Trang chủ > Đức Phật > Phật Thành Đạo

Lịch sử Đức Phật xuất gia - thành đạo

Tác giả: Bảo Minh Trang.  
Xem: 10476 . Đăng: 20/01/2021In ấn

Lịch sử Đức Phật xuất gia - thành đạo

Bảo Minh Trang

Dòng sử Phật qua bao thế kỷ

Vẫn sáng ngời chân lý thâm sâu

Công Người khai mở đạo mầu

Lý chơn pháp chánh câu câu diệu huyền.

 

Ân thái tử phát nguyền tầm đạo

Thương nhân sanh phiền não đọa đày

Luân hồi kiếp sống mượn vay

Tử sanh, sanh tử thương thay kiếp người.

 

Tâm dõng cảm dưỡng nuôi ngời sáng

Đức bi từ chói rạng thênh thang

Một lòng tìm ánh đạo vàng

Con đường chân lý mênh mang xa vời.


Đường sanh tử muôn đời chìm đắm

Kiếp dương trần ngụp lặn nổi trôi

Loanh quanh trong biển luân hồi

Lòng tham ái dục buộc người không dây.

 

Thân an hưởng đủ đầy hạnh phúc

Sống thanh nhàn tột bực hiển vinh

Cha thương, vợ đẹp, con xinh

Ngôi rồng chờ đợi ngày lành đăng quang.

 

Ba cung điện huy hoàng lộng lẫy

Các cung nhân thay đổi từng thời

Thành phần tươi trẻ rạng ngời

Nơi đây không có tuổi đời lão suy.

 

Cây xanh mướt tươi cười trước gió

Hoa thắm xinh rạng rỡ đưa hương

Nhạc đờn thánh thót du dương

Múa ca nhộn nhịp thiên đường nhân gian.

 

Nhưng Ngài vẫn không an suy lượng:

“Làm ông Hoàng vui hưởng riêng ta

Chúng sanh trong cõi ái hà

Vẫn còn phiền não ta bà vây quanh”.

 

Một bữa nọ dạo thành thấu cội

Thấy bệnh đau khổ ải chết già

Nghe lòng bi mẫn xót xa

Than rằng: “Ai thoát được qua kiếp trần”

 

Bỗng thấy một Tăng nhân thong thả

Từ trên mình rạng tỏa an nhiên

Chắp tay thưa hỏi cơ duyên:

“Vì sao lại khoác trên mình áo kia?

 

Vì khi đã xa lìa thế tục

Thì thân tâm được phúc đức gì?

Cúi mong mở lượng từ bi

Nói ra duyên cớ thoát ly cõi đời?”

 

Người ấy mới mở lời dạy bảo:

“Thấy nhơn sanh bệnh lão hoành hành

Lại thêm cái khổ tử sinh,

Vô thường đeo đuổi tánh linh mỏi mòn.

 

Bỏ nẻo tối tìm con đường sáng

Nơi an nhàn tâm đặng tịnh thanh

Hầu mong thoát khỏi tử sanh

Cứu cho nhân loại thoát vành trầm luân.

 

Một cuộc sống ly trần tự tại

Không còn vương buộc trói trần gian

Tâm điều phục các giác quan

Tinh thần giải thoát thân an ý hòa.

 

Không mê đắm xa hoa dục lạc

Vì chúng sanh ban phát đạo mầu

Giữ tâm bình đẳng đại từ

Dùng gươm trí phá ngục tù đau thương.

 

Pháp vô lậu không vương uế nhiễm

Quyết đưa người về bến thanh an

Không còn sinh tử đeo mang

Đó là mục đích của hàng xuất gia.

 

Thái tử nghe tâm đà xúc cảm

Nghe xót xa ngán ngẩm vô thường

Kiếp người khổ não sầu vương

Xuất gia tầm đạo con đường thoát ly.

 

Từ lúc ấy thường thì giữ kẽ

Nét ưu tư lặng lẽ thâm trầm

Tìm phương kềm thúc thân tâm

Thoát ra khỏi chốn mê lầm khổ đau.

 

Tám tháng hai bước đầu ghi khắc

Là một ngày sử lật qua chương

Tất Đạt Đa dòng đế vương

Kiên gan dõng mãnh tầm đường uyên nguyên.

 

Ngựa Kiền Trắc thắng yên chờ đợi

Ngày huy hoàng trọng đại thế gian

Chư thiên cùng trổi nhạc vàng

Chúc mừng thái tử đăng đàng xuất gia.

 

Người sẽ giúp ta bà thoát khổ

Soi đèn từ rọi tỏ trí minh

Mấy ngàn năm sáng công trình

Lưu truyền kết nối tâm tình thế nhân.

 

Khi Ngài vừa tọa thân lưng ngựa

Bốn Thiên Vương đỡ tựa gót chân

Hướng Đông khuất dạng lần lần

Tháng hai mồng tám dương trần mừng vui.

 

Sông A Nô là nơi cắt tóc

Phát nguyền thề chặt gốc trần duyên

Chỉ mong trọn vẹn ước nguyền

Hy sinh thân mạng chẳng phiền chẳng than:

 

“ Xa Nặc hỡi hãy mang áo mũ

Trở về thưa Vương phụ như sau:

Ta nay đã là người tu

Quyết lòng thoát khỏi ngục tù thế gian.


Trên đền đáp trọng ân cao viễn

Dưới dắt dìu về bến tịch nhiên

Chớ vì thương nhớ sinh phiền

Yêu thương chi để triền miên khổ sầu.

 

Hiểu thấu đạo không đau không khổ

Rõ vô thường thoát chỗ sông mê

Ngày ta thành đạo sẽ về

Đem theo ánh đạo Bồ-đề Chân Như”.

 

Bước hành đạo không từ gian khổ

Hạnh ly trần cầu ngộ pháp chân

Học theo hai bậc Chân Nhân

Từ lâu nổi tiếng thế nhân kỉnh vì

 

Vô hữu xứ, Phi phi tưởng xứ

Chứng pháp thiền thấu tự tinh hoa

Vẫn cho chưa thoát ái hà

Nhịp cầu sanh tử vẫn là đeo vương.

 

Ngài tiếp tục tầm phương giải thoát

Lại bắt đầu hành xác đấu tranh

Sáu năm khổ hạnh tu hành

Kiên trì thân tựa chỉ mành treo chuông.

 

Chợt ngộ ra con đường Trung Đạo

Không khổ hình không quá buông lung

Lý chân hòa hợp dung thông

Pháp mầu giải thoát khỏi vòng mê tân.

 

Với trực giác chuyên cần tu luyện

Từ Sơ Thiền hướng đến Tam Minh

Mười hai nhân rõ rành rành

Thấy vô lượng kiếp chúng sanh với mình.

 

Chứng quả vị tôn vinh tột bật

Hiệu danh Ngài Đức Phật Thích Ca

Thắng nội ma, thắng ngoại ma

Vượt qua dục vọng chính là Thế Tôn.

 

Những anh hùng chánh môn hiển hách

Thắng ngàn quân khí phách lẫy lừng

Cũng không sánh Bậc Đại Hùng

Đủ Bi – Trí – Dũng danh xưng Phật Đà.

 

Người xả bỏ vinh hoa dục lạc

Đi tầm đường giải thoát trần gian

Uy quyền lạc thú vinh sang

Sống đời đạm bạc bần hàn hóa duyên.

 

Cây Chánh Pháp uyên nguyên kết trái

Mầm tốt xinh cội nảy nhánh tươi

Oai danh đạo đức rạng ngời

Đại Từ, Đại Lực, Đại Bi, Đại Hùng.

 

Người tìm ra cội dòng tịnh lạc

Được tôn xưng Toàn Giác, Toàn Năng

Từ bi cứu độ tha nhân

Yêu thương muôn loại như thân của mình.

 

Chúng đệ tử kiền thành đảnh lễ

Đại công lao trần thế tôn thờ

Muôn năm Chánh Pháp không mờ

Rước đưa tứ chúng đến bờ an nhiên.

 17-3-2013

 

BÀI LIÊN QUAN

Ngày Phật thành đạo  ( Hòa thượng Thích Tấn Đạt , 7141 xem)

Cảm nghĩ về ngày Đức Phật thành đạo  ( Liên Phương , 11137 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ