Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > Khoá Tu

Ngày đầu tiên Khóa tu Truyền thống Ni giới Hệ phái Khất sĩ lần thứ 34

Tác giả: Ban Truyền thông NGKS.  
Xem: 4390 . Đăng: 04/12/2019In ấn

 

Ngày đầu tiên Khóa tu Truyền thống Ni giới Hệ phái Khất sĩ lần thứ 34

 

Sau buổi Lễ khai mạc khóa tu, chiều ngày 4/12/2019 (nhằm ngày 9/11/Kỷ Hợi), giờ học Chơn Lý đầu tiên đã được bắt đầu dưới sự chứng minh của quý Ni trưởng, và sự hướng dẫn của Ni sư Phụng Liên – Tiến sĩ Phật học Ấn Độ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Giảng sư Hệ phái Khất sĩ, cùng quý Ni sư đãi lao quý Ni trưởng cùng tụng đọc pháp tu Thiền truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ.

 

 

 

 

Chư hành giả được quý Ni trưởng, Ni sư triển khai phương pháp tu truyền thống của Hệ phái và hướng dẫn những điều cần thiết khi hành thiền. Theo đó, phương pháp Thiền truyền thống thực hành trải qua tám giai đoạn, được Tổ sư Minh Đăng Quang giảng dạy cho Đệ Nhất Ni trưởng và sau này Ni trưởng đã truyền dạy cho quý Ni trưởng Hệ phái, có tham khảo Thanh Tịnh Đạo Luận:

 

 

Từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 4: Tu thiền chỉ (đắc Định), từ giai đoạn 5 đến giai đoạn 8: tu Thiền quán (đắc Tuệ).

 • Giai đoạn 1: Chú tâm đếm hơi thở (Sổ tức).
 • Giai đoạn 2: Không đếm, không đi theo, chỉ theo dõi sự sanh diệt của hơi thở (tùy tức)
 • Giai đoạn 3: Thấy rõ hơi thở nơi điểm đụng (chạm xúc)
 • Giai đoạn 4: Trụ tâm để cảm nhận vi tế hơn tại điểm tiếp xúc (dán chặt)
 • Giai đoạn 5: Quan sát để biết rõ danh sắc
 • Giai đoạn 6: Chú tâm quan sát kỹ phiền não
 • Giai đoạn 7: Trực giác tự vận động để chứng đắc đạo quả
 • Giai đoạn 8: Quán sát biết rõ trạng thái chứng đắc.

Với phương pháp Thiền định này, việc quán sát đối tượng tu tập bằng “Chánh niệm trên hơi thở”, tâm sẽ nhận biết sự diễn biến của hơi thở, còn gọi là thân tâm cùng làm việc. Tất cả đều làm việc trên năm uẩn, chánh niệm trên hơi thở là pháp môn chính.

Trải qua tám giai đoạn tu tập, bốn giai đoạn đầu tiên chúng ta tu tập để có định, tức là làm cho tâm được định tĩnh, đừng chạy nhảy lung tung, đừng có nắm bắt cái này rồi buông cái kia. Như vậy sẽ không có định, không định sẽ dẫn đến không có tuệ, không có sự hiểu biết.

Bốn giai đoạn sau, là giai đoạn của trí tuệ làm việc. Giai đoạn này, sẽ trải qua 16 sự hiểu biết, bất cứ điều nào trong 16 điều hiểu biết này đều đưa đến sự giải thoát, sự hiểu biết này không phải hiểu biết trên sách vở hay hiểu biết trên lý thuyết, mà hiểu biết nhờ sự thực chứng nhờ dán chặt tâm trên hơi thở.

 

 

 

 

 

 

Sau khi kết thúc phần học lý thuyết, Chư hành giả bắt đầu thiền hành và thực hành thiền tọa giai đoạn một của bốn giai đoạn. Việc thực hành này, Thiền sinh có cơ hội quán sát xem bản thân có tập trung hay không, trong quá trình đếm có đúng cách không, đếm được bao nhiêu thì tâm đi, đếm được bao nhiêu thì tâm ngủ.

 

 

Thời khóa tu tập buổi tối, chư hành giả tụng kinh sám hối lục căn, thiền hành, thiền tọa và rải tâm từ.

 

 

 

Ngày đầu tiên của khóa tu được diễn ra theo đúng như thời khóa, Chư hành giả tinh thần phấn chấn và ra sức nỗ lực để quen dần với nếp sống trong tuần lễ tu học này.

Ban TT - TT Ni giới Hệ phái 

-----ooOoo------  

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Kính thông báo đến chư Tôn đức Giáo phẩm và trụ trì các miền tịnh xá về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Thông báo của Giáo phẩm Thường trực NGHPKS

THÔNG BÁO CỦA GIÁO PHẨM THƯỜNG TRỰC NI GIỚI HỆ PHÁI KHẤT SĨ VIỆT NAM

Thông báo mời cộng tác viết bài ĐUỐC SEN mùa VU LAN 2019

Đuốc Sen – Đặc san của Hệ phái Khất sĩ, là nơi nói lên quan điểm của người con Phật về các vấn đề văn hóa, giáo dục, hoằng pháp, tâm linh, tu tập… Ngoài ra, đây là kênh của người con Khất sĩ thể hiện nhận thức về nội hàm bộ Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang.

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Lễ tưởng niệm lần thứ 32 Ni Trưởng Huỳnh Liên, Đệ nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ - Lễ Tưởng niệm

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ