Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > Khoá Tu

Khóa tu Khất sĩ lần thứ 30: Chư hành giả độ ngọ trên đá, dưới gốc cây

Tác giả: Giác Minh Chương.  
Xem: 254 . Đăng: 04/12/2019In ấn

 

Khóa tu Khất sĩ lần thứ 30: Chư hành giả độ ngọ trên đá, dưới gốc cây

 

Trong khuôn khổ những ngày Khóa tu truyền thống Hệ phái Khất sĩ lần thứ 30 tại Tịnh xá Trúc Lâm (Tân Biên, Tây Ninh), chư hành giả của Khóa tu đã có những thời khắc độ ngọ dưới gốc cây. Đây là hình ảnh chư Tổ, các đức Thầy… chư tăng Khất sĩ đã từng trải qua khi còn hiện tiền.
 

 

Ở Việt Nam vào cuối những năm 40, pháp môn trì bình nhận thực phẩm được Đức Tôn sư Minh Đăng Quang khôi phục lại hình ảnh tăng đoàn thời đức Phật đã hành trì và duy trì trong suốt những năm tháng mà Ngài còn hiện diện. Ngài xem pháp môn này là cách nuôi mạng theo Chánh pháp duy nhất của một vị Tỷ kheo thanh tịnh chân chánh nguyện tu theo hạnh đầu đà hay là hạnh giải thoát xả ly.
Trong việc nối truyền Chánh pháp, pháp môn khất thực được Ngài nâng lên thành Chánh đạo thứ năm trong Tám đạo của Bát chánh đạo hay còn gọi là Bát Thánh đạo. Đó là Chánh mạng đạo: nuôi mạng một cách chơn chánh.
Chính vì thế, việc khất thực được đức Tổ sư Minh Đăng Quang, cùng các đệ tử của Ngài thực hiện vào buổi sáng của mỗi ngàu. Sau khi đi khất thực quý Ngài về Tịnh xá độ ngọ, còn nếu như không về kịp thì ngồi độ ngọ dưới gốc cây, tảng đá…
Để nối truyền truyền thống quý báu của Hệ phái, trong Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 30 tại Tịnh xá Trúc Lâm (Tây Ninh), vào mỗi buổi trưa, chư Tôn đức hành giả sau khi trì bình nhận thực phẩm đã ngồi độ ngọ dưới gốc cây, trên tảng đá. Đây là hình ảnh đẹp và cao quý trong lòng những người Phật tử khi về hộ trì cho khóa tu.

Một số hình ảnh được ghi nhận trong buổi thọ trai của chư Tôn hành giả Khóa tu truyền thống Hệ phái Khất sĩ lần thứ 30:

 

 
(ảnh: Diệu Anh)
   
 
Sau khi chư hành giả trì bình nhận thực phẩm xong, các Phật tử đến từ các Tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn VI và tỉnh Tây Ninh đã dâng lời phát nguyện hộ trì, cũng như tác bạch dâng cúng thực phẩm trong một ngày tu để hồi hướng cho cửu huyền thất tổ và cầu an cho gia đình được mọi điều tốt lành trong cuộc sống.
 
 
 
 
 
 
  
 
         
 
Sau lời tác bạch của các Phật tử bạch y tại gia, chư Tôn đức hành giả của Khóa tu tụng kinh cầu nguyện, hồi hướng phước lành đến các Phật tử, những mạnh thường quân đã hộ trì cho những ngày Khóa tu diễn ra.
 
  
           
 
Sau khi tụng kinh cầu nguyện, chư hành giả thực hiện nghi thức thọ bát để thọ nhận bát cơm cúng dường của bá tánh. Việc tụng kinh này nhằm giúp cho các hành giả luôn nghĩ đến công đức của Phật tử, cũng như nhắc nhở bản thân phải luôn cố gắng tu tập để đền ơn bá tánh đã hộ trì trong quá trình tu tập.
 
       
 
Sau lễ cầu nguyện chư hành giả Khóa tu thọ trai. Cuối buổi thọ trai, chư Tôn hành giả tụng kinh hồi hướng phước lành đến các Phật tử, những mạnh thường quân và bà con bá tánh đã hỗ trợ trong Khóa tu nói riêng và trong cuộc đời tu tập của bản thân.
 
  
 

Giác Minh Chương

Nguồn:https://www.phatsuonline.com

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Kính thông báo đến chư Tôn đức Giáo phẩm và trụ trì các miền tịnh xá về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Thông báo của Giáo phẩm Thường trực NGHPKS

THÔNG BÁO CỦA GIÁO PHẨM THƯỜNG TRỰC NI GIỚI HỆ PHÁI KHẤT SĨ VIỆT NAM

Thông báo mời cộng tác viết bài ĐUỐC SEN mùa VU LAN 2019

Đuốc Sen – Đặc san của Hệ phái Khất sĩ, là nơi nói lên quan điểm của người con Phật về các vấn đề văn hóa, giáo dục, hoằng pháp, tâm linh, tu tập… Ngoài ra, đây là kênh của người con Khất sĩ thể hiện nhận thức về nội hàm bộ Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang.

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Lễ tưởng niệm lần thứ 32 Ni Trưởng Huỳnh Liên, Đệ nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ - Lễ Tưởng niệm

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ