Trang chủ > Phật Học > Phật Pháp

Ưu Đàm xuân thiêng

Tác giả: Trần Quê Hương.  
Xem: 4258 . Đăng: 19/02/2018In ấn

 

 

Ưu Đàm xuân thiêng

 

 

*Đêm giao thừa Xuân Mậu Tuất – 2018

 

 

PHÁP        Phật mầu nhiệm thiêng liêng

VIỆN         hoằng dương tỏa đức hiền độ sanh

MINH       minh chiếu diệu thiện lành

ĐĂNG       đèn Chơn lý thường hành chánh chơn

QUANG    uy ngời sáng tâm hồn

ĐÓN          nguyên tiêu bái Linh sơn Lạc Hồng

GIAO        long đỉnh ngọc Tiên Rồng

THỪA       tự thiên địa non sông giống nòi

ĐINH        quán thẩm thấu ngọt bùi

DẬU          hiền túc túc… bồi hồi gian truân

MẬU         Kỷ… à… ơi… xa luân

TUẤT        Hợi thị hóa vạn tầng thức tâm

HAI           phương đời đạo thậm thâm

KHÔNG    sắc nhị đế già lam võng thù

MỘT          hai ba bốn… tịch trừ

TÁM          chánh đạo kết trượng phu bồ đề

CẦU          bá tánh thoát lầm mê

NGUYỆN  nhân loại sớm quay về thiện chơn

QUỐC       hồn, quốc túy giang sơn

THỚI         lai tịnh lạc… tỉnh hồn phàm phu

DÂN          tình soi sáng sương mù

AN             tâm, an tánh cương nhu nghiệp trần

THẾ           gian vạn cổ phù vân

GIỚI          pháp chuyển hóa cởi vần mộng du

HÒA          tâm linh… sống vô ưu

BÌNH         đẳng tuệ giác kinh thư nhiệm mầu

CHÚNG    ta bà biết thương nhau

SANH        sanh cộng trú một màu thanh lương

HỶ             túc tam giới mười phương

LẠC           tín nhuận rạng thuần gương Phật đà

CÁT           cát trí tuệ thăng hoa

TƯỜNG    lành vi diệu vạn tòa phạm âm

NHƯ          như Phật đại bi tâm

Ý                thiền quang ngát Ưu đàm xuân thiêng.

 

Thanh Tịnh am, Xuân Mậu Tuất – 2018

Trần Quê Hương

 

---oo0oo---

Nguồn: Đạo Phật Khất Sĩ

BÀI LIÊN QUAN

Phật ân vô lượng  ( Trần Quê Hương , 3720 xem)

Vượt qua mê tín  ( Hòa thượng Giác Toàn , 5052 xem)

Vì sao ta có mặt trong cõi đời này?  ( Thích Đạt Ma Phổ Giác , 3683 xem)

Chuyển hóa tham đắm lợi dưỡng  ( Quảng Tánh , 4804 xem)

Bốn thứ che tâm  ( Quảng Tánh , 3644 xem)

Pháp Tu Quan Âm  ( Hòa thượng Thích Trí Quảng , 5403 xem)

Khai Thị  ( Hòa thượng Tuyên Hóa , 4407 xem)

Những Hiểu Lầm Về Đạo Phật  ( Minh Triều Tâm Ảnh , 4880 xem)

Tìm thấy chính mình qua đạo Phật  ( Lama Yeshe - Minh Chánh chuyển ngữ , 3632 xem)

Đàn tràng Dược Sư đúng pháp  ( Hòa thượng Thích Trí Quảng , 5616 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ PL. 2568 - DL. 2024

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Tam bảo, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo. Đây cũng là cơ hội để chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh, làm hành trang trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ