Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > Khoá Tu

Bình Thuận: Báo cáo Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 32

Tác giả: Ban TTTT Hệ phái.  
Xem: 1094 . Đăng: 26/10/2023In ấn

Bình Thuận: Báo cáo Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 32

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT

KHÓA TU TRUYỀN THỐNG KHẤT SĨ LẦN THỨ 32

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính lạy Đức Tổ sư khai sáng Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam,

Kính bạch chư Tôn Hòa thượng chứng minh

Kính bạch chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa Giáo phẩm lãnh đạo Hệ phái,

Kính bạch chư Tôn đức hành giả khóa tu,

Thưa cùng quý Phật tử hiện diện,

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ Bế mạc khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 32 do Giáo đoàn II đăng cai tổ chức tại Tịnh xá Trúc Lâm, chúng con đại diện Ban Thư ký kính trình báo cáo nội dung tu tập 7 ngày qua.

 

 

I. Thời gian, địa điểm tổ chức

Khóa tu được diễn ra từ ngày mùng 04 đến ngày 11/09 Quý Mão, tại đạo tràng Tịnh xá Trúc Lâm (xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận).

 

II. Ban Chức sự:

 • Ban Chứng minh:

HT. Giác Tường - Ủy viên Ban Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh HPKS.

HT. Giác Giới - Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh HPKS,  Thiền chủ. 

HT. Giác Dũng - Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh HPKS, Phó Thiền chủ. 

 

 

Ban Tổ chức: 

Trưởng ban: HT. Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Ban Thường trực Giáo phẩm HPKS.

Phó Trưởng ban kiêm Hóa chủ: HT. Giác Sơn - Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận, Tri sự phó Thường trực Giáo đoàn II.

Phó Trưởng ban kiêm Giám luật: HT. Giác Pháp - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ, Trị sự trưởng GĐ V

Đệ nhị Giám luật: HT. Giác Phùng - Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó Thường trực Giáo đoàn III.

Phó Trưởng ban kiêm Giám thiền: HT. Giác Minh - Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó Giáo đoàn II.

Đệ nhị Giám thiền: TT. Giác Hạnh - Giáo phẩm GĐ I.

Đệ tam Giám thiền: TT. Giác Minh - Giáo phẩm GĐ VI.

 

Ban Kiểm soát: 

TT. Giác Thạnh - Phó trưởng Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Bình Thuận, Trưởng ban.

TT. Giác Tân - Giáo phẩm GĐ.I, Phó ban Kiểm soát.

Và các Ủy viên: ĐĐ. Minh Chuẩn GĐ.II, ĐĐ. Minh Quý GĐ.V, ĐĐ. Minh Nhật GĐ.I, ĐĐ. Minh Hải GĐ.IV.

 

 

Thư ký:

Chánh Thư ký: TT. Giác Hoàng - UV. HĐTS, Chánh Thư ký Hệ phái. 

Phó Thư ký:  ĐĐ. Giác Phước, ĐĐ. Minh Tuế, ĐĐ. Giác Thống

Điển lễ: TT. Giác Khánh GĐ.I; ĐĐ. Giác Ảnh GĐ.III

Ngoại hộ: ĐĐ. Minh Ký - Trụ trì Tịnh xá Trúc Lâm.

 

III. Ban Giáo thọ

Gồm chư Tôn đức: HT. Giác Giới, HT. Giác Pháp, HT. Giác Sơn, HT. Giác Minh, HT. Minh Thành, TT. Giác Hoàng.

 

 

IV. Số lượng chư Tăng tham dự

Tham dự khóa tu lần này, Giáo đoàn I có 18 vị, Giáo đoàn II có 30 vị, Giáo đoàn III có 24 vị, Giáo đoàn IV có 10 vị, Giáo đoàn V có 16 vị, Giáo đoàn VI có 7 vị. Tổng là 105 vị (gồm 7 vị Hòa thượng, 10 vị Thượng tọa, 83 vị Đại đức Tỳ-kheo, và 5 Sa-di).

 

V. Thời khóa và nội dung tu tập

Thời khóa sinh hoạt nỗi ngày bắt đầu thức chúng vào lúc 03g30 sáng và kết thúc vào lúc 21g00, gồm có: 2 Thiền tọa, 4 thời thiền hành, 1 thời học pháp, 1 thời khất thực nhận cơm độ ngọ, 1 thời pháp đàm và 1 thời sám hối.

 

 

VI. Nội dung giảng dạy của Ban Giáo thọ

Ngày thứ nhất: HT. Giác Giới, đã giảng dạy cho chư vị hành giả, về quá trình tu tập để đạt thành tựu sơ quả, đến quả vị Sa-môn hạnh. Hòa thượng chỉ rõ lộ trình tu tập, bắt đầu từ sự phát khởi lòng tịnh tín với Phật – Pháp – Tăng và có lòng tịnh tín với Thánh Giới.

 

 

Ngày thứ hai: HT. Giác Pháp đã có buổi chia sẻ cùng chư hành giả tham dự về nguồn gốc Khóa tu Truyền Thống Khất sĩ được tổ chức hằng năm. Qua đó, Hòa Thượng nói rõ về quá trình hình thành danh xưng của khóa tu hiện nay, đồng thời nêu lên 3 truyền thống tốt đẹp mà khóa tu đã và đang tiếp tục gìn giữ qua nhiều thế hệ, bao gồm: Tinh thần sống chung tu học; Tinh thần trì bình khất thực hóa duyên, không ăn phi thời và không giữ tiền; Tinh thần vô trụ, vô chấp.

 

 

Ngày thứ ba: HT. Minh Thành với chủ đề “Món quà pháp bảo”. Theo đó, Hòa Thượng khẳng định không có sự ban tặng nào cao quý bằng sự ban tặng Pháp bảo và nệu lên sự “thù thắng” trong giáo pháp. Sự thù thắng ấy luôn mang đến sự an vui cho tự thân mà không làm tổn hại hay đau khổ cho bất cứ ai, hay nói cách khác là sự “già dặn” của mỗi người trên tiến trình tu tập.

 

 

Ngày thứ tư: HT. Giác Sơn, với kinh nghiệm tu tập lâu năm trong giáo pháp, thông qua những câu chuyện thực tế, Hòa thượng đã giúp cho hội chúng hiểu rõ hơn về Tứ Như Ý Túc, bao gồm: Dục như ý túc, Tấn như ý túc, Tâm như ý túc và Tuệ như ý túc. Một vị hành giả muốn tu tập tốt và thành tựu mục tiêu phạm hạnh thì cần phải biến sức mạnh của dục thế gian thành sức mạnh tinh tấn trong sự tu tập để vượt qua những khó khăn thử thách trong đạo. Cũng như vậy, vị ấy tiếp tục thành tựu Tâm và Tuệ như ý túc để thành tựu đến mục tiêu cuối cùng của Phạm hạnh.

 

 

Ngày thứ năm: HT. Giác Minh nêu ra mục đích tối thượng của người xuất gia, đó là tầm cầu đạo giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Mặc dù mỗi người đều có những pháp hành khác nhau nhưng tất cả đều đem đến kết quả tốt đẹp, vì vậy không có pháp nào là nhất hay tuyệt nhất, mà chỉ có pháp môn phù hợp nhất, quan trọng là phải thu thúc lục căn và chánh niệm trên từng căn thân. Theo đó, mỗi tu sĩ cần xây dựng ngôi nhà chánh pháp bằng chất liệu tương thân tương ái của Tăng đoàn, là thanh tịnh và hòa hợp như nước với sữa; phấn đấu vượt qua chướng ngại để được an ổn trong giáo pháp Khất sĩ. Những khóa tu như thế này là cơ hội để chúng ta gặp nhau, biết nhau, cùng tu, cùng học với nhau để có có được pháp học, pháp hành và đưa đến pháp thành.

 

 

Ngày thứ sáu: TT. Giác Hoàng đã thông tin đầy đủ chi tiết liên quan đến Đại lễ kỷ niệm 100 ngày sinh của đức Tổ sư Minh Đăng Quang. Đây là một sự kiện quan trọng của Hệ Phái trong giai đoạn này. Thượng tọa mong muốn các vị hành giả sau khi kết thúc khóa tu, cần phát tâm phụng sự để chung tay góp phần tạo nên thành công của Đại lễ này và cũng là cơ hội để những người học trò Khất sĩ được đáp đền ân đức Tổ Thầy.

 

 

Đặc biệt là vào sáng ngày thứ 3 của khóa tu HT Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Ban Thường trực Giáo phẩm HPKS, Trưởng ban Tổ chức khóa tu, mặc dù sức khỏe có phần khiếm an, nhưng Ngài đã thân lâm về Tịnh xá Trúc Lâm (Bình Thuận) để thăm chư Tôn đức Ban Chức sự và các hành giả tham dự khóa tu. Đây là sự động viên và là niềm khích lệ vô cùng quý báu đối với toàn thể đại chúng tại Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 32 này.

 

VII. Kết luận

Kính bạch chư Tôn đức, kính thưa đại chúng, Khóa tu lần thứ 32 này, với 105 vị hành giả tham dự, tất cả đã chuyên tâm tu học, nhiệt huyết thực hành giáo Pháp, tùy thuận với sự chỉ dạy của các bậc Thầy khả kính, tạo nên một nguồn năng lượng an lành, một tinh thần tu tập “muôn người hòa hợp như in một người”, được hiện diện rõ nét trong đời sống huynh đệ. Thành quả tu tập ấy được tạo nên là do sự nhiệt tâm kiến lập trú xứ tu tập khả kính của chư Tôn đức Giáo đoàn II và sự tận tâm của quý Phật tử hộ đạo, giúp các hành giả được an ổn tu tập trong môi trường an tịnh và bình yên, với đầy đủ tứ sự vật dụng.

 

 

Kính bạch chư Tôn đức, kính thưa đại chúng! Bảy ngày tu học vừa qua, là bảy ngày chư hành giả được sống trong đời sống phạm hạnh của hàng Sa-môn Thích tử, được trải nghiệm nếp sống thanh cao của người Khất sĩ, được thực hành lời dạy của Đức Tổ sư về “Phép Tăng chẳng lìa đoàn, nên tập sống chung tu học”. Với thời khóa tu học nghiêm mật trong 7 ngày, chư hành giả sẽ thành tựu được pháp học và pháp hành từ sự hướng dẫn chỉ dạy của chư Tôn đức giáo phẩm và chư vị giáo thọ. Vì lòng thương tưởng đến với đàn hậu học mà chư Tôn đức giáo phẩm đã chẳng quản ngại tuổi cao, đường xa mà thân lâm về đây, cùng sống chung và hướng dẫn chỉ dạy tận tình cho chư hành giả thấy rõ con đường mình đang tiến bước; thấy được lộ trình tu tập giác ngộ giải thoát, đặc biệt là sự có mặt của Hòa thượng Thiền chủ, Hòa thượng trưởng BTC, chúng con mãi khắc ghi ân đức quý Ngài.

Kính nguyện chư Tôn đức pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu để mãi là bậc Thầy hướng đạo cao quý cho chúng con và chúng sanh trên lộ trình tu hành đạo giác ngộ giải thoát.

 

 

Kính chúc chư hành giả trang nghiêm tự thân, tinh tấn tu trì, thành tựu đạo quả như lòng mong ước của Hòa thượng Thiền chủ và chư Tôn đức Giáo phẩm.

Kính chúc quý nam nữ Phật tử thân tâm an lạc, tín tâm kiên cố.

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Ban TTTT Hệ phái

Nguồn: www.daophatkhatsi.vn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ