Trang chủ > PG Việt Nam > Nhân vật

Chánh trí tịnh nhàn

Tác giả: Trần Quê Hương.  
Xem: 1798 . Đăng: 03/06/2017In ấn

 

 

Chánh trí tịnh nhàn 
 

MaiThoTruyen

Tưởng niệm 44 năm ngày mất cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền

(Rằm tháng 3/1973 – 2017)

 

 

Đạo đóa mai vàng lung linh

Tình thiêng còn đọng bóng hình thời gian

Tưởng tri Xá lợi nghiêm trang

Niệm người khai lập đạo tràng truyền lưu

Bốn năm, sáu, bảy… vô ưu

Mươi mười công hạnh thiên thu hương thiền

Tư tu văn quả trường miên

Năm dài vô tận diệu huyền ngàn năm

Ngày tháng hằng hữu thậm thâm

Mất rồi lưu dấu tịch trầm phù sinh

Cư trần lạc đạo sen quỳnh

Sĩ phu thuần tánh tâm linh nhiệm mầu

Chánh tri kiến, nối nhịp cầu

Trí tuệ khai mở làu làu kinh văn

Mai, lan, cúc, trúc… thuyền trăng

Thọ như ý túc thường hằng long lanh

Truyền Pháp bảo… rạng thiên sanh

Một đời phụng hiến thiện lành thuần lương

Phật ân chiếu diệu soi đường

Tử tôn con cháu noi gương tài bồi

Hữu thắng duyên, đẹp xinh tươi

Công dày tích tụ mười mươi chu toàn

Thành ta bà điểm dấu son

Lập nơi thường trụ Linh Sơn thế trần

Hội tụ quyến thuộc thiên chân

Phật Vô Lượng Thọ, hóa thần độ sanh

Học làm người, chí cao thanh

Nam phương phúc địa tựu thành xưa sau

Việt siêu tam giới tâm giao

Chùa chiền hiển hóa sắc màu thiền quang

Xá phiền não, trú tịnh nhàn

Lợi tha san sẻ khương an muôn loài

Tạp tư ý… lắng trần ai

Chí thành kính ngưỡng Như Lai một lòng

Từ bi hỷ xả thanh trong

Quang minh tự tại tịnh không Bồ-đề

Góp công sức, vượt bờ mê

Phần phước báu quả, lối về Tây thiên

Phụng thờ Tam bảo thượng huyền

Sự sự bi mẫn lâm tuyền mát trong

Hoằng thế gian… chuyển bụi hồng

Dương thới hưng thịnh Tiên Rồng thăng hoa

Chánh tín, thức trí Lăng Già

Pháp thân thường trụ thiền gia Niết-bàn.

Pháp viện Minh Đăng Quang, 19/2/ Đinh Dậu

 

---oo0oo---

Nguồn: Đạo Phật Khất Sĩ

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống Ni giới Khất sĩ - Lần thứ 35

Nhằm giúp cho Ni chúng hiểu rõ phương châm “Nối truyền Thích Ca Chánh Pháp”, thực hiện lời dạy của Đức Tổ Sư là “nên tập sống chung tu học”, ứng dụng pháp môn tu tập của Tổ Thầy, đưa tinh thần thiền tập vào nếp sinh hoạt của toàn Ni giới Hệ phái, hàng Giáo phẩm Lãnh đạo Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam đã tổ chức 34 Khoá Tu truyền thống cho Ni giới Hệ phái. Tiếp nối sự thành tựu của 34 Khoá Tu, Khoá Tu lần thứ 35 sẽ được tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Kỳ (Quảng Nam).

Thông báo Khóa tu Truyền thống Ni giới Khất sĩ - Lần thứ 34

Khoá Tu lần thứ 34 sẽ được tổ chức với tại: Tịnh xá Viên Quang, Tổ 33, TT. Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng Thời gian tu: Một tuần, từ ngày 4/12/2019 – 10/12/2019 (nhằm ngày 9/11 – 15/11/ Kỷ Hợi).

Thông báo mời cộng tác viết bài ĐUỐC SEN mùa VU LAN 2019

Đuốc Sen – Đặc san của Hệ phái Khất sĩ, là nơi nói lên quan điểm của người con Phật về các vấn đề văn hóa, giáo dục, hoằng pháp, tâm linh, tu tập… Ngoài ra, đây là kênh của người con Khất sĩ thể hiện nhận thức về nội hàm bộ Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang.

VIDEO HÔM NAY

Lễ TangNi trưởng Ngoạt Liên - Trụ trì Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương -

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ