Trang chủ > NT Huỳnh Liên > Kệ Tụng

Lối đi

Tác giả: Ni trưởng Huỳnh Liên.  
Xem: 5258 . Đăng: 26/12/2014In ấn

LỐI ĐI

 

Ni Trưởng Huỳnh Liên

 

Thầy đã quyết khép mình bền khổ hạnh,

Con sao còn lung ý sánh xa hoa?

Thầy trưởng thành trong nếp áo vị tha,

Con tù hãm giữa ngôi nhà ích kỷ.

Kể từ buổi theo Thầy tầm chơn lý,

Tỏ ra người hữu chí lắm công phu.

Thầy quý con như quý ngọc minh châu,

Trau giồi kỹ được làu làu toàn bích.

Đâu ngờ mới một thời gian phân tách,

Con chẳng còn phong cách bậc tu chơn.

Nhớ nghe con, rồi trở lại nghe con,

Thầy thao thức mỏi mòn trông đợi trẻ.

Con có biết hồng trần nơi xú uế,

Danh mà chi và lợi để mà chi.

Tấm huyễn thân rồi nữa có ra gì,

Một vật giả chứa đầy muôn thứ giả.

Con xây cất một lâu đài huyễn ngã,

Nền lung lay mà từng đã nhiều từng.

Phước càng dồn nhưng thiếu đức đỡ nâng,

Hoạ càng nặng trăm thân khôn chống chỏi.

Con có nhớ những ngày còn học hỏi,

Nương chân Thầy khất thực dõi đường xa.

Trời làm màn, đất chiếu hạnh Ta Bà,

Thân khoẻ nhẹ cảnh thơ lòng giải thoát.

Con có nhớ những ngày đương hoằng Pháp,

Giảng Đạo mầu giải đáp lý uyên thâm.

Khêu đèn duyên, dẫn lối kẻ đường lầm,

Đánh trống huệ thức tâm người cõi mộng.

Con có nhớ, lý “động” cùng “bất động”,

Biển chơn như nước và sóng khác đâu.

Vẫn vào đời nhưng chẳng bị đời câu,

Đâu cũng Pháp và đâu đâu cũng Pháp.

Thầy vạch sẵn con mau sang lối thoát,

Trương đại tâm Bồ Tát phát lời nguyền.

Dân Việt Nam còn đau khổ triền miên,

Trong cảnh khổ con xin nguyền cứu khổ.

Trong đêm tối con khêu đèn giác ngộ,

Trong hãi hùng con giải khổ âu lo.

Trong đói nghèo con tạo cuộc ấm no,

Tuỳ phương tiện chuyển vai trò theo cảnh.

BÀI LIÊN QUAN

Tỉnh Mộng  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 6148 xem)

Sa Môn quả  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 3818 xem)

Nhẫn  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 6278 xem)

Kệ Trích Lục  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 6006 xem)

Quy Sơn Cảnh Sách  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 13042 xem)

Đường Giải Thoát  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 9155 xem)

Pháp đăng Chơn Lý  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 4697 xem)

Cắt Ái  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 6074 xem)

Bảy Pháp Bất Thối Chuyển  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 6131 xem)

Nếp Sống Đạo Hạnh  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 4688 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

Thông báo lớp giáo lý trực tuyến Chùa Thuận Phước

Do tình hình dịch bệnh hiện nay nên không thể tập trung đông người, vì muốn chia sẻ Phật pháp đến quý Phật tử gần xa, nên Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Trụ trì chùa Thuận Phước (Long An) và Sư cô Nghiêm Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Thuận Phước đã tổ chức tụng kinh, thuyết giảng Phật pháp trực tuyến.

Thông báo Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 35: Tịnh xá Ngọc Lâm - Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Ni sư Phụng Liên chia sẻ đề tài Giảng về nghĩa chữ Phật (P1) - Ni sư Phụng Liên

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ