Trang chủ > NT Huỳnh Liên > Kệ Tụng

Nguyện chung

Tác giả: Ni trưởng Huỳnh Liên.  
Xem: 3885 . Đăng: 31/12/2014In ấn

NGUYỆN CHUNG

 

Ni Trưởng Huỳnh Liên

 

Con nguyện siêng năng bố thí công,

Bao nhiêu cực nhọc vẫn vui lòng.

Việc chi làm được con xin lãnh,

Bồi đức mong cầu nghiệp sạch trong.

 

Con nguyện từ rày nhẫn nhục luôn,

Xả thân cầu đạo chẳng than buồn.

Tâm trần nhơn ngã xin trừ diệt,

Lễ phép luật nghi giữ đúng khuôn.

 

Con nguyện hết lòng tinh tấn lên,

Cần tu đáp nghĩa bậc bề trên.

Phàm tâm gột rửa cho trong sạch,

Thánh đạo nương theo được vững bền.

 

Con nguyện hết lòng trì giới thân,

Mảnh gương giới bổn tỏ trong ngần.

Hằng ngày siêng sắng lau chùi mãi,

Chẳng để mờ lu nhiễm bụi trần.

 

Con nguyện học môn thiền định bền,

Năng ngồi quán tưởng Đấng bề trên.

Giúp con thanh tịnh trừ tâm vọng,

Giả cảnh bên ngoài được bỏ quên.

 

Con nguyện học cho trí huệ khai,

Kinh chiều kệ sớm gắng giồi mài.

Muôn ngàn cảnh vật hằng nghe thấy,

Quyển sách Phật ban học mỗi ngày.

 

Thân con, con giữ sạch trong hoài,

Nguyện chẳng đựng vào tội lỗi vay.

Con sợ gieo nhân rồi hái quả,

Loanh quanh chẳng khỏi nghiệp luân hồi.

 

Tâm con, con giữ lặng yên hoài,

Xao động con e tội lỗi gây.

Há dám để xen tư tưởng quấy,

Con hằng kiểm thúc chẳng đơn sai.

 

Trí con, con giữ sáng trong hoài,

Si tối con e phải lạc loài.

Chẳng dám chứa nuôi điều cố chấp,

Con hằng sợ chỗ thích mê say.

 

Tánh con, con giữ tự nhiên hoài,

Con sợ buông lơi nhiễm cảnh ngoài.

Lục dục thất tình che bản thể,

Nên con cố tránh chuyện dông dài.

BÀI LIÊN QUAN

Nếp sống vân du  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 5132 xem)

Lối đi  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 5256 xem)

Tỉnh Mộng  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 6148 xem)

Sa Môn quả  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 3818 xem)

Nhẫn  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 6278 xem)

Kệ Trích Lục  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 6006 xem)

Quy Sơn Cảnh Sách  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 13042 xem)

Đường Giải Thoát  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 9155 xem)

Pháp đăng Chơn Lý  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 4697 xem)

Cắt Ái  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 6074 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

Thông báo lớp giáo lý trực tuyến Chùa Thuận Phước

Do tình hình dịch bệnh hiện nay nên không thể tập trung đông người, vì muốn chia sẻ Phật pháp đến quý Phật tử gần xa, nên Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Trụ trì chùa Thuận Phước (Long An) và Sư cô Nghiêm Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Thuận Phước đã tổ chức tụng kinh, thuyết giảng Phật pháp trực tuyến.

Thông báo Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 35: Tịnh xá Ngọc Lâm - Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Ni sư Phụng Liên chia sẻ đề tài Giảng về nghĩa chữ Phật (P1) - Ni sư Phụng Liên

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ