Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Lễ Tang

Lời tưởng niệm Giác linh Ni trưởng Nhã Liên của Ni giới Hệ phái Khất sĩ

Tác giả: Ni trưởng Viên Liên.  
Xem: 1382 . Đăng: 18/11/2022In ấn

 

Lời tưởng niệm Giác linh Ni trưởng Thích nữ Nhã Liên 

Của Ni giới Hệ phái Khất sĩ

 

 

 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư Tôn Hòa thượng Giáo phẩm Chứng minh

Kính bạch Chư Tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương, Ban Trị sự GHPGVN Tp. Dĩ An, Ban Trị sự các huyện thị trong tỉnh

Kính bạch Chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái

Kính bạch Ni trưởng Đương kim Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ

Kính bạch Chư Tôn đức Phân ban Ni giới tỉnh Bình Dương

Kính bạch Quý Ni trưởng Giáo phẩm, Chư Tôn đức Ni

Kính thưa Quý vị đại diện Chính quyền

Kính thưa Quý Phật tử

 

Trước khi cử hành lễ cung tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Nhã Liên – Giáo phẩm Chứng minh Ni giới Hệ phái Khất sĩ, nguyên Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương, nguyên Phó Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Bình Dương, Viện chủ Tịnh xá Ngọc Tân đến đài hỏa táng để trà tỳ, chúng tôi xin được thay mặt Ni giới Hệ phái Khất sĩ, có đôi lời tưởng niệm.

 

Kính bạch Giác linh Ni trưởng!

Nhớ Giác linh xưa, túc duyên đầy đủ, Ni trưởng được sinh ra và lớn lên trong một gia đình đạo đức, kính tin Tam bảo. Rồi đến khi duyên lành hội đủ, nương hạnh Khất sĩ lập nguyện độ sanh, quyết chí xuất trần, thực hành phạm hạnh, xuất gia với Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang – Tổ khai sáng Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam và được Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ xuống tóc. Thế là tình Thầy Trò khế hợp cơ duyên, trong sắc thắm Huỳnh y giải thoát.

Kể từ đó, mảnh Ca sa bình bát, hành trì hạnh Khất sĩ, Tăng vô nhất vật, hạnh nguyện ba đời, pháp giới là nhà, chúng sanh là quyến thuộc. Quyết chí nêu cao gương xả kỷ, thực hành hạnh nguyện lợi tha. Tháng lại ngày qua, hòa mình cùng vũ trụ. Muôn phương cất bước, tung rãi trăm hoa, giáo pháp Thích Ca, hoằng truyền nhân thế. Đạo vàng một thuở, kế tiếp truyền thừa, phụng mệnh Tổ thầy truyền trì Tổ Đạo, làm cho Đạo vàng xán lạng, báo đáp Tứ ân.

Từ những ngày đầu xuất gia học đạo, Ni trưởng luôn tinh cần, tinh tấn tu tập, giữ gìn phạm hạnh, trau giồi giới đức, nên luôn được Thầy thương bạn mến.

Rồi đến khi bổ xứ du phương, hoằng truyền giáo pháp, lần lượt trải qua các miền Tịnh xá Ngọc Thặng Thủ Thừa, Ngọc Trước Bến Tre, Ngọc Khánh Sóc Trăng, Ngọc Bửu Biên Hòa, Ngọc Thành Long Thành, Ngọc Khánh Sài Gòn thuộc các tỉnh miền Tây và miền Đông Nam bộ. Nơi nào Ni trưởng cũng chuyên tâm hành đạo, làm cho Đạo vàng tỏ rạng, Phật tử phát tâm tu tập Giới Định Tuệ.

Với trách nhiệm và bổn phận của người con Phật, cũng là người con hiếu trong gia đình, để cho Ni trưởng Châu Liên và Ni trưởng Tân Liên là hai người chị chuyên tâm hành đạo, phụng sự Giáo hội, vào năm 1975 Ni trưởng đã trở về Tịnh xá Ngọc Tân để chăm lo hành đạo, phụng dưỡng mẫu thân là Tỳ kheo Ni Thích nữ Thuận Liên đến ngày thân mẫu về cõi Phật.

Kể từ ấy đến nay, trong gần 50 năm hành đạo, từ ngôi Tịnh xá đơn sơ, Ni trưởng đã cùng Ni chúng đã nỗ lực trùng tu, xây dựng Tịnh xá Ngọc Tân ngày một khang trang tốt đẹp, xứng đáng là một cơ sở văn hóa Phật giáo tại địa phương. Đồng thời, mở những khóa tu niệm Phật, những lớp học giáo lý để giúp Phật tử nâng cao nhận thức của người con Phật, thâm hiểu giáo pháp, sống tốt đời đẹp đạo.  

Đạo đời hòa quyện, một thể viên dung, với tâm nguyện độ sanh, đức độ từ hòa, thể hiện tinh thần từ bi, hỷ xả, vô ngã, vị tha, Ni trưởng đã trải lòng từ, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, cứu trợ đồng bào bị thiên tai, giúp người nghèo khó, ủng hộ các chương trình phúc lợi, an sinh xã hội. Đặc biệt, Ni trưởng đã tích cực tham gia các công tác từ thiện xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương và thành phố Dĩ An qua nhiều nhiệm kỳ. Đồng thời, Ni trưởng còn phát nhiều phần quà, những suất ăn từ thiện giúp người nghèo khó.

Với những công đức ấy, Ni trưởng đã được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương và Chính quyền địa phương tặng nhiều bằng khen, giấy khen và Giáo hội tặng bằng tuyên dương công đức.

Đối với các Phật sự tại Hệ phái, Tổ đình, Ni trưởng đều nhiệt tình tham gia, đóng góp, giúp cho các Phật sự của Hệ phái và Tổ đình được hanh thông. Có thể nói, trong suốt cuộc đời hành đạo, Ni trưởng luôn hướng về Hệ phái, về Tổ đình với sự đóng góp nhiệt tình, tích cực. 

Bằng tâm đức, hạnh đức, tuệ đức thanh tịnh, Ni trưởng đã nhận thâu nhiều đệ tử xuất gia và tại gia. Ngày nay, nhiều đệ tử y chỉ với Ni trưởng đã thành danh, đang hành đạo tại nước ngoài.

Thế rồi, sau hơn 88 năm trụ thế, 60 năm tu học hành đạo, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, ta bà mãn nguyện, xả báo an tường, thu thần viên tịch. Chúng tôi những người còn ở lại, không sao tránh khỏi sự ngậm ngùi, luyến tiếc. Khi kể từ đây, Ni giới Khất sĩ mất đi một vị Giáo phẩm mẫu mực, Ni chúng mất đi bậc thầy khả kính, chúng tôi mất đi một pháp lữ tinh chuyên phạm hạnh. Thế là Ni trưởng đã tròn xong hạnh nguyện Khất sĩ, như cố Đệ nhất Ni trưởng đã viết qua vần thơ:

 

"Áo Khất sĩ Huỳnh y giải thoát

Tâm Khất sĩ nguyện độ Ta bà

Đời Khất sĩ Hoằng dương Chánh pháp

Hạnh Khất sĩ hóa độ chúng sanh".

 

Công đức và đạo nghiệp của Ni trưởng sẽ là bài học, là tấm gương cao quý cho hàng Ni chúng và đệ tử noi gương tu tập và hành đạo.

Thưa Quý vị trong Môn đồ Đệ tử!

Hôm nay, Ni trưởng ân sư của Quý vị đã thuận thế vô thường, có tiếc thương Thầy, thì không gì hơn là Quý vị hãy nỗ lực tu tập, nỗ lực làm các Phật sự, để Tịnh xá Ngọc Tân ngày một phát triển trang nghiêm, đó là cách tốt nhất mà quý vị đền ân Thầy Tổ.

Còn đối với hàng Phật tử, Quý vị có đau lòng bao nhiêu thì Ni trưởng ân sư của Quý vị cũng đã yên nghỉ ngàn thu. Quý vị hãy biến niềm thương nổi nhớ thành hành động thiết thực, đó là nỗ lực tu tập, nỗ lực làm các việc thiện, việc lành, đấy chính là cách Quý vị đền ân giáo dưỡng của Ni trưởng. 

 

Kính bạch Giác linh Ni trưởng!

Trong giây phút ngàn thu vĩnh biệt, trước linh đài khói hương quyện tỏa, đôi lời tưởng niệm để gọi là thể hiện mối tâm giao, tình Pháp lữ đời đời trong Chánh pháp, chúng tôi những người bạn đồng hành, đồng sự của Ni trưởng xin đốt nén tâm hương cúng dường Giác linh Ni trưởng. Kính nguyện Giác linh Ni trưởng không quên nguyện lực, trở lại Ta bà, tiếp tục tu hành phạm hạnh trong những kiếp lai sinh của trần thế, nối chí Tổ sư, Khất sĩ muôn đời tỏ rạng. Như Đức Thế Tôn đã dạy:

 

“Hữu vi là pháp vô thường

Sớm còn tối mất vô phương vững bền

Một khi sinh diệt đã xong

Niết bàn an lạc thong dong tháng ngày”.

 

Kính mong Giác Linh Ni trưởng thùy chứng giám.

Xin bái biệt Ni trưởng.

 

Nam Mô Chứng minh Sư Bồ Tát Ma Ha tát.    

 

Ni trưởng Viên Liên   

Phó Ban Thường trực Hội đồng Giáo phẩm 

 Ni giới Hệ phái Khất sĩ

-----oo0oo-----

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 36 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 36 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 36-37-38 của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Quý Mão 2023

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2023 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. KHÓA 37: Chùa Thuận Phước - số 171, ấp 4, Phước Vân, Cần Đước, Long An. KHÓA 38: Tịnh xá Ngọc Lâm - số 839 Trần Phú, phường B’Lao, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ