Trang chủ > Văn Học > Thơ

Thuyền trăng tĩnh lặng

Tác giả: Trần Quê Hương.  
Xem: 3883 . Đăng: 04/05/2015In ấn


Thuyền trăng tĩnh lặng

 

 

HTToan

Ktu16a

ky 16- VG 1

ky 16- VG 4

ky 16- VG 5

ky 16- VG 7

48

33

37

52

63

6

Kỷ niệm Khóa tu Giới – Định – Tuệ lần thứ 16
tại PV. Minh Đăng Quang 
từ ngày mùng 4 đến 11/03/Ất Mùi – 2015

THÀNH        tâm thành ý dâng lên

KÍNH           tôn Tam bảo móng nền xưa sau

CHÚC          Tăng già nối tâm giao

MỪNG         đại chúng tỏa dạt dào thời gian

KHÓA          thời thơm ngát đạo tràng

TU               trì tinh tấn ánh vàng long lanh

TRUYỀN      hiền nhất niệm thiên sanh

THỐNG       ba đời nhiếp đức lành ngàn năm

GIỚI            luật tự giác thắng tâm

ĐỊNH           thiền tịnh lạc thâm thâm đời đời

TUỆ            hương chiếu diệu tuyệt vời

HỆ              biệt truyền quyết phụng thời Tổ sư

PHÁI           tông giải thoát chơn như

KHẤT          xin thực pháp bi từ mười phương

SĨ                học diệu lý chơn thường

LẦN            lần bảo tích tâm vương đức hiền

THỨ            đệ nhuần rạng phước duyên

MƯỜI          mươi tánh tướng hiện tiền ứng thân

SÁU            Ba la mật hóa thần

DO              giai như thị thiên chân thọ truyền

GIÁO           từ di nguyện thiêng liêng

ĐOÀN          viên hành giả mối giềng hồng ân

BỐN            BA, HAI, MỘT quả phần

TỔ              trùng quang… NGŨ, LỤC… tăng thượng thiền

CHỨC         vị nối kết hoằng tuyên

TẠI              tâm trung quán… tụ hiền thanh lương

PHÁP          là tri huyễn soi đường

VIỆN           là giáo dưỡng mười phương an bình

MINH           minh nhật nguyệt tâm kinh

ĐĂNG          đèn chơn lý huyền linh sen vàng

QUANG       huy chánh pháp nghiêm trang

THÀNH        ta bà đẹp đạo tràng nhân gian

PHỐ            xưa lai khứ THUYỀN TRĂNG

HỒ              nay TĨNH LẶNG thường hằng lung linh

CHÍ             thiền mật hạnh vô thinh

MINH           quang chiếu diệu tương sinh độ trần

THÀNH        vô lượng nghĩa báo thân

TỰU            ngàn công đức Tăng nhân tịnh nhàn

VIÊN           tròn phẩm hạnh rỡ ràng

MÃN            nguyện trí lực Kim cang Bồ đề.

                                       PV. Minh Đăng Quang, 11/03/Ất Mùi 2015

                                                               TRẦN QUÊ HƯƠNG

 

 

-----oo0oo-----

Nguồn: Đạo Phật Khất Sĩ

BÀI LIÊN QUAN

Thơ Trần Quê Hương: Bốn ngàn năm - Bốn mươi năm...  ( Trần Quê Hương , 6539 xem)

Truy Tầm Yếu Chỉ 2  ( Bảo Minh Trang , 3896 xem)

Thơ thiền Hàn San nhìn từ phía Thiền học Đại Việt  ( Võ Phước Lộc , 4480 xem)

Lạc Nẻo Về  ( Bảo Minh Trang , 4284 xem)

Sống đẹp  ( Tường Vân , 4992 xem)

Cảm Xúc  ( Bảo Minh Trang , 3940 xem)

Tịnh lạc chơn thường  ( Trần Quê Hương , 3688 xem)

Cảm Xúc  ( Bảo Minh Trang , 3780 xem)

Vạn lạy Thầy hiền  ( Tỳ kheo Giác Hoàng , 3524 xem)

Quán Tự Thân  ( Hàn Linh Giang , 3656 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 36 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 36 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 36-37-38 của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Quý Mão 2023

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2023 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. KHÓA 37: Chùa Thuận Phước - số 171, ấp 4, Phước Vân, Cần Đước, Long An. KHÓA 38: Tịnh xá Ngọc Lâm - số 839 Trần Phú, phường B’Lao, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ