất sĩ là đời cao quý nhất, hạnh Khất sĩ là hạnh giải thoát hoàn toàn, tánh Khất sĩ là tánh chơn thường vắng lặng. Người đã triển khai cho chúng con hiểu được ý nghĩa thâm sâu của giáo pháp Khất sĩ cũng như đường lối hành trì mà Tổ sư hằng chứng đạt.

Nếu Khất sĩ là học trò khó đi xin ăn để tu học, vậy thì xin cái gì, xin như thế nào để phù hợp với Tôn chỉ, đúng với tinh thần của người con Phật?

Cách xin đúng chánh pháp là xin vật thực để nuôi thân, xin giáo pháp để trưởng dưỡng nội tâm, xin vật thực để hành phạm hạnh, xin giáo pháp để vượt thoát lầm mê.

Ôi! Chúng con ví như chàng cùng tử trong kinh Pháp Hoa lạc mẹ sống đời nghèo khổ, đói rách lang thang, may thay được người chỉ điểm mới hay mình vốn sẵn có ngọc như ý. Cũng thế được sự chỉ bày tường tận của Hoà thượng, chúng con như đi trong đêm tối mà được đèn, như người mù nay được sáng mắt.

Hoà thượng còn thắp sáng niềm tin trong chúng con bằng cách chuyển tải những mẫu chuyện thật đời thường để hàng hậu học chúng con lấy đó mà chiêm nghiệm, lấy đó mà noi theo, học gương hạnh xưa để ứng dụng thời nay, thâm nhập pháp hành mà xa lìa phiền não.

Thật là một phước duyên lớn lao cho chúng con, Người đã đem hết tâm huyết mà truyền đạt, với ngôn từ thật bình dị nhưng hàm ý thâm sâu của bậc đã liễu ngộ để chúng con dễ dàng tiếp nhận. Chính thân giáo, khẩu giáo của Hòa thượng là bài pháp sống động, là gương hạnh lành, là ngọn đèn chân lý rọi vào tâm thức chúng con mãi sáng ngời.

Ngưỡng bạch Hoà thượng,

Cha mẹ sanh thân chỉ có một đời mà ân còn trời bể, đức Ân Sư giáo dưỡng muôn kiếp thoát tử sinh thì ngôn từ nào để lại, dẫu cho:

“Bốn đại dương về góp sức nhau,

Tu Di, Sơn Thái ngút trời cao.

Vẫn thua diệu pháp người ban rải,

Sáng rực lung linh thấm đượm mầu”.

Thật vậy, công ơn của Hoà thượng núi kia khó sánh, biển nọ khôn lường, thì nói chi đến ngôn ngữ phàm trần làm sao diễn đạt, chúng con chỉ biết:

“Nguyện noi gương sáng của Ngài,

Làm viên gạch nhỏ xây đài thế gian.

Khất sĩ hệ phái hoà an,

Đem niềm hạnh phúc bủa tràn muôn nơi”.

Giờ đây, trong bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh của buổi học cuối, toàn thể chư Ni chúng con đối trước từ dung của Hoà thượng xin tâm niệm đảnh lễ và kính dâng lên Ngài lời nguyện cầu pháp thể vạn an, đạo thọ miên trường, mãi là bến đỗ tâm linh cho chúng con và chúng sanh trở về nương tựa.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.

 1. Liên Chiếu - Long Thành

Bài Tạ Pháp

Hoà Thượng Giác Giới

(Chuyên đề)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Hoà thượng Giảng sư,

Hạnh phúc thay, Ni chúng trường hạ Ngọc Phương chúng con năm nay được đón mừng Hoà thượng về thăm và thuyết giảng ba lần trong mùa an cư này. Ba lần, chỉ ba lần thôi, chúng con biết có ước ao nhiều hơn cũng không được, vì ở độ tuổi này, mỗi ngày qua đi là mỗi ngày sức khoẻ của Hoà thượng hao mòn dần theo sắc thân tứ đại. Lòng chúng con bùi ngùi xúc động khi nghĩ đến Ngài:

Đường dài trải gót độ sanh,

Nhọc nhằn bao quản pháp lành rưới ban.

Thời gian tuy thật ngắn ngủi song chúng con đã thọ nhận được nhiều lợi lạc từ pháp âm vừa mát mẻ dịu êm vừa chân tình ấm áp của Hoà thượng.

Pháp âm sâu sắc thâm trầm,

Ươm mầm tuệ giác, diệt mầm vô minh.

Từ những trải nghiệm của một đời tu hành chân thật, Ngài đã dạy cho chúng con thấy rằng giữa một thế giới với muôn trùng màu sắc và lối đi thì chánh tri kiến và quyết định tánh, hay nói cách khác là vấn đề xác định mục tiêu và định hướng trên con đường tu tập là hai yếu tố tiên quyết đối với một hành giả thiết tha cầu giải thoát. Bởi nếu không có mục tiêu và định hướng, chúng ta nào có khác gì thuyền không bánh lái, ngựa thiếu dây cương, làm thế nào mong sang được bến giác? Thế nên:

Đường tu vững chí chẳng thay dời

Hành đạo đêm ngày dạ chớ lơi

Quỷ dữ Vô Thường nào nể mặt

Một phút xuôi tay giã biệt đời.

Ngay cả khi đã chí cầu giải thoát rồi, hành giả còn phải tiến thêm một bước nữa là chọn cho mình một pháp môn phù hợp với căn cơ và bổn nguyện, chứ không thể thiếu quyết đoán theo kiểu “sớm ưa cõi Tịnh, tối mến non Thiền” được, hà huống gì những ai chưa lập chí tu hành. Chánh tri kiến còn giúp chúng con nhận chân được thế nào là giá trị thật của một người tu sĩ trong cái thế giới thiên hình vạn trạng với quá nhiều cám dỗ của ngũ dục lục trần như hiện nay. Chắc chắn rằng, nếu không muốn bị nhấn chìm bởi những cơn lũ của dục lạc trần gian hay vướng vào những chướng ngại khác trên đường đi, chúng con bắt buộc phải xác định cho mình mục tiêu và phương hướng rõ ràng, để cho khúc gỗ của chúng con thuận dòng trôi xuôi hướng về biển cả, thể nhập vào pháp hải đại đồng.

Chúng con thành kính kỉnh trọng ân đức của Hoà thượng đã từ bi ân cần chỉ dạy cho chúng con những lời pháp nhủ chân tình và sâu sắc. Xin kính dâng lên Ngài muôn ngàn lời tri ân từ cung lòng của tất cả chúng con. Ngưỡng nguyện cầu mười phương chư Phật thuỳ từ gia hộ cho Hoà thượng luôn được pháp thể khinh an, thọ mạng miên trường, tuệ đăng thường chiếu, để cho chúng con nương theo giới đức và trí đức của Ngài mà mãi mãi tiến tu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 1. Liên Phước – TX. Ngọc Phương

Bài Tạ Pháp

Hoà Thượng Minh Thông

(Môn: Luật học)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Hoà thượng, trong không khí trang nghiêm của buổi học cuối, toàn thể chư Ni hành giả chúng con xin đê đầu đảnh lễ và kính dâng lên Hoà thượng lời tri ân thành kính.

Ngưỡng bạch Hoà thượng,

Vì lòng từ bi thương tưởng đến đàn hậu học chúng con đang bước từng bước trong đêm dài tăm tối và vì muốn bảo tồn mạng mạch Phật pháp nên Hoà thượng đã đáp lời kiền thỉnh của Ban Chức sự hạ trường, không quản ngại sức khoẻ, Phật sự đa đoan để đem lại cho chúng con những bài học vô cùng quý giá.

Qua môn Luật học mà Hoà thượng giảng dạy, chúng con cảm nhận được rằng: “Giới là cội gốc của Vô thượng bồ đề, giới là thuyền bè đưa người vượt khỏi sông mê”. Vì thế, muốn rời bến mê, bước lên bờ giác, muốn từ bỏ cuộc sống triền phược tối tăm để đạt đến cảnh giới Niết bàn, thì mỗi hành giả phải tự mình nghiêm trì tịnh giới. Vì Giới chính là nấc thang đầu tiên để bước lên thềm giác ngộ, là nền tảng của thiền định, trí tuệ và cũng chính là cửa ngõ duy nhất để thể nhập Phật quả. Cho nên có câu:

“Vào biển Phật pháp lấy đức tin làm gốc,

Qua sông sanh tử lấy giới luật làm thuyền”.

Hoà thượng đã cho chúng con hiểu rõ thế nào là tánh giới, giá giới. Tánh giới có giá trị suốt không gian và thời gian vì bản chất của nó là ác nên Phật không thể khai; còn giá giới có giá trị trong từng địa phương và từng thời gian, bản chất của nó không ác nên Phật cấm mà có thể khai được.

Vậy nên, Giới luật có giá trị rất quan trọng trong đời sống tu tập của mỗi hành giả, Giới luật được xem là thức ăn, nước uống bổ dưỡng cho pháp thân, Giới luật như tròng con mắt của chính mình nên phải giữ gìn thận trọng không lơ là. Vì bản chất của giới luật là phòng hộ, là bờ đê là thành trì vững chắc làm cho hành giả được an tịnh, thẳng tiến đến quả vị vô thượng. Cho nên Đức Thế Tôn nói: “Giới luật là mạng mạch của Phật pháp, Giới luật còn là Phật pháp còn, Giới luật mất là Phật pháp mất”.

Như vậy, Đức Phật chế giới không phải để bó buộc đệ tử của mình mà chính là vì sự lợi ích thiết thực trên lộ trình tu chứng của hàng đệ tử mà Ngài chế ra. Ngài quả là một Đấng cha lành vĩ đại, đã chỉ dẫn tận tường từ việc lớn đến việc nhỏ, điều nào nên làm, điều nào không nên làm.

Kính bạch Hoà thượng,

Chúng con thật hạnh phúc khi được nghe Hoà thượng giảng giải về những giới luật, bằng những lời từ hoà và những hình ảnh ví dụ rất cụ thể, gần gũi trong cuộc sống đã làm cho hàng Ni trẻ chúng con thức tỉnh, nhìn lại chính mình, có tha thiết, có nỗ lực hành trì theo đúng giới luật hay chưa, nhìn lại tâm mình xem cái tham, sân, si có được giảm bớt hay chưa, hay vẫn còn lăng xăng loạn động khi căn tiếp xúc với trần để rồi lại tự chất chứa vào mình những lo âu, phiền muộn.

Thế nên, sau khi mãn hạ, chúng con mỗi người đi về mỗi hướng nhưng những lời dạy của Hoà thượng chúng con sẽ mãi mãi ghi lòng, nỗ lực thực hành tam vô lậu học Giới Định Tuệ để làm hành trang trên lộ trình tìm về bến giác.

“Đường về có vạn nẻo đi,

Đường về xứ Phật chung quy một đàng.

Giới nghi, định, huệ hành trang,

Thung dung hành giả dự hàng Vô sanh.”

Kính bạch Hoà thượng,

Ân đức mà Ngài đã dành cho chúng con không ngôn từ nào có thể diễn tả được và chúng con cũng không biết lấy chi đền đáp cho cân, chúng con chỉ biết đê đầu kính lễ, ngưỡng nguyện cầu hồng ân Tam Bảo luôn gia trì Hoà thượng:

Phước thọ miên trường,

Mãi là ngọn hải đăng,

Là ánh đèn trí tuệ,

Soi sáng bước con đi.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.

 1. Liên Sáng

Bài Tạï Pháp

Thượng Toạ Bửu Chánh

(Môn: Kinh Pháp Cú – Pali)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Thượng toạ Giảng sư,

Hôm nay trong không khí trang nghiêm thắm tình đạo vị của buổi học cuối, toàn thể chư Ni trường hạ Tịnh xá Ngọc Phương xin trọn niềm tôn kính, thành tâm đảnh lễ kính dâng lên Thượng toạ đôi dòng cảm niệm để tỏ lòng tri ân sâu sắc.

Kính bạch Thượng toạ:

An cư ba tháng qua mau,

Giờ đây mãn hạ lòng sao ngậm ngùi!

Tháng ngày tu học thật vui,

Mỗi tuần Pháp Cú mài dùi Pa-li.

Nhọc nhằn Sư có sá chi,

Tận tình giảng dạy chúng Ni am tường.

Quả thật là một phước duyên to lớn đối với Hạ trường chúng con, trải qua bao mùa An cư, Thượng toạ đã vì mạng mạch Phật pháp, giáo dưỡng hậu lai mà không quản ngại trọng trách bộn bề tại trú xứ, mặc dù đường sá xa xôi, thân tứ đại bất hoà, Người vẫn quang lâm Tổ đình Ngọc Phương mang đến cho chư Ni những buổi học đầy quý báu và vô cùng thiết thực.

Mùa hạ năm nay, chúng con thật hạnh phúc khi được tắm mình trong giáo pháp của đức Như Lai, thông qua môn học kinh Pháp Cú thuộc Tiểu Bộ Kinh. Thượng toạ đã khơi nguồn tuệ giác giúp chúng con nhận chân đúng đắn về đời sống tu tập giải thoát của người xuất gia là phải thu thúc lục căn, chánh niệm tỉnh giác trong từng phút giây hiện tại. Nhờ sự giảng dạy tận tình của Thượng toạ mà những bài kệ trong kinh trở nên sinh động dễ hiểu vô cùng. Chúng con còn may mắn được có cơ hội tiếp cận với văn bản gốc của kinh tiếng Pa-li, một cổ ngữ có thể chuyển tải được tinh nghĩa của ngôn ngữ thời Đức Phật còn tại thế.

Với tấm lòng bi mẫn, thương tưởng cho đàn hậu học, Thượng toạ đã dành phần lớn thời gian rèn dạy chư Ni luyện tiếng Pa-li bằng cách tụng đọc nhiều lần các bài kệ. Không khí lớp học trở nên sôi nổi, mỗi hành giả đều hân hoan vui thích khi tụng đọc theo Ngài. Những câu kinh âm điệu lên xuống nhịp nhàng như được Thượng toạ thả hồn trong đấy, làm cho đại chúng đọc kinh mà cảm giác mình đang hoà nhập vào những bản ca tiết tấu vi diệu trầm bổng, hỷ lạc trong lòng. Chúng con bỗng chợt nhớ lại lời dạy của Đệ Nhất Cố Ni trưởng:

Học Pa-li để đền ơn thầy tổ,

Học Pa-li để rạng rỡ tông môn.

Học Pa-li để chánh pháp được lưu tồn,

Học Pa-li để tiếp cận kim ngôn đức Phật.

Nhờ vậy, mỗi tuần học trôi qua tinh thần Hạ chúng càng thêm phấn chấn, lôi cuốn với môn học và luôn sẵn sàng trong tư thế thuộc bài kỹ lưỡng, chờ giờ lên lớp đồng tụng đọc rành mạch để không cô phụ tấm ân tình, lòng nhiệt tâm dồn hết tâm lực giảng dạy của Thượng toạ.

Bên cạnh sự diễn đạt rõ ràng lưu loát, lời giảng của Ngài còn toát lên nét hài hước, dí dỏm mà sâu lắng, vì thế đã chuyển tải được những ý pháp căn bản, thiết thực nhất đến với chư Ni trường hạ, ví như ngọn đèn chiếu sáng đến đâu thì bao bóng tối vô minh mịt mù được xua tan đến đó. Với lối văn nói bình dị, Thượng toạ đã triển khai thật sinh động hấp dẫn những câu chuyện về duyên khởi của mỗi bài kinh, đồng thời Ngài còn giới thiệu cho chúng con nhiều bản dịch khác nhau của Kinh Pháp Cú như: bản dịch của HT. Thích Minh Châu, bản dịch thơ của Ngài Giới Đức (Minh Đức Triều Tâm Ảnh), bản dịch nghĩa từ phiên âm chữ Hán của Á Nam Trần Tuấn Khải v.v… giúp mỗi hành giả An cư có điều kiện so sánh, đối chiếu nhằm hiểu rõ hơn, tường tận hơn về kim ngôn khẩu thuyết của Đức Phật.

Kính bạch Thượng toạ,

Qua những buổi học, Ngài đã truyền trao cho chúng con những tinh hoa Phật Pháp, không chỉ trên kiến thức kinh điển mà bằng cả sự hành trì chứng nghiệm tu tập của tự thân, giúp hội chúng thấm nhuần giáo lý. Mỗi lời dạy như tiếng chuông thức tỉnh, nhắc nhở chúng con không được dễ duôi phóng dật mà lúc nào cũng phải chú tâm, thận trọng trong các hành động của mình.

Dẫu biết rằng ngôn ngữ trần gian vốn nghèo nàn hạn hẹp, không sao có thể diễn tả được hết những ân đức sâu dày mà Ngài đã tâm huyết gởi gắm đến Hạ trường. Chúng con nguyện gắng sức tu học, thực hành Tứ Niệm Xứ, giữ chánh niệm như giữ tài sản quý nhằm từng bước chuyển hoá nghiệp đen, nghĩa là những hạt giống bất thiện trở thành nghiệp trắng, tức là tạo điều kiện vun bồi cho hạt giống thiện lành được phát triển để xứng đáng là bậc mô phạm xuất gia, ngõ hầu đền đáp được phần nào tấm lòng từ bi cao cả của Thượng toạ đã ban rải pháp lành cho chúng con:

Thượng toạ giảng dạy tận tình,

Ngọc Phương Ni chúng gắng mình dồi trau.

Học kinh Pháp Cú thuộc làu,

Y lời Phật dạy quyết mau tu trì.

Chánh niệm tỉnh giác thường khi,

Tịnh hạnh, thận trọng đứng, đi, ngồi, nằm.

Nỗ lực hành thiền định tâm,

Dứt trừ phóng dật kẻo tầm quỷ ma.

Thức tỉnh rọi đuốc nhà nhà,

Thực hành giáo lý Phật Đà truyền ban.

Khắc ghi sâu tấm lòng vàng,

Ơn Người dạy dỗ sánh ngang biển trời.

Giờ này, trước khi cung tiễn Thượng toạ hồi qui bổn tự, chúng con một dạ chí thành xin đảnh lễ kính chúc mừng Khánh tuế và kính ngưỡng nguyện hồng ân Tam Bảo thuỳ từ gia hộ Thượng toạ luôn được pháp thể khinh an, đạo thọ miên trường, mãi mãi là đuốc tuệ soi đường, khai sáng cho chúng con và chúng sanh trên lộ trình tu học giải thoát.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.

 1. Liên Cát – TX. Ngọc Lâm (Bảo Lộc)

Bài Tạ Pháp

Thượng Toạ Giác Pháp

(Môn: Quy Sơn Cảnh Sách)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư !

Hôm nay trong không khí trang nghiêm thắm tình đạo vị của buổi học sau cùng, kính thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ chứng minh cho chư Ni hành giả an cư chúng con được thành tâm đảnh lễ, kính dâng lên đôi lời cảm niệm tri ân.

Ngưỡng bạch Thượng Tọa !

Chúng con kính nghe:

“Lòng từ mẫn Ngài luôn vì muôn loại,

Tâm từ bi ứng hiện khắp cùng nơi

Pháp thậm thâm áo diệu chiếu soi đời

Bóng Tăng bảo chở che như tình Mẹ.

Thật vậy, vì tiền đồ Phật pháp, vì thương tưởng đến hàng hậu học của chúng con, và cũng mong mỏi cho ngọn đèn chánh pháp được “truyền đăng tục diệm”, mà trải qua bao mùa an cư kiết hạ chúng con đều được sự quan tâm chỉ dạy ân cần của Thượng Tọa. Mùa hạ năm nay cũng vậy, để đáp lời kiền thỉnh của ban chức sự hạ trường cũng như sự cần cầu học pháp của chúng con, Thượng Tọa đã mặc cho sự mệt mỏi của thân, nhọc nhằn của trí, và dẫu trên vai gánh nhiều trọng trách, Thượng Tọa vẫn dành thời gian quý báu quang lâm hạ trường Ngọc Phương, để đem đến cho chúng con những buổi học thật bổ ích và đầy thiết thực.

Bằng sự nghiên cứu giáo điển và chứng nghiệm của tự thân, cùng với những câu chuyện rất thực tế, gần gũi và những ngôn từ bình dị, Thượng Tọa đã phân tích và giải thích nghĩa lý “Bài văn Cảnh Sách của Tổ Quy Sơn ” rất rõ ràng và cụ thể . Người luôn nhắc nhở tất cả chúng con rằng: bản chất của cuộc đời vốn vô thường tạm bợ, mạng sống của con người mong manh chẳng khác nào như sương trên đầu ngọn cỏ, cây đứng bên vực sâu, dây bò qua thành giếng, chẳng có chi lâu bền. Mỗi niệm mỗi niệm qua nhanh, nếu chuyển hơi thở là đã qua đời sau rồi. Vì vậy chẳng nên để thời giờ luống qua một cách vô ích, mà phải “Nội cần khắc niệm chi công”, tức bên trong phải nỗ lực công phu tu tập, hằng dùng trí tuệ Bát Nhã để quán chiếu thấy ngũ uẩn, lục trần đều không thật, để đừng mê lầm tham đắm; “Ngoại hoằng bất tránh chi đức”, bên ngoài phải thể hiện đức tính hòa kính. Đồng thời phải ý thức được trách nhiệm và bổn phận của mình, đã là người xuất gia thì phải lập chí giải thoát, tâm tính và hình dung phải khác hẳn người thế tục, kế làm sáng tỏ chánh pháp và nhiếp phục ma quân, có như thế mới có thể trên đáp đền bốn ân, dưới cứu giúp ba cõi. Nếu không thì đã luống tiêu hao của tín thí mà cũng là cô phụ tứ ân.

Qua từng lời dạy chân tình của Thượng Tọa, chúng con cảm nghe như đang được thọ giáo từ kim khẩu của Tổ khi xưa. Hôm nay vì sợ chúng con buông lung tâm ý mà quên mình, nên Thượng Tọa đã từ bi nhắc lại. Lời dạy của Người như đã đánh động vào tâm thức của chúng con, giúp cho chúng con nhận chân được sự thật của cuộc đời,và ý thức được trách nhiệm, bổn phận của người tu sĩ đối với Thầy Tổ, cha mẹ, đối với đàn na tín thí và đạo pháp dân tộc, để mỗi tấc bóng thời gian cần phải nỗ lực tu học hơn nữa, sống và thực hành theo thánh ý của Tổ, hầu trang bị cho mình một lý tưởng cao đẹp, để hướng đến mục đích tối hậu của người xuất gia.

Với tấm lòng từ bi vô hạn của Thượng Tọa, chúng con không chỉ được học và hiểu nghĩa lý sâu xa của bài văn qua khẩu giáo của Người, mà chúng con còn được học những đức tính từ ái, bao dung, và phong thái uy nghiêm của Người qua thân giáo, khiến cho chúng con càng thêm kính phục, và lấy đó để soi sáng cho chính mình trong cuộc sống tu tập.

Kính bạch Thượng Tọa!

Dù mai nầy chúng con có đi bất cứ nơi đâu trên vạn nẻo đường đời, hay thời gian có xóa nhòa đi tất cả, nhưng những lời giáo huấn của Thượng Tọa mãi là bài học vô giá luôn khắc sâu trong tâm khảm của chúng con, và nguyện noi theo gương hạnh của Người tinh tấn tu học, trau giồi giới đức, hoàn thiện đời sống tâm linh, để trở thành một bậc mô phạm, góp phần đem đạo vào đời làm tỏa ngát hương thơm, ngõ hầu phần nào đền đáp thâm ân trong muôn một.

Giờ đây, thời gian ba tháng an cư tu học nơi hạ trường cũng sắp hoàn mãn, buổi học cuối cùng cũng đã khép lại, để rồi mai nầy mỗi người chúng con lại trở về trú xứ của mình để tiếp tục tu học, hành đạo.Trong giờ phút thiêng liêng này, toàn thể hội chúng chúng con xin trọn niềm tôn kính, kính dâng lên Thượng Tọa với tất cả tấm lòng tri ân sâu sắc nhất. Ngưỡng nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Thượng Tọa pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành, và mãi mãi là ngọn hải đăng soi sáng cho chúng con và chúng sanh cùng thăng hoa trên lộ trình tiến tu giải thoát.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.

 1. Liên Xuân (Biên Hòa)

Bài Tạ Pháp

Thượng Toạ Giác Trí

(Môn: Kinh A Hàm)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Thượng Tọa giảng sư.

Hôm nay, trong không khí trang nghiêm của ngày mãn khóa hạ, toàn thể Ni chúng an cư  chúng con, xin thành kính, kính dâng lên đôi dòng cảm niệm tri ân.

Kính bạch Thượng Tọa, chúng con hằng nghe, Cổ đức có dạy:

Sanh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả Sư Trưởng. Thân phụ thiện giả, như vụ lộ trung hành, tuy bất thấp y thời thời hữu nhuận.

Nghĩa là: 

Sanh ta ra là Cha Mẹ, Giúp cho ta nên người là Thầy Tổ. Gần gũi người hiền như đi trong sương móc, tuy không ướt áo mà lúc nào cũng thấm đượm.

Cha mẹ là người cho chúng con hình hài, nuôi chúng con khôn lớn, Thầy Tổ là người hướng dẫn đi trên con đường đạo, nuôi lớn chúng con bằng cơm thiền sữa pháp, và một lần nữa chúng con được sinh ra từ biển cả giới pháp thanh tịnh và hòa hợp của Tăng. Nhờ duyên lành nầy mà chúng con được tiếp nhận tư tưởng của những bậc tôn túc, để cùng nhau học tập, mở mang kiến thức, trình độ Phật Học được nâng cao. Như ước nguyện Đệ Nhất Ni trưởng khi còn tại thế, Người luôn, tâm tâm, nguyện nguyện, gởi gấm đến bậc chuyên tu giải thoát. Ni trưởng dạy:

Tu có học mới rạng ngời chánh pháp,

Học có tu mới lợi đạo ích đời.

Với sự mong cầu học pháp của chư Ni, nên mùa hạ năm nay, vì lòng bi mẫn cho đàn hậu học, đáp lời kiền thỉnh của ban chức sự, Thượng Tọa đã hoan hỷ trở về Trường hạ Ngọc Phương, hướng dẫn cho chúng con về môn học Kinh A Hàm.

Kinh A Hàm, là bộ kinh cốt yếu và quan trọng của Phật giáo. Bên cạnh đó, Thượng Tọa không những khai triển, phân tích rõ ràng tư tưởng, cũng như những thuật ngữ Phật giáo, Người còn khuyến tấn chúng con về sự hành trì, giúp chúng con am tường nghĩa lý chơn thường.

Thượng Tọa, luôn nhắc nhở chúng con về Giáo; Lý; Hạnh; Quả, nên thường tinh tấn chánh niệm trưởng dưỡng các thiện pháp. Phải luôn phòng hộ các căn môn, khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, không cho bất thiện tâm phát khởi. Phải biết pháp nào là phương tiện, pháp nào là pháp quán mà hành trì, để cảm nhận nơi thân. Nên chú tâm vào cảm giác của thân; tâm, sẽ nhận thấy sự thay đổi của thân thể, nhận biết cảm giác, sự nhạy cảm của tâm thức đối với cảm giác, những suy nghĩ, tưởng tượng, cũng đều thay đổi. Nhận biết sự thay đổi của thân; tâm nghĩa là: nhận thấy các cảm xúc tinh tế, dễ chịu hay khó chụi, tâm tham hay tâm sân phát khởi, thế giới của cảm giác, biểu lộ sự thay đổi ngay chính bản thân, và thay đổi nơi tâm thức, cảm nhận được sự thay đổi ấy gọi là thấy Pháp. Nên trong kinh Đức Phật dạy:

“Ai thấy được duyên sanh là thấy được pháp.

Ai thấy được pháp là thấy được duyên sanh”.

Qua những ý pháp Thượng Tọa đã giảng giải, vạch đường chỉ hướng cho chúng con trao tâm dồi trí, tìm về bổn nguyên tánh giác, để sống trọn vẹn với gia tài pháp bảo thanh tịnh, hầu thoát kiếp cùng tử lang thang trong luân hồi vô tận. Với những lời dạy cao quý ấy, chúng con xin nguyện khắc cốt ghi tâm, y giáo phụng hành, xin lấy đó làm hành trang trên bước đường tu nhân học Phật.

Trước khi dứt lời, chúng con cầu nguyện Tam Bảo gia hộ Thượng Tọa, pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành, bồ đề tâm kiên cố. Người mãi là bậc giáo thọ sư khả kính, trao truyền cho chúng con ngọn đèn chánh pháp, làm  cho ánh từ quang ngày một tỏ rạng.

Thầy là ánh sáng từ quang,

Cho con mồi đuốc soi đường hậu lai.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma ha tát, Tát Đại Chứng Minh.

 1. Liên Nguyên - Phước Long

Lời Tri ân

Ban Chức sự Trường Hạ

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Cung kính ngưỡng bái bạch Ni trưởng Đương Kim- Trưởng Ni Giới Hệ Phái Khất sĩ

Cung kính ngưỡng bái bạch Ni trưởng Trụ trì kiêm Hoá chủ Trường Hạ

Cung kính ngưỡng bái bạch quý Ni trưởng, quý Ni sư trong Ban Chức sự Trường Hạ

Kính bạch quý Ni trưởng, quý Ni sư, quý Sư cô cùng toàn thể thiền đường hội chúng

Hôm nay ngày 10/07 năm Quý Tỵ, là ngày mãn khoá an cư kiết hạ. Chư ni chúng con xin đầu thành đảnh lễ kính dâng lên đôi dòng cảm tưởng chân thành nhất

Kính bạch quý ngài!

Chúng con thường nghe: “Trên đời người có 4 cái khó, sinh làm người khó, sống càng khó hơn, khó nghe diệu pháp chánh chơn, và khó gặp Phật độ thoát mê đời” Chúng con không có duyên lớn gặp Phật, nhưng cũng may mắn sanh ra làm người, được học và thực hành Phật Pháp truyền dạy từ Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca và chư Tổ Thầy. Âu đó cũng là phước duyên lớn cho chư ni hành giả chúng con, và được cái phước duyên lớn hơn nữa là được tập trung về Tổ đình Ngọc Phương an cư kiết hạ trong ba tháng.

Kính bạch quý Ngài!

Dòng thời gian trôi thật nhanh, mới ngày nào thầy chúng con cho chúng con trở về Tổ đình Ngọc Phương để an cư kiết hạ mà giờ đây sắp sửa xa rời. Ôi! Thật bùi ngùi xúc động! Dẫu biết rằng cuộc đời là vô thường, khổ não, nhưng chúng con không sao tránh được bồi hồi. Vì nơi đây đã in dấu vào trong tâm khảm chúng con những bậc ân sư khả kính. Quý Ni trưởng tuổi già sức yếu, không quản nhọc nhằn, đem hết tâm lực, nguyện lực để lo phụng sự Giáo hội và nhất là lo cho chư ni hành giả chúng con. Quý Ngài: Ni trưởng Đương Kim, Ni trưởng Trụ trì, Ni trưởng Bình Tâm, Ni trưởng Gò Công, Ni trưởng Long Khánh, Ni trưởng Dĩ An, Ni trưởng Quản chúng, Ni trưởng Thư ký. Quý Ngài đã không quản tuổi già sức yếu, đem hết tài năng và trí lực để lèo lái con thuyền chánh pháp, ngược dòng đời qua bão táp phong ba, thể nhập ta bà, hòa hợp đạo đời một cách uyển chuyển để cho chư ni hành giả chúng con lấy đó làm hành trang thẳng tiến trên lộ trình giải thoát.

Đặc biệt, quý Ni trưởng trong Ban Chức sự hạ trường, ngày đêm lo lắng về sự tu tập và  chăm sóc cả vật chất lẫn tinh thần cho chư ni chúng con. Các ngài đã mời thỉnh chư vị Hoà thượng, thượng toạ, quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô trong ban giảng huấn để truyền trao những kiến thức, kinh nghiệm, trùng tuyên lời lời Phật dạy, và giảng chơn lý của tổ thầy để cho hành giả chúng con thấy được lộ trình giải thoát mà tinh tấn tu tập .

Bên cạnh đó quý Ni trưởng còn mời thỉnh Ban trị sự Phật giáo, Mặt trận, Ban tôn giáo, và Hội Phụ nữ truyền trao những kiến thức, kinh nghiệm, và những vấn đề liên quan tới Phật giáo và dân tộc, giúp cho chư ni chúng con nhận thức được cuộc đời, thể nhập vào ta bà mà không bị đời lôi cuốn.

Quý Ni trưởng còn mời thỉnh chư Ni trưởng, Ni sư các miền Tịnh xá luân phiên về trực hạ nhằm khuyến tấn chúng con trên lộ trình tu tập giải thoát.

Chư hành giả chúng con vô cùng cảm niệm ân đức Ni trưởng quản chúng (Ni trưởng Long Khánh). Trong suốt thời gian qua, tuy thân bệnh đau nhức nhưng Ngài đã theo sát chư ni để sách tấn, nhắc nhở, động viên, an ủi, khích lệ chư hành giả tinh tấn thêm lên.

Chúng con cũng không sao quên được Ni trưởng thư ký, người đã đem hết tâm lực, nguyện lực với tuổi độ thất tuần, chân đau, lưng mỏi, nhưng ngài đã lo chu toàn mọi việc. Một mặt lo cho chư ni chúng con có chỗ ăn ở đầy đủ và nhất là trong vấn đề thọ giới, làm sổ hạ,vv… Bên cạnh đó Ni trưởng còn lo cho Phật tử các miền Tịnh xá và Phật tử thập phương đến viếng thăm Trường Hạ một cách tháo vác và chu toàn. Cộng thêm sự cộng tác đắc lực của Ni sư Hoà Liên làm cho công việc hoàn tất càng thêm tốt đẹp.

Và chúng con không sao quên được Ni sư lớp trưởng, với tuổi độ lục tuần, chân nhức, gối đau nhưng Ni sư rất tinh tấn trong mọi thời khoá tụng kinh, ngồi thiền, kinh hành, lên lớp. Ni sư đều thực hiện một cách nghiêm túc không khi nào vắng mật, làm cho chư ni chúng con lấy đó làm gương để soi rọi lại chính mình và càng tinh tấn hơn lên.

Chúng con vô cùng biết ơn ban ẩm thực - quý Ni sư, Sư cô đã cho chúng con những bữa ăn ngon miệng, bổ dưỡng và luôn thay đổi các món để phù hợp với khẩu vị của chư hành giả, giúpchư ni có đầy đủ sức khoẻ yên tâm tu học.

Chúng con cũng vô cùng tri ân ban y tế quý Sư cô đã tận tâm, tận tình chăm sóc thuốc men đầy đủ giúp hành giả chúng con tươi khỏe, vượt qua mọi bệnh tật an tâm vui học.

Kính bạch Quý Ngài!

Trong 90 ngày qua là một chuỗi thời gian tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng quý báu, đánh động vào tâm thức chúng con như kẻ lữ hành còn đang lạc lối. Bấy lâu nay chúng con như ngựa rong chơi ngoài đồng nội, như vượn chuyền cành, không thấy được bản lai diện mục của chính mình, mãi chạy theo dục lạc thường tình không định hướng. May mắn thay, quý Ni trưởng, Ni sư trong giáo hội đã cứu vớt chúng con đã đưa lên thuyền từ, vượt sông mê tìm về bến giác. Chúng con như kẻ bộ hành, như chàng cùng tử lang thang khắp chốn, không thấy được bảo châu anh lạc quý giá, nó nằm trong tự tánh thanh tịnh của mình mà không ai hay biết. Quý ngài đã khơi dậy, mở ra một chân trời mới cho hành giả chúng con nhận ra được cuộc sống đích thực của mình, tìm về bảo sở yên lặng như như trong sáng.

Chúng con thiết nghĩ, nếu như nơi đây Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương thân thương này, mà không có quý Ni trưởng, Ni sư dìu dắt chỉ bảo, thì có lẽ cuộc đời tu tập của chúng con mãi trôi lăn trong vòng sanh tử. Chúng con như những đoá hoa hướng dương tìm về ánh mặt trời, như những chú chim non lạc mẹ tìm về tổ ấm sau những cơn mưa đầu mùa. Để rồi mai đây rời xa Tổ đình Ngọc Phương thân thương trở về trú xứ, hoặc đi hoằng hoá hay đi bất cứ nơi nào. Chư ni hành giả chúng con ý thức được trách nhiệm cao cả của người tu sĩ, là đệ tử của Như Lai, là người con trong lòng giáo hội Hệ Phái Khất sĩ phải làm thế nào để khỏi cô phụ tấm lòng của quý Ni trưởng, Ni sư đã dành cho chúng con.

Kính bạch quý Ngài!

Trong suốt khoá an cư kiết hạ vừa qua, mặc dầu chư ni hành giả chúng con cũng cố gắng tu tập. Nhưng vì nghiệp chướng sâu dày không sao tránh khỏi những lỗi lầm. Giờ đây trong không khi trang nghiêm thanh tịnh chư ni hành giả chúng con thành tâm sám hối, ngưỡng mong quý ngài thuỳ từ chứng minh.

Kính bạch quý Ngài!

Trong ngày mãn khoá an cư kiết hạ và cũng gần đến ngày tự tứ. Tất cả chư ni hành giả chúng con kính dâng lên lòng thành kính “Chúc Mừng Khánh Tuế” đến quý Ngài, ngưỡng nguyện hồng ân tam bảo gia hộ quý ngài pháp thể khinh an, tuệ đăng lãng chiếu, cửu trụ ta bà tuyên dương chánh pháp, là thuyền từ đưa chúng con và chúng sanh trên bước đường giải thoát giác ngộ.

“Hạ qua rồi lòng tràn đầy xúc động,

Trường Hạ ơi ghi nhớ mãi trong lòng.

Ngọc ma ni chiếu sáng khắp phương Đông,

Phương trời ấy Tổ đình con mãi nhớ.

Giữa biển khổ mênh mang ào ạt sóng,

Tình Ân Sư sao nói hết nỗi lòng

Kết thuyền từ đưa con vượt mê sông

Để Tứ Chúng muôn đời hằng kính trọng

Ân đức ấy như trời cao lồng lộng

Hàng sơn môn ghi nhớ mãi trong long

Nguyện theo Thầy truyền pháp khắp Nam Trung

Hạnh Thích Tử gắng tu mà vượt sóng!”

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.

 1. Thiền Liên – Cam Lộ

Bài Tạ Pháp

Ni trưởng Tố Liên

(Môn: Tăng Chi Bộ Kinh)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Ni trưởng Giảng sư,

Con cúi xuống trước Thầy như cỏ dại,

Thầy nâng con bằng đôi cánh vô hình.

Hôm nay là buổi học cuối, chúng con được nghe “Những ý pháp trong kinh Tăng Chi” mà Ni trưởng đã tận tâm chỉ dạy cho chúng con những hành giả từ khắp các tỉnh thành, có duyên lành được về trường hạ Ngọc Phương, trong mùa An cư Kiết hạ Phật lịch 2557.

Vào giờ phút này, trong bầu không khí trang nghiêm, thanh tịnh, chúng con xin thành tâm đê đầu đảnh lễ kính dâng lên lời cảm tạ tri ân sâu sắc nhất.

Kính bạch Ni trưởng,

Thầy, ngày ngày phấn trắng,

Hóa sương mùa thu bay,

Lời kinh ngàn năm trước,

Trong tình Thầy hôm nay.

Thật vậy! Những lời kinh vàng ngọc của Đức Thế Tôn từ ngàn năm trước trong bài kinh Mong Cầu: “Nếu chơn chánh mong cầu, thì hãy mong cầu rằng: Ta sẽ được như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Khema hay Liên Hoa Sắc… hãy mong cầu như những bậc Thánh ấy”. Bài kinh đã được thanh âm nghiêm nghị nhưng nhẹ nhàng, thanh thoát khi Ni trưởng giảng về cuộc đời Ngài Xá Lợi Phất như một ngôi sao sáng, ngài Sivali với phước đức vô lượng… Tất cả những bừng vỡ tâm thức của chư vị trưởng lão thuở xưa, cũng sáng rực trong tâm hồn tầm cầu học pháp của chúng con ngày nay. Nhớ những lúc Ni trưởng giảng về sự chói sáng của khu rừng Gosiga, rồi bài kệ nhân duyên bằng tiếng Pali vừa hùng hồn, trác tuyệt, vừa hấp dẫn thiết thực.

Bục giảng vẫn còn đây, nhưng chúng con sắp phải xa rồi. Xa những bài giảng của Ni trưởng, xa những ngày Hạ thân thương nơi Tổ đình Ngọc Phương, cơn gió nhẹ thổi thoáng qua và chiếc lá vội lìa cành, vô tình như thay lời giã biệt.

Kính bạch Ni trưởng,

Vì lòng thương tưởng đàn hậu học, vì tâm nguyện ươm mầm Phật Pháp, mà Ni trưởng chẳng từ khó nhọc, nào nệ gian lao để truyền trao kinh nghiệm và kiến thức Phật pháp, soi đèn chơn lý vào tâm khảm chúng con, nhằm khích lệ, sách tấn chúng con trên con đường tu học đạo giải thoát. Trước thâm ân đó, chúng con nguyện học tập và thực hành theo “những gương lành hạnh quý” đã được Ni trưởng giảng dạy, để rồi chúng con sẽ:

Phát đại nguyện hoằng dương chánh pháp,

Rải từ bi cùng khắp chúng sanh.

Thương người như Phật thương mình,

Độ người như Phật độ sanh thuở nào.

Kính bạch Ni trưởng,

Mùa Vu Lan lại về, mùa Báo Hiếu, tri ân và báo ân đối với những bậc sanh thành và bậc Ân Sư khả kính. Chúng con, toàn thể chư Ni hạ trường thành kính mừng khánh tuế Ni trưởng và dâng lên tấm lòng niệm ân chân thành nhất. Nguyện hồng ân Tâm Bảo gia hộ Ni trưởng: Pháp thể khinh an, phước thọ miên trường, mãi mãi là ngọn đèn sáng soi đường chỉ lối cho chúng con và chúng sanh trên bước đường tu học

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.

 1. Trí Liên - Bồng Sơn

Bài tạ pháp

Ni sư Huệ Liên

(Môn: Con Đường Tu Tập)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Ni trưởng Trụ trì Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương, kiêm Hoá chủ Trường hạ

Kính bạch Quý Ni trưởng, Ni sư trong Ban Chức sự Trường Hạ

Kính bạch Quý Ni sư, Sư cô và thiền đường đại chúng

Kính bạch Ni sư Giảng sư,

Thấm thoát thời gian thoi đưa, mới đó mà đã sắp đến ngày mãn khoá hạ. Trong tiết học hôm nay, chúng con thay mặt cho hành giả an cư thành tâm kính dâng đôi lời cảm tạ tri ân đến Ni sư Giảng sư.

Kiết hạ một thời Phật đã tuyên,

Tăng ni thất chúng thảy đoàn viên.

Bốn phương tám hướng đều câu hội,

Đồng trụ an cư dưới cửa thiền.

Vâng lời Phật dạy, hành giả an cư chúng con, từ mọi miền đất nước, câu hội về dưới Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương để thúc liễm thân tâm, trau dồi trí tuệ và phạm hạnh. Chúng con tựa như nắng hạn gặp mưa, như kẻ đói được ăn, như khát được uống, như gã cùng tử tha phương được gặp lại cha già, như ngọc ma ni bị lãng quên trong túi áo… nay được tắm mình trong giáo pháp của Như Lai.

Chúng con thiết nghĩ rằng: từ nhiều kiếp đã có duyên lành, nay gặp hội an cư được đâm chồi nảy lộc. Nhưng nếu không có Chư Tôn Thiền Đức là những người lèo lái con thuyền chánh pháp. Chuyển tải giáo lý Phật đà truyền bá khắp muôn nơi, thì chắc chắn rằng chúng con vẫn con trôi lăn trong biển khổ sanh tử luân hồi.

Một đời người một dòng sông,

Mấy ai là kẻ đứng trông bến bờ.

Muốn qua sông phải có đò,

Đường đời muốn bước phải nhờ người đưa.

Thật vậy, vì sự nghiệp cao cả của mạng mạch Phật pháp, nên Ni sư đã chẳng quản những ngày nắng hạ chói chang, hay những ngày mưa dầm rả rích, vẫn lặn lội đến với Trường Hạ chúng con mang theo những lời Pháp nhủ bằng cả trái tim ấm áp nghĩa tình để hướng dẫn cho chúng con “Con Đường Tu Tập”, với giọng nói êm dịu chậm rãi như rót vào tâm trí chúng con nhằm nhắc nhở chúng con phương pháp thanh tịnh thân khẩu ý, an trú nội tâm trên con đường Bát Chánh Đạo để rồi tái sanh sẽ được theo ý muốn.

Với ân đức ấy, không ngôn từ nào có thể diễn tả được. Những lời Ni sư chỉ dạy chúng con luôn ghi lòng tạc dạ, nguyện đem Pháp Bảo tôn quý, áp dụng vào cuộc sống thường nhật

Dẫu mai đi bốn phương trời

Những lời chỉ dạy đời đời khắc ghi

Dẫu cho biển cạn non mòn

Những lời Pháp nhủ ghi son trong lòng

Với lòng chí thành, thay mặt cho hội chúng, chúng con thành kính ngưỡng cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ Ni sư:

Ngũ ấm duyên hoà,

Phật pháp quang huy,

Viên thành hạnh nguyện.

Và mãi là nguồn suối tưới mát giữa sa mạc khô khan, rưới khắp tâm hồn thế gian, làm trôi hết đi bụi mù nhân ngã.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.

 1. Liên Viên - BMT

Bài Tạ Pháp

Ni sư Tín Liên

(Môn: Tương Ưng Bộ Kinh)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Ni trưởng Trụ trì Tổ đình Ngọc Phương kiêm Hoá chủ trường hạ.

Kính bạch quý Ni trưởng, quý Ni sư trong Ban Chức sự trường hạ.

Kính bạch Ni sư Giảng sư,

Hôm nay trong giờ phút trang nghiêm của buổi học cuối, khép lại những ngày trọn vẹn ý nghĩa nhất, chúng con thay mặt các hành giả an cư, xin kính dâng lên Ni sư đôi dòng tri ân sâu sắc nhất.

Kính bạch Ni sư Giảng sư.

Dòng thời gian cứ mãi trôi, cứ mãi trôi. Mùa xuân qua đi mùa hạ lại đến. Người thế gian vui khi xuân về, còn người xuất gia chúng con đầy ắp những niềm vui khi hạ đến. Khắp nơi hoa phượng nở, sen hồng toả ngát hương<

BÀI LIÊN QUAN

Cảm Niệm Mùa An Cư  ( Liên Sĩ , 6053 xem)

Lời nói đầu Kỷ yếu Hạ 2013  (5096 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

Thông báo lớp giáo lý trực tuyến Chùa Thuận Phước

Do tình hình dịch bệnh hiện nay nên không thể tập trung đông người, vì muốn chia sẻ Phật pháp đến quý Phật tử gần xa, nên Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Trụ trì chùa Thuận Phước (Long An) và Sư cô Nghiêm Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Thuận Phước đã tổ chức tụng kinh, thuyết giảng Phật pháp trực tuyến.

Thông báo Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 35: Tịnh xá Ngọc Lâm - Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Ni sư Phụng Liên chia sẻ đề tài Giảng về nghĩa chữ Phật (P1) - Ni sư Phụng Liên

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ