Trang chủ > PG Việt Nam > Sự kiện

Danh sách 721 Tăng Ni được tấn phong giáo phẩm năm 2019

Tác giả: BTV.  
Xem: 554 . Đăng: 04/01/2020In ấn

 

Danh sách 721 Tăng Ni được tấn phong giáo phẩm năm 2019

 

GNO - Tại Hội nghị kỳ 4 - Khóa VIII, Ban Tăng sự T.Ư đã trình danh sách tấn phong giáo phẩm 60 vị từ Thượng tọa lên Hòa thượng; 275 vị từ Đại đức lên Thượng tọa; 46 vị từ Ni sư lên Ni trưởng và 340 vị từ Sư cô lên Ni sư.
 
Theo đó, đối với các vị được tấn phong lên Hòa thượng, Ni trưởng phải hội đủ các điều kiện sau: tuổi đời từ 60 trở lên; tuổi đạo từ 40 hạ lạp trở lên hoặc năm thọ giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni từ năm 1979 trở lên, đã được tấn phong giáo phẩm Thượng tọa, Ni sư.
 
Đối với các vị xuất gia được tấn phong giáo phẩm Thượng tọa, Ni sư phải có tuổi đời từ 45 trở lên; tuổi đạo từ 25 hạ lạp trở lên, hoặc thọ giới Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni từ năm 1994 trở về sau này.
 
Sau đây là danh sách 60 vị được tấn phong lên giáo phẩm Hòa thượng, 275 vị được tấn phong giáo phẩm Thượng tọa, 46 vị Ni trưởng và 430 vị Ni sư trong Hội nghị của Trung ương GHPGVN diễn ra vào ngày 30-12-2019 vừa rồi.
 
 
DANH SÁCH 60 VỊ ĐƯỢC TẤN PHONG GIÁO PHẨM HÒA THƯỢNG
 
1 (9).jpg
 
1 (18).jpg
1 (1).JPG
 
1 (15).JPG
 
 
DANH SÁCH 275 VỊ ĐƯỢC TẤN PHONG GIÁO PHẨM THƯỢNG TỌA
 
1 (4).JPG
 
1 (17).JPG
 
1 (11).JPG
 
trang 4 .JPG
 
trang 5.JPG
 
1 (6).JPG
1 (12).JPG
 
1 (14).JPG
 
1 (5).JPG
1 (8).JPG
1 (3).JPG
1 (10).JPG
 
1 (19).JPG
aa.JPG
 
1 (13).JPG
1 (2).JPG
 
 
DANH SÁCH 46 VỊ ĐƯỢC TẤN PHONG GIÁO PHẨM NI TRƯỞNG
 
ANHAB (16).JPG
ANHAB (35).JPG
ANHAB (27).JPG
ANHAB (36).JPG
 
 
DANH SÁCH 340 VỊ ĐƯỢC TẤN PHONG GIÁO PHẨM NI SƯ
 
ANHAB (20).JPG
ANHAB (21).JPG
 
 
ANHAB (31).JPG
 
ANHAB (28).jpg
 
ANHAB (3).JPG
ANHAB (42).JPG
ANHAB (2).JPG
 
ANHAB (17).JPG
 
ANHAB (43).JPG
sc.JPG
ANHAB (33).JPG
 
ANHAB (18).JPG
 
ANHAB (1).JPG
 
ANHAB (14).JPG
ANHAB (26).JPG
 
ANHAB (23).JPG
 
ANHAB (34).JPG
 
ANHAB (5).JPG
 
ANHAB (24).JPG
 

BTV

 

-----ooOoo-----

Nguồn: www.giacngo.vn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Kính thông báo đến chư Tôn đức Giáo phẩm và trụ trì các miền tịnh xá về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Thông báo của Giáo phẩm Thường trực NGHPKS

THÔNG BÁO CỦA GIÁO PHẨM THƯỜNG TRỰC NI GIỚI HỆ PHÁI KHẤT SĨ VIỆT NAM

Thông báo mời cộng tác viết bài ĐUỐC SEN mùa VU LAN 2019

Đuốc Sen – Đặc san của Hệ phái Khất sĩ, là nơi nói lên quan điểm của người con Phật về các vấn đề văn hóa, giáo dục, hoằng pháp, tâm linh, tu tập… Ngoài ra, đây là kênh của người con Khất sĩ thể hiện nhận thức về nội hàm bộ Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang.

VIDEO HÔM NAY

Trăng Vàng Thuyền Không - Hòa thượng Giác Toàn

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ