Trang chủ > PG Việt Nam > Sự kiện

Danh sách 721 Tăng Ni được tấn phong giáo phẩm năm 2019

Tác giả: BTV.  
Xem: 226 . Đăng: 04/01/2020In ấn

 

Danh sách 721 Tăng Ni được tấn phong giáo phẩm năm 2019

 

GNO - Tại Hội nghị kỳ 4 - Khóa VIII, Ban Tăng sự T.Ư đã trình danh sách tấn phong giáo phẩm 60 vị từ Thượng tọa lên Hòa thượng; 275 vị từ Đại đức lên Thượng tọa; 46 vị từ Ni sư lên Ni trưởng và 340 vị từ Sư cô lên Ni sư.
 
Theo đó, đối với các vị được tấn phong lên Hòa thượng, Ni trưởng phải hội đủ các điều kiện sau: tuổi đời từ 60 trở lên; tuổi đạo từ 40 hạ lạp trở lên hoặc năm thọ giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni từ năm 1979 trở lên, đã được tấn phong giáo phẩm Thượng tọa, Ni sư.
 
Đối với các vị xuất gia được tấn phong giáo phẩm Thượng tọa, Ni sư phải có tuổi đời từ 45 trở lên; tuổi đạo từ 25 hạ lạp trở lên, hoặc thọ giới Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni từ năm 1994 trở về sau này.
 
Sau đây là danh sách 60 vị được tấn phong lên giáo phẩm Hòa thượng, 275 vị được tấn phong giáo phẩm Thượng tọa, 46 vị Ni trưởng và 430 vị Ni sư trong Hội nghị của Trung ương GHPGVN diễn ra vào ngày 30-12-2019 vừa rồi.
 
 
DANH SÁCH 60 VỊ ĐƯỢC TẤN PHONG GIÁO PHẨM HÒA THƯỢNG
 
1 (9).jpg
 
1 (18).jpg
1 (1).JPG
 
1 (15).JPG
 
 
DANH SÁCH 275 VỊ ĐƯỢC TẤN PHONG GIÁO PHẨM THƯỢNG TỌA
 
1 (4).JPG
 
1 (17).JPG
 
1 (11).JPG
 
trang 4 .JPG
 
trang 5.JPG
 
1 (6).JPG
1 (12).JPG
 
1 (14).JPG
 
1 (5).JPG
1 (8).JPG
1 (3).JPG
1 (10).JPG
 
1 (19).JPG
aa.JPG
 
1 (13).JPG
1 (2).JPG
 
 
DANH SÁCH 46 VỊ ĐƯỢC TẤN PHONG GIÁO PHẨM NI TRƯỞNG
 
ANHAB (16).JPG
ANHAB (35).JPG
ANHAB (27).JPG
ANHAB (36).JPG
 
 
DANH SÁCH 340 VỊ ĐƯỢC TẤN PHONG GIÁO PHẨM NI SƯ
 
ANHAB (20).JPG
ANHAB (21).JPG
 
 
ANHAB (31).JPG
 
ANHAB (28).jpg
 
ANHAB (3).JPG
ANHAB (42).JPG
ANHAB (2).JPG
 
ANHAB (17).JPG
 
ANHAB (43).JPG
sc.JPG
ANHAB (33).JPG
 
ANHAB (18).JPG
 
ANHAB (1).JPG
 
ANHAB (14).JPG
ANHAB (26).JPG
 
ANHAB (23).JPG
 
ANHAB (34).JPG
 
ANHAB (5).JPG
 
ANHAB (24).JPG
 

BTV

 

-----ooOoo-----

Nguồn: www.giacngo.vn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống Ni giới Khất sĩ - Lần thứ 35

Nhằm giúp cho Ni chúng hiểu rõ phương châm “Nối truyền Thích Ca Chánh Pháp”, thực hiện lời dạy của Đức Tổ Sư là “nên tập sống chung tu học”, ứng dụng pháp môn tu tập của Tổ Thầy, đưa tinh thần thiền tập vào nếp sinh hoạt của toàn Ni giới Hệ phái, hàng Giáo phẩm Lãnh đạo Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam đã tổ chức 34 Khoá Tu truyền thống cho Ni giới Hệ phái. Tiếp nối sự thành tựu của 34 Khoá Tu, Khoá Tu lần thứ 35 sẽ được tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Kỳ (Quảng Nam).

Thông báo Khóa tu Truyền thống Ni giới Khất sĩ - Lần thứ 34

Khoá Tu lần thứ 34 sẽ được tổ chức với tại: Tịnh xá Viên Quang, Tổ 33, TT. Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng Thời gian tu: Một tuần, từ ngày 4/12/2019 – 10/12/2019 (nhằm ngày 9/11 – 15/11/ Kỷ Hợi).

Thông báo mời cộng tác viết bài ĐUỐC SEN mùa VU LAN 2019

Đuốc Sen – Đặc san của Hệ phái Khất sĩ, là nơi nói lên quan điểm của người con Phật về các vấn đề văn hóa, giáo dục, hoằng pháp, tâm linh, tu tập… Ngoài ra, đây là kênh của người con Khất sĩ thể hiện nhận thức về nội hàm bộ Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang.

VIDEO HÔM NAY

Lễ TangNi trưởng Ngoạt Liên - Trụ trì Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương -

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ