Trang chủ > PG Việt Nam > Văn kiện

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Thông tin truyền thông GHPGVN nhiệm kỳ VII

Tác giả: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam.  
Xem: 3528 . Đăng: 19/04/2014In ấn

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

 --------------------------

Số : 269 /2013/QĐ.HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 -------------------------------------

 

                    Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

Chuẩn y nhân sự Ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN

Nhiệm kỳ VII (2012 - 2017)

 

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

-Căn cứ điều 25, 26 chương V Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (tu chỉnh lần thứ v);

-Căn cứ Nghị quyết số 210/NQ.HĐTS ngày 02/7/2013 Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

-Xét tờ trình ngày 26/7/2013 của Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1 : Chuẩn y nhân sự Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VII (2012 - 2017), gồm 99 thành viên, do Hòa thượng Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN làm Trưởng ban (theo danh sách đính kèm).

ĐIỀU 2 : Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động theo quy định của Hiến chương Giáo hội, Nội quy của Ban Thông tin Truyền thông Trung ương và quy định của pháp luật Nhà nước.

ĐIỀU 3: Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Trung ương, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Thường trực Trung ương, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Quý vị có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

ĐIỀU 4 : Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trái với quyết định này đều không còn hiệu lực thực hiện.

 

Nơi nhận :

- Như Điều 3 "để thực hiện”

- Ban Thường trực HĐTS GHPGVN

- Ban TGCP, UBTWMTTQVN

- Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo tỉnh, thành

- Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành

"để biết”

- Lưu VP1 - VP2.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

 (đã ký)

 Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

------------------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------------------

 

 

 

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ

BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG TRUNG ƯƠNG GHPGVN

NHIỆM KỲ VII (2012 - 2017)

Theo Quyết định số: 269/2013/QĐ.HĐTS ngày 29 tháng 7 năm 2013

 

A. THƯỜNG TRỰC BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG TRUNG ƯƠNG:

STT

CHỨC VỤ

PHÁP DANH

ĐƠN VỊ

1.

Trưởng ban

HT. Thích Gia Quang

Hà Nội

2.

Phó TB. Thường trực (P. Bắc)

kiêm Chánh VP Ban TTTT

Cư sĩ Từ Vân

(Phạm Nhật Vũ)

Hà Nội

3.

Phó TB. Thường trực (P. Nam)

Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn

Tp. HCM

4.

Phó Trưởng ban

HT. Thích Thiện Tâm

Tp. HCM

5.

Phó Trưởng ban

HT. Thích Hải Ấn

Thừa Thiên Huế

6.

Phó Trưởng ban

HT. Thích Thiện Bảo

Tp. HCM

7.

Phó Trưởng ban

TT. Thích Thiện Thống

An Giang

8.

Phó Trưởng ban

TT. Thích Đức Thiện

Bắc Ninh

9.

Phó Trưởng ban

ĐĐ. Châu Hoài Thái

Tp. HCM

 

B. ỦY VIÊN

10.

Ủy viên

HT. Thích Nguyên Quang

Khánh Hòa

11.

Ủy viên

HT. Thích Phước Tú

Vĩnh Long

12.

Ủy viên

TT. Thích Tiến Đạt

Hà Nội

13.

Ủy viên

TT. Thích Minh Hiền

Hà Nội

14.

Ủy viên

TT. Thích Giác Tâm

Gia Lai

15.

Ủy viên

TT. Thích Trí Minh

Trà Vinh

16.

Ủy viên

TT. Thích Nhật Từ

Tp. HCM

17.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Viên Quang

An Giang

18.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Pháp Tuệ

Bắc Giang

19.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Giác Đạt

Bắc Ninh

20.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Trí Thọ

Bến Tre

21.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Bửu Minh

Bình Dương

22.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Nhuận Trí

Bình Định

23.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Giác Đạo

Bình Phước

24.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Phước Hạnh

Cà Mau

25.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Minh Phú

Tp. Cần Thơ

26.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Đạo Lực

Tp. Đà Nẵng

27.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Giác Nhường

Đắk Nông

28.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Huệ Sanh

Đồng Nai

29.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Lệ Nhật

Đồng Tháp

30.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Bản Lượng

Hà Nam

31.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Chiếu Tuệ

Hà Tĩnh

32.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Bản Điền

Tp. Hải Phòng

33.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Thanh Tạo

Hòa Bình

34.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Minh Thân

Kiên Giang

35.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Chân Tấn

Lào Cai

36.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Bản Chung

Lạng Sơn

37.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Thiện Danh

Long An

38.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Giác Vũ

Nam Định

39.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Định Tuệ

Nghệ An

40.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Thanh Phú

Ninh Bình

41.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Đồng Niệm

Ninh Thuận

42.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Quang Vũ

Phú Thọ

43.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Định Hương

Sóc Trăng

44.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Huệ Chơn

Tây Ninh

45.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Thanh Mẫn

Thái Bình

46.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Vĩnh Tường

Thái Nguyên

47.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Tánh Khả

Thanh Hóa

48.

Ủy viên

SC. Thích nữ Diệu Tâm

Tiền Giang

49.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Giác Minh

Vĩnh Phúc

50.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Niệm Giác

Yên Bái

51.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Linh Toàn

Lâm Đồng

52.

Ủy viên

ĐĐ. Giác Minh Tường

Tp. HCM

53.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Phước Triều

Tp. HCM

54.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Minh Trí

Đồng Nai

55.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Tâm Hải

Tp. HCM

56.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Quảng Kiến

Tp. HCM

57.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Thanh Phương

Tp. HCM

58.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Đạo Phước

Tp. HCM

59.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh

Quảng Ninh

60.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Trí Năng

Thừa Thiên Huế

61.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Thanh Phúc

Tuyên Quang

62.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Lệ Hưng

Đồng Tháp

63.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Thanh Thắng

Tp. HCM

64.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Minh Sơn

Hà Nội

65.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Thanh Quang

Hưng Yên

66.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Nguyên Chính

Hà Nội

67.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Thanh Khánh

Hà Giang

68.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Thanh Phương

Cao Bằng

69.

Ủy viên

NS. Thích Đàm Lan

Hà Nội

70.

Ủy viên

SC. Thích Đồng Hòa

Hà Nội

71.

Ủy viên

SC. Thích nữ Hoa Như

Tiền Giang

72.

Ủy viên

Cư sĩ Tĩnh Toàn

Bạc Liêu

73.

Ủy viên

Cư sĩ Tâm Tựu

Quảng Ngãi

74.

Ủy viên

Cư sĩ Minh Mẫn

Tp. HCM

75.

Ủy viên

Cư sĩ Minh Thạnh

Tp. HCM

76.

Ủy viên

Cư sĩ Giác Đạo

(Dương Kinh Thành)

Tp. HCM

77.

Ủy viên

Cư sĩ Nhuận Trí Đạo

(Nguyễn Điệp Văn)

Tp. HCM

78.

Ủy viên

Cư sĩ Thiện Đức

(Nguyễn Mạnh Hùng)

Tp. HCM + Hà Nội

79.

Ủy viên

Cư sĩ Trí Bửu

Khánh Hòa

80.

Ủy viên

Phật tử Nguyễn Thành Lâm

Hà Nội

81.

Ủy viên

Cư sĩ Minh Đức

(Hoàng Xuân Bắc)

Hà Nội

82.

Ủy viên

Phật tử Trần Minh Trung

Hà Nội

83.

Ủy viên

Cư sĩ Quảng Tuệ

Hà Nội

84.

Ủy viên

Phật tử Phúc Thiện

(Hoàng Đức Tuấn)

Hà Nội

85.

Ủy viên

Cư sĩ Hoa Minh

(Tô Diệu Khanh)

Tp. HCM + Hà Nội

 .

 

Ủy viên

Cư sĩ Phúc Thắng

(Đặng Hồng Việt)

Hà Nội

87.

Ủy viên

Cư sĩ Diệu Thái

(Nguyễn Tường Cẩm Vân)

Hà Nội

88.

Ủy viên

Phật tử Giới Minh

(Phan Hữu Dương)

Hà Nội

89.

Ủy viên

Phật tử Nguyễn Văn Anh

Hà Nội

90.

Ủy viên

Phật tử Chánh Thường

(Nguyễn Quốc Dũng)

Hà Nội

91.

Ủy viên

Phật tử Phạm Hà Trung

Hải Dương

92.

Ủy viên

PT. Hoàng Thị Kim Hoàn

Hà Nội

93.

Ủy viên

Cư sĩ Phúc Hiếu

(Nguyễn Thành Trung)

Hà Nội

94.

Ủy viên

Phật tử Phúc Hòa

(Phạm Hữu Quang)

Hà Nội

95.

Ủy viên

Phật tử Phúc Thông

(Hoàng Linh)

Hà Nội

96.

Ủy viên

Cư sĩ Đạo Quang

(Phùng Anh Tuấn)

Hà Nội

97.

Ủy viên

Cư sĩ Chính Pháp

(Trần Trọng Hoàng)

Hà Nội

98.

Ủy viên

Cư sĩ Tâm Đức Hậu

(Bùi Thị Thu Hiền)

Hà Nội

99.

Ủy viên

Phật tử Anh Minh

(Hoàng Anh Tuyển)

Hà Nội

 

 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

 (đã ký)

 Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH

 

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo về Lễ Khánh thành Di tích Tổ sư Minh Đăng Quang đắc đạo

Di tích Đắc đạo Tổ sư Minh Đăng Quang tại Mũi Nai, Hà Tiên là dấu tích kỷ niệm, nơi mà hơn 70 năm trước đức Tổ sư Minh Đăng Quang thiền định và chứng ngộ lý pháp “Thuyền Bát-nhã”. Vì thế, đối với Tăng Ni và Phật tử hệ phái Khất sĩ đây được xem là một dấu ấn lịch sử rất quan trọng và thiêng liêng.

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVII

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVII

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ