Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > Khoá Tu

Báo cáo Khóa tu Sống chung tu học – Lần thứ 12 của chư Ni Giáo đoàn III

Tác giả: Ban Thư Ký Khóa Tu.  
Xem: 322 . Đăng: 11/01/2021In ấn

 

Báo cáo Khóa tu Sống chung tu học – Lần thứ 12 của chư Ni Giáo đoàn III

 

Ban Thư ký khóa tu

 

Phật sự hoan hỷ, pháp sự viên thành, khóa Sống chung tu học - 7 ngày của Ni giới trực thuộc GĐ III được tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Lương (thôn Suối Nhuôm, xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận), từ ngày 20 - 27/11/ Canh Tý (02 – 09/01/2021) đã hoàn mãn, Ban Thư ký khóa tu chúng con xin được tổng kết những nét tiêu biểu của khóa tu, kính trình chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Giáo đoàn, chư Tôn đức trong Ban Cố vấn khóa tu chứng minh và đại chúng tường tri.

 

 

1. Tổ chức:

Khóa tu được sự chứng minh tối cao của chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Giáo đoàn III: HT. Giác Hùng - Giáo phẩm Hệ phái, Đệ nhất Chứng minh; HT. Giác Y - Giáo phẩm Hệ phái, Đệ nhị chứng minh; HT. Giác Phương - Giáo phẩm Hệ phái, Đệ tam Chứng minh.

Khóa tu được sự cố vấn chỉ đạo của chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Giáo đoàn III: HT. Giác Phùng - Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó Thường trực Giáo đoàn III; HT. Giác Trong - Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Giáo đoàn  III; HT. Giác Trí - Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III; HT. Giác Thành - Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Tăng sự và Trưởng ban Kinh tế tài chánh Giáo đoàn III; TT. Giác Tiến - Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Kiểm soát Giáo đoàn III; TT. Giác Hoàng - Trưởng ban Văn hóa kiêm Phó Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni GĐ III.

Ban Tổ chức của khóa Sống chung tu học: NT. Hiệp Liên làm Trưởng ban Tổ chức; NT. Đền Liên, NT. Cảnh Liên và NS. Dung Liên – Trụ trì TX. Ngọc Lương làm Phó ban Tổ chức.

Hành giả khóa tu được sự chỉ dạy của Ban Giáo thọ là các bậc Tăng trưởng, bậc Thầy của Giáo đoàn III: HT. Giác Trí; HT. Giác Trong; TT. Giác Viễn, TT. Giác Phổ, TT. Giác Hoàng, ĐĐ. Giác Nhường, NT. Hiệp Liên, NT. Đền Liên, NT. Cảnh Liên.

Ban Thư ký: NS. Hiếu Liên và SC. Hòa Liên.

2. Số lượng và chương trình tu học:

Vì một vài yếu tố khách quan, khóa tu lần này chỉ có 51 hành giả, trong đó có 3 vị Ni trưởng, 8 vị Ni sư, 40 Tỳ-kheo-ni.

Như các khóa trước, mỗi ngày, các hành giả tu học bắt đầu từ 3g45 sáng đến 9g30 tối, gồm có 1 thời học pháp (1 tiếng rưỡi), 1 thời tìm hiểu kinh điển, Chơn lý (75 phút), 2 thời thiền hành (mỗi thời 45 phút), 2 thời tụng kinh (70 phút), 1 thời sám hối (60 phút); 3 thời thiền tập (mỗi thời 1 tiếng). 

3. Tóm tắt nội dung pháp học:

+ Chiều ngày tu thứ nhất (20/11): HT. Giác Trí - Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni GĐ III, trụ trì TX. Ngọc Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định chỉ sẻ tầm quan trọng của chánh niệm làm phát sinh trí tuệ.

+ Sáng ngày tu thứ hai (21/11), TT. Giác Viễn - Ủy viên Ban Tăng sự, Phó ban Hoằng pháp Giáo đoàn III, trụ trì TX. Ngọc Bình, tỉnh Bình Thuận, thăm hội chúng và trình bày ý pháp trong Kinh Aggivacchagotta (số 72 thuộc Kinh Trung bộ).

+ Ngày tu thứ ba (22/11): Ni trưởng Cảnh Liên – Phó ban Quản sự Ni giới GĐ III, trụ trì TX. Ngọc Túc, huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai, đã triển khai về Quán Thân và Quán thọ qua các tài liệu: Bài Chơn lý “Nhập định”, Kinh Đại Niệm xứ (số 22 trong Kinh Trường bộ); Kinh Niệm xứ (số 10) và Kinh Thân Hành niệm (số 119 thuộc Kinh Trung bộ).   

+ Chiều ngày tu thứ ba (22/11): Ni trưởng Đền Liên – Phó ban Quản sự Ni giới GĐ III, trụ trì Tịnh xá Ngọc Tâm, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận chia sẻ chủ đề: Tu là gì? Và Tu như thế nào đúng với lời Phật, Tổ đã dạy?

+ Sáng ngày tu thứ tư (23/11): TT. Giác Phổ - Phó ban Hoằng pháp GĐ III, chia sẻ ý pháp trong bài Kinh Bộc lưu (kinh 1, phẩm 1 trong Kinh Tương ưng) và nhân phân tích bài kinh này để nhìn nhận lại pháp hành của chính mình, không đánh mất vai trò người tu trong đời này.

+ Sáng ngày tu thứ  (24/11), ĐĐ. Giác Nhường - Phó Thư ký kiêm Trưởng ban Truyền thông GĐ III đã trình bày Một vài điểm quan trọng trong việc truyền trì Hệ phái Khất sĩ.

+ Sáng ngày tu thứ 6 (25/11), NT. Hiệp Liên - Trưởng ban Quản sự Ni giới GĐ III nhắc nhở cho đại chúng cân bằng giữa học và tu. Tuy nhiên, việc tu luôn được ưu tiên, hành trì đúng đường lối của Phật, Tổ, Thầy mới mong làm lợi ích cho mình và cho người.

+ Chiều ngày tu thứ 6 và thứ 7 (25-26/11), TT. Giác Hoàng - Phó ban Giáo dục Tăng Ni GĐ III trình bày giảng giải cho hành giả hiểu rõ phẩm Hội chúng trong Kinh Tăng chi bộ, chương hai pháp.

+ Ngày 26/11/Canh Tý (nhằm 08/01/2021), TT. Giác Hoàng trình bày với đại chúng về Cấu trúc tịnh xá, nghi lễ, thờ phượng trong truyền thống Hệ phái Phật giáo Khất sĩ và một vài vấn đề trong việc xây dựng Tăng đoàn, xây dựng Giới đức và Tâm đức của mỗi Tăng Ni.

+ Vào ngày cuối, Ni chúng còn được lắng nghe ĐĐ. Giác Thống – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Huy (Ninh Tân, Ninh Hòa, Khánh Hòa) chia sẻ về cách làm từ thiện đúng chánh pháp. Đại đức cũng khuyến khích chư Ni tham gia những khóa tu để được sống tu học tinh tấn trong năng lượng lành của đại chúng.

4. Một số điểm nổi bật trong khóa tu:                                                               

I/ Hành giả tham dự khóa tu lần này tuy số lượng không nhiều như những lần trước song đại chúng tu tập dưới sự hướng dẫn của ba vị Ni trưởng. Đây là một điều đại chúng hết sức hoan hỷ, cảm thấy ấm áp khi được tu tập trong vòng tay của ba bậc Thầy hiền.

II/ Tuy số lượng ít nhưng hầu hết các vị đều từ 5 hạ trở lên nên có oai nghi và chính vì vậy, hình ảnh tu học trong thiền đường đẹp và trang nghiêm. Các vị nghiêm túc, lưng thẳng, hiện diện đầy đủ trong các thời tu.

III/ Khóa tu lần này có thời đọc và suy ngẫm những lời dạy của đức Tổ sư Minh Đăng Quang ngang qua bài Chơn lý: “Lục căn”. Bên cạnh đó, chúng con đã đọc và đối chiếu lại Kinh Sáu sáu (số 148 thuộc Kinh Trung bộ) và Kinh Phân biệt Lục xứ (số 163 thuộc Trung A-hàm kinh). Sau mỗi giờ đọc, toàn thể hội chúng đều rất hoan hỷ vì hiểu thêm, hiểu sâu sắc hơn lời dạy của đức Tổ sư và của đức Bổn sư Thích-ca Mâu-ni. Trong thời công phu tối, đại chúng tụng niệm và suy nghiệm bài Sám hối Lục căn của Ngài Trần Thái Tông.

Trên đây là Tóm tắt Tổng kết về sự tu học của Ni chúng trong 7 ngày qua, kính trình chư Tôn thiền đức chứng minh và đại chúng ôn lại:

 

 ----ooOoo----

Nguồn: daophatkhatsi

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVI

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVI

Thông báo Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 35: Tịnh xá Ngọc Lâm - Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Video Toạ đàm: HÌNH THÀNH - PHÁT TRIỂN & SỰ ĐÓNG GÓP CỦA NI GIỚI ĐỐI VỚI XH NGÀY NAY - Phật Sự Online

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ