Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Lễ Tang

Thi điếu Ni trưởng Nhã Liên

Tác giả: Ni trưởng Tân Liên.  
Xem: 4194 . Đăng: 18/11/2022In ấn

 

Thi điếu Ni trưởng Nhã Liên

Viên tịch ngày 20 tháng 10 năm Nhâm Dần (2022)

 

 

 

NI giới duyên lành nguyện xuất gia,

TRƯỞNG tâm quyết giữ hạnh nhu hòa.

THÍCH đường giải thoát noi gương sáng,

 NỮ tộc cùng nương cảnh Phật Đà.

 

NHànhặn thương thầy, mến đệ huynh,

LIÊN hoa đua nở biết bao tình.

VIÊN minh pháp quyến tròn công hạnh,

TỊCH tịnh chơn như đạo quả thành.

 

 GIÁO pháp thầy truyền nguyện học tu,

 PHẨM lành hạnh quý gắng công phu.

 HỆ tâm theo bước đường Sư Tổ,

 PHÁI pháp hoằng khai sáng đạo từ.

 

  sanh vô diệt cảnh chơn thường,

 CÙNG bước theo thầy hạnh đảm đương.

 THƯƠNG quý đạo thiền tâm giác ngộ,

 TIẾC vì đức hạnh đáng nêu gương.

 

 CẦU Phật, Tổ, thầy độ Nhã Liên,

 NGUYỆN nương bờ giác bước lên thuyền.

 GIÁC tha độ chúng tâm thanh tịnh,

 LINH tánh chơn như sáng đạo thiền.

 

 THƯỢNG trí nối truyền Đức Thích Ca,

 PHẨM sen thường niệm Phật Di Đà.

 THƯỢNG hành Lục Độ Ba la mật,

 SANH chúng bồ đề hành vị tha.

 

 

 Ni trưởng Tân Liên   

 Tịnh xá Ngọc Tân ngày 20 tháng 10 năm Nhâm Dần

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ