Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Lễ Tưởng Niệm

TP.HCM: Trang nghiêm tuần thất thứ nhất Ni trưởng Tràng Liên

Tác giả: Ban Truyền thông NGKS.  
Xem: 3474 . Đăng: 05/01/2021In ấn

 

TP.HCM: Trang nghiêm tuần thất thứ nhất Ni trưởng Tràng Liên

 

Sáng ngày 03/01/2021 (nhằm 21/11/Canh Tý), Môn đồ Pháp quyến trang nghiêm tổ chức lễ cúng dường Trai tăng nhân tuần thất thứ nhất Ni trưởng Tràng Liên – Đệ tứ trưởng NGHPKS tại Tổ đình Tịnh Xá Ngọc Phương.

 

Đúng 9h quý Ni Trưởng, Ni sư, cùng toàn thể đại chúng vân tập lên Chánh điện niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam Bảo, tụng thời kinh Vô Ngã Tướng và Tứ Diệu Đế cúng dường lên Giác linh Ni trưởng Đệ Tứ.

 

Quang lâm chứng minh có quý Ni Trưởng hàng Giáo phẩm NGHPKS: NT. Chiêu Liên, NT. Mỹ Liên, NT. Mai Liên, NT. Viên Liên, NT. Tấn Liên, cùng với sự tham dự của Chư Tôn đức Ni, môn đồ pháp quyến, hiếu quyến, và chư nam nữ Phật tử Tịnh xá Ngọc Diệp (Quận 3).

 

 Phật tử Ngọc Liên - đệ tử cư sĩ của NT. Tràng Liên dâng lời tác bạch

 


Phật Tử tụng kinh cúng dường Tam Bảo


Chư Tôn đức Ni tụng kinh chú nguyện

 

 

 


NT. Chiêu Liên - Giáo phẩm thường trực NGHP ban đạo từ cho toàn thể nam nữ Phật tử
 

Để cho hàng Phật tử được hiểu thêm về giáo pháp, NS. Tín Liên đã có thời pháp thoại chia sẻ đến quý Phật tử về ý nghĩa của câu kinh Pháp cú:

"Hoa sen thanh khiết thơm tho

Mọc lên giữa chốn bùn nhơ ao tù

Đức Phật trí, dũng, bi, từ

Hiện ra giữa chốn phàm phu tục trần"

Qua đó, Ni sư nhấn mạnh về công hạnh và đạo nghiệp của Ni Trưởng Tràng Liên, là bậc thoát trần thượng sĩ xứng đáng để đàn hậu học tôn kính và noi theo gương đức của Người trên con đường tu tập.

 

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận trong buổi lễ:

 

 


 

 

 

 

 

Ban Truyền thông NGKS

----ooOoo----

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

[Video] NS. THÍCH TUỆ LIÊN PHÁT BIỂU THAM LUẬN TẠI HỘI THẢO KHOA HỌC: - Nhóm PV Thời sự PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ