Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > Khoá Tu

TIN MÌNH – NƯƠNG PHÁP Bài thuyết giảng của Ni sư Nguyện Liên tại Lớp giáo lý Tổ đình Ngọc Phương

Tác giả: Ban Truyền thông NGKS.  
Xem: 5430 . Đăng: 11/04/2021In ấn

"TIN MÌNH – NƯƠNG PHÁP"  Bài thuyết giảng của Ni sư Nguyện Liên tại Lớp giáo lý Tổ đình Ngọc Phương

 

Thứ Bảy ngày 10/4/2021 Ni sư Nguyện Liên - Tiến sĩ Phật học Trung Quốc, Giảng viên HVPGVN tại TP.HCM, Giảng sư NGHPKS đã có buổi chia sẻ pháp thoại đến với cư sĩ Phật tử lớp giáo lý Tổ đình Ngọc Phương với đề tài TIN MÌNH - NƯƠNG PHÁP.

 

 

 

Đức Thế Tôn trước khi tịch diệt đã dạy: “Này các Tỳ kheo, các ngươi hãy tự thắp sáng. Thắp sáng trong Pháp, chớ đừng thắp sáng ở nơi khác. Hãy tự mình nương tựa nơi mình, nương tựa nơi Pháp, chớ đừng nương tựa vào một nơi nào khác”.

Đức Phật không bắt hàng đệ tử theo Ngài hay tôn Ngài là bậc chí tôn, mà Ngài luôn xưng mình là người chỉ đường cho những đệ tử hữu duyên, khi nghe chánh pháp phải hiểu rõ để biết cách hướng thượng, đi theo đường chánh, không tin mù quáng dù đó là lời Phật. Theo chủ trương của đức Phật dạy hãy tin và nương tựa chính mình mới là điều cốt lõi. Vì tất cả chúng sanh đều có đầy đủ đức tướng của Như Lai, tức Chúng sinh và Chư Phật đều có chung một chân tâm trong sạch, bất sinh bất diệt, chỉ khác một điều là Ngài bậc đã toàn giác, còn chúng sanh thì bị say đắm trong cảnh tham lam, sân giận, si mê. Nên trong Chơn lý Nam và nữ, Tổ sư đã dạy: “Chính ái dục là Ma vương mà xưa kia chư Phật còn hãi sợ. Cội Bồ-đề sập ngã, muôn kiếp trầm luân, mất nước tan nhà, giết hại lẫn nhau, muôn điều tàn ác, dốt nát ngây si, tham sân độc địa… cũng do tình dục cả thảy!” Từ nghiệp nhân ngu si, mê muội mà nhân loại đã tạo ra từ vô thủy kiếp đến nay, nếu không có duyên và may mắn gặp được thầy lành bạn tốt thì cuộc đời chúng ta có thể rơi vào ngõ cụt. Do vậy, trong một đoạn khác, Tổ sư lại tuyên bố rằng: “Chính ái dục là nấm mồ địa ngục mà người sa lọt xuống vào thì không thể cất đầu. Ở trong hầm ái dục người ta phải mất chủ tâm, không còn biết mình là ai và ở đâu, đi đâu; phải bị cướp hồn, khiến sai theo mạng lịnh, nô lệ lòn cúi rất xấu xa”.

Tất cả đều do phân biệt, hiểu biết sai lầm, không thấu rõ thực tướng các pháp là vô ngã, không chủ thể cố định, từ đó sinh ra thấy biết sai lầm mà chấp thủ, bám víu, tham muốn, làm khổ cho nhau. Tham muốn càng nhiều thì tội lỗi càng phát sinh, gây kết oán thù, không ngày thôi dứt. Tất cả đều do vô minh che lấp, nói cách khác tất cả đều do nhân tham, sân, si mà kết thành tội lỗi. Để giải quyết chỉ có cách diệt tham sân si, nên trong Chơn lý Khất sĩ Tổ đã khẳng định: “Nếu tham sân si không diệt thì người ta với cỏ cây thú có khác chi nhau. Cho nên gọi tham sân si là con trẻ nhỏ nhít hẹp hòi, không giống như người lớn. Cái lớn là không tham sân si nhỏ hẹp”. Tổ lại dạy: Cái ý có ba là tham, sân và si; bằng trị ngay nó là phải chăm nom gìn giữ, rình đón ngăn rào, xem chừng từ chút, nuôi nó như nuôi con. Đừng cho tham sân si tam độc bên ngoài nhập vào, và coi chừng tham sân si tam độc bên trong lộ ra thì phải mau trừ khử chùi lau!”.

Từ những đoạn Chơn lý trên, Ni sư đã phân tích rõ ràng ý chỉ của Tổ, đưa ra những thí dụ để khẳng định cho Phật tử biết rõ nhằm chuyển hóa phiền não cấu trược trong tâm thì mỗi người phải tự nổ lực chớ không nhờ ân sủng của đấng giáo chủ hay các thế lực siêu nhiên bên ngoài nào. Cũng như đức Phật khi xưa ngài tự thân tìm đạo, tu đạo và chứng đạo. Thế nên trước khi nhập Niết bàn đức Phật đã dạy chư đệ tử: “Hãy tự thắp sáng. Thắp sáng trong Pháp, chớ đừng thắp sáng ở nơi khác. Hãy tự mình nương tựa nơi mình, nương tựa nơi Pháp, chớ đừng nương tựa vào một nơi nào khác”. Điều này nhằm khẳng định với mọi người rằng, mỗi người phải tự tu cho bản thân mình, chớ đừng tu cho ai khác, tự nỗ lực tu tập để xây dựng nguồn an lạc, hạnh phúc cho chính mình, đừng khởi tâm đi tìm kiếm bên ngoài. Sau đó Ni sư đã trích dẫn những đoạn Kinh Tăng Chi, Tương Ưng để chứng minh đức Phật đã từng dạy tự mình nương tựa nơi mình, đừng nương tựa vào một nơi nào khác Nếu có người làm mười ác hạnh, rồi một quần chúng đông đảo đến cầu xin cầu khẩn chắp tay, mong rằng người ấy sẽ được sanh thiện thú, thiện giới. Sự cầu khẩn như vậy vô ích, vì người ấy làm mười ác hạnh sẽ rơi vào địa ngục ví như một người quăng một tảng đá vào hồ nước, rồi một số đông đảo quần chúng đến cầu xin, cầu khẩn, chắp tay cầu nguyện mong rằng tảng đá ấy sẽ được nổi lên. Sự cầu khẩn như vậy là vô ích, vì tảng đá ấy, với sức nặng của nó, không thể nổi lên, không thể trôi vào bờ, như lời cầu xin của quần chúng ấy”. Vậy nên vấn đề tu tập trên lộ trình giác ngộ, giải thoát không ở nơi cầu xin, ước nguyện mà ở sự thực hành, sau đó Ni sư đưa ra lời dạy về pháp nhân duyên, nhân quả... Gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Muốn có phước báo thì phải làm phước, tích phước, vun bồi cội phước. Cầu xin và cầu nguyện suông không phải là nội dung thực hành của người Phật tử vì không thể mang lại kết quả như ý. Điều quan trọng hơn, trên lộ trình tu tập giải thoát càng không nên dựa dẫm vào những thứ bên ngoài như tiền tài, quyền lực, địa vị, danh tiếng, sắc đẹp…chỉ sử chúng như một phương tiện. Nếu nhận thức, nương tựa sai lầm sẽ đưa đến tham lam, ích kỷ, nóng giận, si mê... do vậy đức Phật đã ân cần dạy: “Hãy tự thắp đuốc lên mà đi, thắp lên với chánh pháp”. Thật sự trên thế gian này chẳng có nơi nào là nơi trú ngụ bình an cả. Đồng thời ngọn đuốc chánh pháp ấy phải tự thân mình thắp sáng, tức nương tựa vào mình để trở về sống lại với nguồn tâm tĩnh lặng, trong sáng, yên bình nơi mỗi người. Qua đó chúng ta cần thấy rõ giá trị lợi ích của Chánh pháp đối với cuộc đời, nhờ đó chúng ta mới phát khởi lòng tin, biết hướng thiện, hướng thượng, tin rằng mỗi người đã có đủ khả năng tiến đến giải thoát, tin tưởng mạnh mẽ vào những khả năng tốt đẹp sẵn có của mình, biết vậy tức mỗi người tự nâng cao địa vị của mình.

Sau đây là hình ảnh của buổi học:

Ban Truyền thông NGKS

----ooOoo----

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 8 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 8 cho chư Ni NGHPKS, bắt đầu từ chiều mùng 1 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 năm Giáp Thìn (nhằm ngày 4/8/2024 – 14/8/2024) tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương (Số 498/1 đường Lê Quang Định, Phường 1, quận Gò Vấp, Tp. HCM)

Thông báo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần 9 do Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Nhằm nâng cao đời sống Phạm hạnh và thắp sáng lý tưởng giải thoát, giác ngộ và phụng sự Đạo pháp cho các Tăng Ni trẻ vừa bước chân vào đạo, Hệ phái Khất sĩ mỗi năm tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH tại Pháp viện Minh Đăng Quang (505 Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM) dành cho các Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự.

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ