Trang chủ > PG Việt Nam > Văn kiện

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Tăng sự trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VII

Tác giả: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam.  
Xem: 6160 . Đăng: 19/04/2014In ấn

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

-------------------------

Số : 227 /2013/QĐ.HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

-------------------------------------- 

 

                   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

Chuẩn y nhân sự Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN

Nhiệm kỳ VII (2012 - 2017)

  

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

- Căn cứ điều 25, 26 chương V Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (tu chỉnh lần thứ v);

- Căn cứ Nghị quyết số 210/NQ.HĐTS ngày 02/7/2013 Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

- Xét tờ trình ngày 02/7/2013 của Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1 : Chuẩn y nhân sự Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VII (2012 - 2017), gồm 77 thành viên, do Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Chủ tịch Hội đồng Trị sự làm Trưởng ban (theo danh sách đính kèm).

ĐIỀU 2 : Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động theo quy định của Hiến chương Giáo hội, Nội quy của Ban Tăng sự Trung ương và quy định của pháp luật Nhà nước.

ĐIỀU 3: Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Trung ương, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Thường trực Trung ương, Trưởng ban Tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Quý vị có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

ĐIỀU 4 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trái với quyết định này đều không còn hiệu lực thực hiện.

 

Nơi nhận :

- Như Điều 3 "để thực hiện”

- Ban Thường trực HĐTS GHPGVN

- Ban TGCP, UBTWMTTQVN

- Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo tỉnh, thành

- Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành

"để biết”

- Lưu VP1 - VP2.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

 (đã ký)

 Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

 -------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 -------------------------------------

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ

 

BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG GHPGVN

 

NHIỆM KỲ VII (2012 – 2017)

Theo Quyết định số: 227/2013 /QĐ.HĐTS ngày 15 tháng 7 năm 2013

 

A. THƯỜNG TRỰC BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG:

STT

CHỨC VỤ

PHÁP DANH

ĐƠN VỊ

1.

Trưởng ban

HT. Thích Trí Tịnh

Tp. HCM

2.

Phó TB. Thường trực (P. Bắc)

HT. Thích Thanh Nhiễu

Hà Nội

3.

Phó TB. Thường trực (P. Nam)

HT. Thích Thiện Pháp

Tp. HCM

4.

Phó Trưởng ban

HT. Thích Thiện Bình

Khánh Hòa

5.

Phó Trưởng ban

HT. Thích Thiện Tâm

Tp. HCM

6.

Phó Trưởng ban

HT. Thích Gia Quang

Cao Bằng, Tuyên Quang, Hà Giang

7.

Phó Trưởng ban

HT. Thích Bảo Nghiêm

Tp. Hà Nội

8.

Phó Trưởng ban

HT. Thích Quảng Tùng

Tp. Hải Phòng, Lạng Sơn

9.

Phó Trưởng ban

HT. Thích Giác Giới

Vĩnh Long

10.

Phó Trưởng ban

HT. Thích Minh Thông

Tp. HCM

11.

Phó Trưởng ban

HT. Danh Đổng

Kiên Giang

12.

Phó Trưởng ban

HT. Thích Chơn Hương

Thừa Thiên Huế

13.

Phó Trưởng ban

HT. Thích Chí Mãn

Tp. Đà Nẵng

14.

Phó Trưởng ban

HT. Thích Huệ Trường

Tp. Cần Thơ

15.

Chánh Thư ký

TT. Thích Đức Thiện

Bắc Ninh

16.

Phó Thư ký

TT. Danh Lung

Tp. HCM

17.

Phó Thư ký

TT. Thích Giác Pháp

Tp. HCM

18.

Phó Thư ký kiêm Chánh VP

ĐĐ. Thích Tâm Chơn

Tp. HCM

19.

Ủy viên Thường trực

HT. Thích Nguyên Phước

Bình Định

20.

Ủy viên Thường trực

HT. Thích Thiện Sanh

Sóc Trăng

21.

Ủy viên Thường trực

HT. Thích Minh Chánh

Đồng Nai

22.

Ủy viên Thường trực

TT. Thích Huệ Thông

Bình Dương

23.

Ủy viên Thường trực

TT. Thích Thanh Quyết

Quảng Ninh, Hà Nam, Bắc Kạn

24.

Ủy viên Thường trực

TT. Thích Thanh Điện

Lào Cai

25.

Ủy viên Thường trực

TT. Thích Thọ Lạc

Ninh Bình

26.

UV. Thường trực (trợ lý VP)

TT. Thích Thanh Huân

Hà Nội

27.

UV. Thường trực (trợ lý VP)

ĐĐ. Thích Tâm Tiến

Tp. HCM

28.

Ủy viên Thường trực

NT. Thích Đàm Hảo

Tp. Hà Nội

29.

Ủy viên Thường trực

NT. Thích nữ Tràng Liên

Tp. HCM

30.

Ủy viên Thường trực

NT. Thích nữ Tịnh Nguyện

Tp. Hồ Chí Minh

31.

Ủy viên Thường trực

NT. Thích nữ Viên Minh

Thừa Thiên Huế

 B. ỦY VIÊN:

32.

Ủy viên

HT. Thích Thiện Minh

An Giang

33.

Ủy viên

TT. Thích Minh Lành

Bạc Liêu

34.

Ủy viên

HT. Thích Như Thị

BR-VT

35.

Ủy viên

HT. Thích Nhựt Tấn

Bến Tre

36.

Ủy viên

HT. Thích Nhuận Thanh

Bình Phước

37.

Ủy viên

HT. Thích Trí Thành

Bình Thuận

38.

Ủy viên

HT. Thích Thiện Huệ

Đồng Tháp

39.

Ủy viên

HT. Thích Tâm Tường

Gia Lai

40.

Ủy viên

HT. Thích Huệ Đức

Hậu Giang

41.

Ủy viên

HT. Thích Quảng Xả

Kon Tum

42.

Ủy viên

HT. Thích Minh Chiếu

Lâm Đồng

43.

Ủy viên

HT. Thích Huyền Thông

Kiên Giang

44.

Ủy viên

HT. Thích Hạnh Nghiêm

Nam Định

45.

Ủy viên

HT. Thích Tâm Thủy

Phú Yên

46.

Ủy viên

HT. Thích Tánh Nhiếp

Quảng Bình

47.

Ủy viên

HT. Thích Hạnh Niệm

Quảng Nam

48.

Ủy viên

HT. Thích Huệ Đạt

Quảng Ngãi

49.

Ủy viên

HT. Thích Thiện Tấn

Quảng Trị

50.

Ủy viên

HT. Thích Thông Nghiêm

Tây Ninh

51.

Ủy viên

HT. Thích Huệ Minh

Tiền Giang

52.

Ủy viên

HT. Thích Phước Minh

Trà Vinh

53.

Ủy viên

HT. Thạch Sên

Trà Vinh

54.

Ủy viên

HT. Thích Thanh Duệ

Vĩnh Phúc,

Yên Bái

55.

Ủy viên

HT. Thích Như Tước

Vĩnh Long

56.

Ủy viên

HT. Thích Giác Quang

Đồng Nai

57.

Ủy viên

HT. Thích Minh Tiếp

An Giang

58.

Ủy viên

TT. Thích Thiện Văn

Bắc Giang

59.

Ủy viên

TT. Thích Thanh Phụng

Bắc Ninh

60.

Ủy viên

TT. Thích Huệ Thành

Cà Mau

61.

Ủy viên

TT. Thích Châu Quang

Đak Lak

62.

Ủy viên

TT. Thích Quảng Tuấn

Đak Nông

63.

Ủy viên

TT. Thích Thanh Vân

Hải Dương

64.

Ủy viên

TT. Thích Thanh Hiện

Hưng Yên

65.

Ủy viên

TT. Thích Minh Thiện

Long An

66.

Ủy viên

TT. Thích Hạnh Thể

Ninh Thuận

67.

Ủy viên

TT. Thích Huệ Công

Tp. HCM

68.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Đức Nguyên

Hòa Bình

69.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Minh Nghiêm

Phú Thọ

70.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Nguyên Thành

Thái Nguyên

71.

Ủy viên

TT. Thích Thanh Hòa

Thái Bình

72.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Tâm Đức

Thanh Hóa

73.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Chiếu Tuệ

Hà Tĩnh

74.

Ủy viên

NT. Thích nữ Huệ Hương

Đồng Nai

75.

Ủy viên

NT. Thích Đàm Nghiêm

Hà Nội

76.

Ủy viên

NS. Thích nữ Tuệ Liên

Đồng Nai

77.

Ủy viên

NS. Thích nữ Duy Trì

Tp. HCM

 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

 (đã ký)

 Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo về Lễ Khánh thành Di tích Tổ sư Minh Đăng Quang đắc đạo

Di tích Đắc đạo Tổ sư Minh Đăng Quang tại Mũi Nai, Hà Tiên là dấu tích kỷ niệm, nơi mà hơn 70 năm trước đức Tổ sư Minh Đăng Quang thiền định và chứng ngộ lý pháp “Thuyền Bát-nhã”. Vì thế, đối với Tăng Ni và Phật tử hệ phái Khất sĩ đây được xem là một dấu ấn lịch sử rất quan trọng và thiêng liêng.

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVII

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVII

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ