Trang chủ > Phật Học > Thiền

Thiền định

Tác giả: Ni sư Minh Liên.  
Xem: 6884 . Đăng: 09/07/2014In ấn

Thiền định

Ni sư Minh Liên

Thiền là phương thuốc tuyệt vời,

Pháp môn hỷ thực của người xuất gia.

Muốn ra khỏi chốn Ta Bà,

Thực hành thiền định vượt qua não phiền.

Đầu tiên thân phải cho yên,

Thân đâu tâm đó cần chuyên vững vàng.

Tư duy chánh kiến rất cần,

Lắng lòng tà niệm do tâm buộc ràng.

Tham, sân, tật đố diệt tan,

Chiếu soi tâm ý để quan sát mình.

Trở về bản tánh tâm linh,

Chơn như vắng lặng phát sinh trí mầu.

Thậm thâm vi diệu cao sâu,

Người hành mới thấy khó hầu nói suông.

Mong rằng các bạn đồng môn,

Tập ngồi thiền định Thế Tôn chỉ bày.

Nếu không sẽ bị trễ chầy,

Nào ơn cha mẹ, Tổ, Thầy đàn na.

Một lòng vì đạo giúp ta,

Tứ ân nặng lắm khó mà đáp ơn.

Xuất gia vượt trội cao hơn,

Tự mình giác ngộ phát tâm tu trì.

Hằng gìn trong các oai nghi,

Nói làm, ăn mặc, đứng đi, ngồi nằm.

Lục căn không dính lục trần,

Thân, tâm, khẩu, ý có phần tịnh thanh.

Hằng ngày ta phải thực hành,

Kiên trì thiền định xa lần nhiễm ô.

Rõ từng hơi thở ra vô,

Tăng dần tuệ trí ứng vào độ sanh.

Tuyên dương chánh pháp hạnh lành,

Nối dòng Thích tử xứng danh sĩ hiền.

 

---oOo---

Nguồn: Đạo Phật Khất Sĩ

BÀI LIÊN QUAN

Phương pháp tu thiền định từ Trú Độ Thọ đến thành tựu Kiến và thể nhập Chánh Pháp  ( Hòa thượng Giác Toàn , 6794 xem)

Thiền Vipassana - Một nghệ thuật sống  ( Sư cô Hằng Liên , 7106 xem)

Pháp môn Chăn trâu  ( Cư sĩ Chính Trực , 6922 xem)

Tranh Chăn Trâu Đại Thừa Thiền Tông  ( Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ , 6362 xem)

Thiền sư Liễu Quán, chùa Thiền Tôn - Huế  ( Hòa thượng Thích Thiện Siêu , 6456 xem)

Đường lối thực hành tham Tổ sư Thiền  ( Hòa thượng Thích Duy Lực , 5233 xem)

Pháp dạy người của Thượng sĩ Tuệ Trung  ( Hòa thượng Thích Đức Thắng , 6898 xem)

Thiền sư Dōgen, sơ tổ tông Tào Động Nhật Bản  ( Tâm Thái , 5091 xem)

Thiền Sư Pháp Loa và Pháp Chỉ Thẳng  ( Hòa thượng Thích Đức Thắng , 7097 xem)

Thế giới cuộc sống thăng hoa  ( Ðại sư Tinh Vân , 5681 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ PL. 2568 - DL. 2024

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Tam bảo, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo. Đây cũng là cơ hội để chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh, làm hành trang trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ