Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Lễ Tưởng Niệm

Cần Thơ: Lễ Tam thất Trai tuần cố Ni trưởng Ngoạt Liên tại Tịnh xá Ngọc Liên

Tác giả: Ban Truyền thông NGKS.  
Xem: 6426 . Đăng: 13/10/2019In ấn

 

Cần Thơ: Lễ Tam thất Trai tuần cố Ni trưởng Ngoạt Liên tại Tịnh xá Ngọc Liên

 

Sáng ngày 13/10/2019 (nhằm ngày 15/09/Kỷ Hợi) Ni giới Hệ phái Khất sĩ cùng Môn đồ Pháp quyến trang nghiêm tổ chức lễ Tam thất Trai tuần cố Ni trưởng Ngoạt Liên –  Nguyên Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Phân ban Ni giới Trung ương GHPGVN, Nguyên Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nguyên Ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh, Nguyên Ủy viên Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh, Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ Tp. Hồ Chí Minh, Phó Ban Thường trực Hội đồng Giáo phẩm Ni giới HPKS, Trụ trì Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương (Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh), tại Tịnh xá Ngọc Liên (59/12 Đề Thám TP. Cần Thơ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chứng minh buổi lễ có HT. Thích Thiện Tài – Chứng minh BTS GHPGVN Tp. Cần Thơ; HT. Đào Như – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN Tp. Cần Thơ; HT. Thích Thiện Huệ – Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN TP. Cần Thơ; HT. Thích Như Tước – UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long; HT. Thích Thiện Huệ – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hậu Giang; TT. Lý Hùng – UV HĐTS, Phó trưởng BTS GHPGVN TP. Cần Thơ; TT. Thích Giác Hiển – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long; TT. Thích Quảng Thới – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu; TT. Thích Thiện Tâm – Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long; TT. Thích Thiện Thông – Phó trưởng BTS, Trưởng Ban Nghi lễ BTS GHPGVN TP. Cần Thơ; ĐĐ. Thích Chiếu Nhơn – Trưởng ban BHDPT TP. Cần Thơ; ĐĐ. Thích Quang Tứ – Phó trưởng BTS GHPGVN huyện Cờ Đỏ; cùng chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP. Cần Thơ, chư Tôn đức Tăng Trụ trì các Tự viện, Tịnh xá, Tịnh thất, niệm Phật đường TP. Cần Thơ và các tỉnh miền Tây.

 

 

 

Về phía chư Tôn đức Ni: NT. Phục Liên – Giáo phẩm Thường trực Ni giới Hệ phái Khất sĩ, trú xứ Tổ đình Ngọc Phương; NT. Thích Nữ Diệu Ngộ – UV HĐTS, Phó trưởng BTS, Trưởng Phân ban Ni giới TP. Cần Thơ; NT. Thích Nữ Trí Đạt – Phó trưởng BTS, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Hậu Giang; NT. Thích Nữ Phước Liễu – Phó trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Cà Mau, Trưởng Phân ban Ni giới Cà Mau; NT. Thích Nữ Như Hoà – Ủy viên BTS GHPGVN, Ủy viên Phân ban Ni giới tỉnh Đồng Tháp; NT. Thích Nữ Như Minh – Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Vĩnh Long; NT. Viên Liên – Giáo phẩm, Chánh Thư ký NGHPKS; NT. Thẩm Liên – Giáo phẩm NGHPKS; NT. Biểu Liên – Giáo phẩm NGHPKS; NT. Ẩn Liên – Giáo phẩm NGHPKS, Chứng minh Phân ban Ni giới TP. Cần Thơ, NT. Thích Nữ Như Minh – Chứng minh Phân ban Ni giới TP. Cần Thơ; NT. Thích Nữ Yến Liên – Phó Phân ban Ni giới tỉnh Vĩnh Long; NS. Thích Nữ Như Hương – Phó ban BTS GHPGVN TP. Cần Thơ, Phó trưởng Phân ban Ni giới TP. Cần Thơ; cùng quý Ni trưởng, Ni sư, Phân ban Ni giới các tỉnh thành, Phân ban Ni giới TP. Cần Thơ, quý Ni trưởng Giáo phẩm NGHPKS, chư Tôn đức Ni Trụ trì các Tự viện, Tịnh xá đã đáp lời thỉnh mời của Môn đồ pháp quyến quang lâm chứng minh buổi lễ.

Ni trưởng Ngoạt Liên tâm nguyện đã viên thành, thu thần xả bỏ duyên trần thế, về cảnh liên đài cảnh bất sanh, hàng môn đồ đệ tử những người thọ ơn giáo dưỡng của Ni trưởng vẫn còn mang nặng nghĩa Ân sư. Với lòng tri ân sâu sắc, NGHPKS cùng Môn đồ pháp quyến đồng thiết lễ trai tăng cúng dường mười phương chư Phật và hiện tiền chư tôn đức Tăng Ni chứng minh.

 


Bắt đầu buổi lễ, Ban Tổ chức cung thỉnh Chư Tôn đức Tăng, Ni và toàn thể hội chúng quang lâm trước án tiền NT. Ngoạt Liên cử hành nghi thức tưởng niệm.

 

 

  

Sau phần nghi thức tưởng niệm, để được như pháp cúng dường, NT. Kiệm Liên – Phó trưởng BTS, Phó trưởng ban TT Phân ban Ni giới tỉnh Hậu Giang là đệ tử NT. Ngoạt Liên đại diện cho Môn đồ pháp quyến kính dâng lời tác bạch:

“Giới đức trang nghiêm bao kiếp vun trồng, nền đạo hạnh thân tâm thanh tịnh, một đời tu tập sáng gương lành, bằng tấm lòng tôn kính ân đức của người đi trước, chư Ni Môn đồ Pháp quyến chúng con hôm nay và mai sau, sẽ mãi noi gương theo NT thực hiện và gìn giữ những công hạnh của Người”.
Hôm nay là tuần thất thứ ba của NT. Ngoạt Liên, chư Tôn giáo Phẩm, chư Hòa thượng, chư Thượng tọa, chư Đại đức Tăng, quý Ni trưởng, quý Ni sư, chư Tôn đức Ni nhận lời thỉnh mời của NGHPKS và môn đồ pháp quyến quang lâm chứng minh buổi lễ cho thập phần công đức, Môn đồ pháp quyến thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bái.

 

 


Tiếp theo Ban Tổ chức cung thỉnh HT. Đào Như – Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN Tp. Cần Thơ ban đạo từ chứng minh lễ cúng Tam thất Trai tuần Ni trưởng Ngoạt Liên. HT chia sẻ : “Hơn 30 năm chúng tôi làm việc chung với Ni trưởng Ngoạt Liên, chúng tôi biết Ni trưởng có những công hạnh rất lớn, cống hiến cho đạo lẫn đời, tham gia nhiều công tác xã hội, là người yêu nước, chăm lo mở đạo khắp mọi nơi, xây dựng và trùng tu nhiều cơ sở, thâu nhận nhiều đệ tử, là người tiếp nhận lời giáo huấn của NT. Huỳnh Liên, kế thừa ngôi Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương, hơn 90 năm một kiếp người, Ni trưởng đã làm tròn Phật sự, với công đức to lớn đó, chúng tôi cầu nguyện Giác linh Ni trưởng Cao đăng Phật quốc, sớm hội nhập Ta bà để tiếp tục độ sanh”. Sau lời chia sẻ, Hòa thượng gửi lời chia buồn đến NGHPKS và sách tấn Môn đồ Pháp quyến nên noi theo gương hạnh của Ni trưởng.

 

 

Lời đạo từ cao quý của Hoà thượng chứng minh, NGHPKS và môn đồ pháp quyến không biết chi đền đáp cho cân, một dạ chí thành đảnh lễ cúng dường.

 

 

 


Ngọ thời đã đến, Ban tổ chức cung thỉnh Chư Tôn đức Tăng Ni chứng minh lễ cúng dường trai Tăng, môn đồ pháp quyến dâng lễ vật cúng dường và dâng lời cảm tạ.
 

Một số hình ảnh của buổi lễ:

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban TT – TT Ni giới Hệ phái 

 

-----ooOoo------

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVI

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVI

Thông báo Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 35: Tịnh xá Ngọc Lâm - Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Video Toạ đàm: HÌNH THÀNH - PHÁT TRIỂN & SỰ ĐÓNG GÓP CỦA NI GIỚI ĐỐI VỚI XH NGÀY NAY - Phật Sự Online

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ