Trang chủ > PG Việt Nam > Văn kiện

Bồ Đề Viên Minh

Xem: 566 . Đăng: 26/10/2021In ấn

 

Bồ Đề Viên Minh

 

 

BỒ ĐỀ VIÊN MINH

    * Thành kính đảnh lễ tưởng niệm đức Đệ tam Pháp chủ

   Đại Trưởng lão HT. Thích Phổ Tuệ tân viên tịch

NHẤT       nhật bát ngát mây lành

TÂM          trung an trụ hóa thành bảo châu

THÀNH    tâm thành ý nguyện cầu

KÍNH        tin Tam bảo thẩm sâu vô vàn

ĐẢNH       thượng thiên tỏa hương vàng

LỄ             tạ công đức đạo tràng Viên Minh

GIÁC         tha lợi chúng hữu tình

LINH         thiêng mầu nhiệm huyền kinh ta-bà

ĐỨC          vô lượng thọ hằng sa

ĐỆ             nhất tịnh lạc chan hòa nhân gian

TAM          thừa lực ấn rỡ ràng

PHÁP       duyên tùy thuận cung đàn khứ lai

CHỦ          bạn an trú liên đài

HỘI           tụ thất chúng tụng bài kinh thơm

ĐỒNG       hành biệt trú Linh sơn

CHỨNG    tri ba cõi nguồn cơn thế trần

MINH        minh y báo pháp thân

TRUNG    dung sinh tử vạn phần huyền môn

ƯƠNG      mầm liễu hóa sinh tồn

GIÁO        kết thượng sĩ trung tôn thuyền từ

HỘI           chúng Giới Định Tuệ thư

PHẬT        bảo vô lượng Đạo sư nhiệm mầu

GIÁO        dưỡng vô úy thanh cao

VIỆT         siêu tam giới tâm giao yên bình

NAM         phương phúc quả nghĩa tình

VIỆN         pháp hoằng hóa tâm linh hương thiền

CHỦ          trì kinh luật rộng tuyên

TỔ             tổ trùng ấn khắp miền gần xa

ĐÌNH         tiền Phạm âm Ba-la

VIÊN         dung tướng thể ứng tòa thiền gia

MINH        quang chiếu diệu Lăng-già

THƯỢNG  thăng Phật cảnh ngự tòa tịnh không

PHỔ          độ sứ mạng tròn xong

HẠ            buông huyễn mộng xả vòng trăng nghiêng

TUỆ          đức hội tụ tiền hiền

QUY          hướng thất bảo am thiền tông phong

TỊCH         lắng mặc định sen hồng

NIẾT         chi vô xứ thanh trong đất trời

BÀN          chi quang thọ hưng thời

AN             nhàn tự tại tuyệt vời nhân sinh

TRÚ           phi xứ huyễn hữu tình

ĐẠI            thiên đại địa lung linh ảo huyền

TRƯỞNG  dưỡng tánh giác Thánh hiền

LÃO           tùng vạn bách tuế thiêng núi rừng

THƯỢNG  lưu suối ngọc rưng rưng

THƯỢNG  lưu sử ngọc chín tầng Phạm thiên

THỌ          ân thọ đức thắng duyên

BÁCH        tùng ẩn mật nhập miền tương thông

TUẾ           trời tuế đất quy tòng

LINH          thời gian thoảng thong dong mây ngàn

NGŨ          lục thất bát… thiều quang

NIÊN         thiên vô tận không gian phổ đồng

THƯỢNG  vô biên xứ  thuyền không

PHẨM       hạnh thân chứng rực hồng mười phương

THƯỢNG  báu chánh báo cát tường

SANH        Vô sanh nhẫn ngã thường lạc chơn

NHÀN        tịnh Tây Trúc chân nhân

DU             du tự tại hóa thân khứ hề

CỰC          viễn ly… tín nguyện về

LẠC           đài thượng phẩm Bồ-đề Viên Minh.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

                                       Tác Đại Chứng Minh                                               

                                                          Thanh Tịnh am, 16 tháng 9, Tân Sửu

                                                                       Sa-môn Giác Toàn

-----ooOoo----- 

Nguồn: daophatkhatsi.vn 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVII

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVII

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

Thông báo lớp giáo lý trực tuyến Chùa Thuận Phước

Do tình hình dịch bệnh hiện nay nên không thể tập trung đông người, vì muốn chia sẻ Phật pháp đến quý Phật tử gần xa, nên Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Trụ trì chùa Thuận Phước (Long An) và Sư cô Nghiêm Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Thuận Phước đã tổ chức tụng kinh, thuyết giảng Phật pháp trực tuyến.

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ