Trang chủ > Bồ Tát > Lễ Vía

Cảm xúc ngày Lễ Vía Bồ tát Quan Thế Âm và lạy 500 danh hiệu Bồ tát Quan Thế Âm

Tác giả: Ngọc Phụng.  
Xem: 5466 . Đăng: 15/10/2022In ấn

 

Cảm xúc ngày Lễ Vía Bồ tát Quan Thế Âm và lạy 500 danh hiệu Bồ tát Quan Thế Âm

 

Mỗi năm vào ngày 19/9 Âm lịch, Chùa Thuận Phước (Phước Vân, Cần Đước, Long An) đều trang nghiêm tổ chức Lễ Vía Quan Âm. Năm nay PL. 2566 - DL. 2022 hoan hỷ và hạnh phúc thay, chúng con vân tập về Chùa Thuận Phước, Tịnh xá Ngọc Hưng dự lễ Vía Mẹ hiền Quan Thế Âm và lạy 500 danh hiệu Bồ-tát Quan Thế Âm, dưới sự chủ trì của Sư Phụ Tuệ Liên, Sư Thầy Nghiêm Liên, Ni sư Bửu Liên và quý Sư cô Chùa Thuận Phước. 

 

 

 

Quan Thế Âm Bồ-tát là bậc được kết tinh bởi đức hạnh cao quý tuyệt vời của chư Phật và trở thành yếu tố tâm linh, là chỗ nương tựa trong đời sống tâm hồn của mỗi con người.

Quan Thế Âm, vị Bồ-tát đại diện cho tinh thần giác ngộ, biểu tượng cho giai vị “trí tuệ và từ bi”, Ngài nghe thông suốt hết thảy âm thanh đau khổ của thế gian kêu cầu, cứu độ chúng sanh một cách tự tại, vốn dĩ là Không-Vô thường-Vô ngã, thấu suốt biết hết mọi chân tướng của sự vật trong ngoài vũ trụ.

Trong kinh Tam Bảo, phẩm Phổ Môn được Ni trưởng Đệ Nhất phổ thơ nói rằng:“Bạch đức Phật, Quán Âm Bồ-tát, nhơn duyên gì tên đặt Quán Âm? Phật rằng: “Này gã thiện nam, nếu như trăm ức muôn ngàn chúng sanh, bị khổ não điêu linh tai ách, nghe Quán Âm Bồ-tát oai linh. Một lòng khẩn thiết xưng danh, thời Bồ-tát Quán Âm thanh cứu nàn”. Lời kêu cầu của chúng ta đang chịu nhiều sự bất hạnh, thăng trầm, thịnh suy tùy theo vận mệnh mỗi người trong cuộc đời. Với những thiên tai, lũ lụt, sóng thần, động đất, hỏa hoạn, giam cầm tù tội, bệnh hoạn ốm đau, trộm cướp, chiếm đoạt… nhờ nương thần lực nhiệm mầu của Bồ-tát Quan Thế Âm, với hạnh “từ bi”, Ngài quán sát âm thanh đau khổ kêu cầu, sự linh ứng, sức lan tỏa của “diệu âm” ấy đi vào đời để cứu độ chúng sanh. Sức mạnh tâm linh, với danh hiệu không thể nghĩ bàn“Nam Mô đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát” được công đức thù thắng hơn tất cả, sự trì niệm ấy với một niềm tịnh tín, mạnh mẽ, khẩn thiết được Ngài ban bố niềm vui hạnh phúc, sẵn sàng giúp đỡ chúng sanh vượt qua mọi sự khổ đau.

Sự gia hộ cùng với hạnh nguyện “trí tuệ và từ bi” của Ngài, còn là một tiếng chuông đánh thức, nhắc nhở, giúp chúng ta hãy lắng nghe âm thanh của sự khổ đau mà “quán chiếu cuộc đời”. Bởi vì, chúng ta đang sống và ngộ nhận trong cái “tưởng” quá nhiều, “nhân” của sự đau khổ, cho nên chúng ta lầm đường lạc lối, u mê, bất ngộ, không biết những cái mà chúng ta nên biết. Cái chúng ta nên biết đó là chân lý “Tứ Diệu Đế” không ngoài cái thực trạng của sự đau khổ, tìm ra nguyên nhân dẫn đến khổ, từ đó đi đến chấm dứt khổ đau. Bằng phương pháp Bát Chánh Đạo, con đường duy nhất và độc nhất không ngoài con đường nào khác để đạt đến hạnh phúc. Thật vậy, trong Bát-nhã Tâm kinh, với vần thơ sâu sắc, tròn đầy ý nghĩa được Đệ Nhất Ni Trưởng diễn đạt trong kinh Tam Bảo nói rằng: “Khi hành Bát-nhã Ba-la, Ngài Quán Tự Tại soi ra tột cùng. Thấy ra năm uẩn đều không, bao nhiêu khổ ách khốn cùng độ qua. Này Xá-lợi Tử xét ra, không là sắc đó, sắc là không đây. Sắc cùng không, chẳng khác sai, không cùng sắc, cũng sánh tày như nhau. Thọ, tưởng, hành, thức, uẩn nào, cũng như sắc uẩn một màu không không”.

Lý tưởng sống của người Phật tử có thể không ngoài việc luôn tinh tấn hành trì tu tập một cách xuyên suốt, không lơ là, giải đãi, quán sát 5 uẩn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý), mà còn phải lắng nghe tâm tư nơi mình một cách chân thật rốt ráo, thấu rõ, ghi nhận, thấy biết những cảm xúc ấy, thấy rõ được bản chất thực hư nơi nó. Với một tinh thần “sống ít biết đủ”, biết cách vượt qua sự sợ hãi, thoát khỏi sự ràng buộc khổ đau đang có mặt để tự độ mình, đạt được giác ngộ và giải thoát. Chúng ta không phải chỉ tu cho riêng mình, mà còn phải biết dấn thân học theo hạnh nguyện của Quan Thế Âm Bồ-tát. Mỗi người chúng ta như là chiếc cầu nối chuyên chở sự yêu thương, giúp đỡ sẻ chia trong cuộc sống, hiểu biết, phục vụ, phụng sự, bao dung độ lượng, cảm thông tha thứ...

Chí tâm thành niệm danh hiệu“Nam Mô đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát” một cách miên mật, tinh chuyên trong mọi lúc mọi nơi, mà không bị ngoại cảnh chi phối làm cho thất niệm. Sức mạnh của sự trì niệm“Nam Mô đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát” như là lời cảnh tỉnh đối với mọi người trong cuộc sống nói riêng và tất cả mọi loài trong vũ trụ nói chung. Hãy đối xử với nhau trong tình yêu thương bao dung độ lượng, với tấm lòng từ, bi, hỷ, xả, hãy thức tỉnh tránh xa những dòng nước đen chứa đầy sự nhiễm ô, xấu xa, những sự nóng bức của phiền não, làm hủy hoại tâm hồn chân chính của con người.  

“Theo lời khấn nguyện, cảm ứng tùy hình,

 Tám nàn tiêu diệt, bốn biển an lành.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cần Đước - Long An, ngày 14 tháng 10 năm 2022.

                                                                                Ngọc Phụng

 

-----oo0oo----                             

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ PL. 2568 - DL. 2024

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Tam bảo, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo. Đây cũng là cơ hội để chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh, làm hành trang trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ