Trang chủ > NT Huỳnh Liên > Kệ Tụng

Bảy Pháp Bất Thối Chuyển

Tác giả: Ni trưởng Huỳnh Liên.  
Xem: 6241 . Đăng: 27/05/2014In ấn

Bảy Pháp Bất Thối Chuyển

 

NT Huỳnh Liên

 

Ngày nào Tăng chúng hiệp đoàn,

Siêng năng hội họp luận bàn Pháp môn.

Thuận hoà đoàn kết luôn luôn,

Luật nghiêm giới cấm bảo tồn khít khao.

Kỉnh tôn Trưởng lão hạ cao,

Vâng lời quản chúng nâng cao giáo quyền.

Dứt trừ ái dục não phiền,

Thích nơi thanh vắng tham thiền luyện tâm.

Dung hoà phát triển Tòng lâm,

Bạn bè nương tựa xa gần sống chung.

Ngày nào Tăng chúng tròn xong,

Bảy điều bất thối thành công vẹn toàn.

Bảy Điều Thạnh Pháp

Ngày nào dứt muốn ham thế sự,

Không biếng lười thích ngủ lo ăn,

Không luận bàn chuyện thế việc trần,

Không phe đảng dể duôi giới luật,

Không khoe khoang khi mình thiếu đức,

Không nhiễm ô vật chất phù hoa,

Không nương gần bè bạn xấu xa,

Bảy điều kiện thạnh hưng Chánh Pháp.

 

BÀI LIÊN QUAN

Nếp Sống Đạo Hạnh  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 4776 xem)

Ly Gia  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 4454 xem)

Tứ Diệu Đế  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 5693 xem)

Thâu Chuỗi  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 6128 xem)

Bốn Nghiệp Miệng  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 5182 xem)

Cuộc Hành Trình Diệu Viễn  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 6133 xem)

Ý  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 5544 xem)

Lửa Hồng Trần  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 7010 xem)

Ác Ma Thử Thách  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 3918 xem)

Bố Thí  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 4439 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

Thông báo lớp giáo lý trực tuyến Chùa Thuận Phước

Do tình hình dịch bệnh hiện nay nên không thể tập trung đông người, vì muốn chia sẻ Phật pháp đến quý Phật tử gần xa, nên Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Trụ trì chùa Thuận Phước (Long An) và Sư cô Nghiêm Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Thuận Phước đã tổ chức tụng kinh, thuyết giảng Phật pháp trực tuyến.

Thông báo Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 35: Tịnh xá Ngọc Lâm - Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Ni sư Phụng Liên chia sẻ đề tài Giảng về nghĩa chữ Phật (P1) - Ni sư Phụng Liên

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ