Trang chủ > Giáo Pháp KS > Chư Tôn đức Tăng

Điếu văn tưởng niệm kính dâng cố Trưởng lão HT. Giác Thanh

Tác giả: Tăng Ni sinh Khất sĩ du học Ấn Độ.  
Xem: 3534 . Đăng: 25/05/2022In ấn

 

Điếu văn tưởng niệm kính dâng cố Trưởng lão HT. Giác Thanh

 

 

 

BÀI TƯỞNG NIỆM KÍNH DÂNG HT. GIÁC THANH – TRỊ SỰ TRƯỞNG GĐ. II TÂN VIÊN TỊCH

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Cung kính ngưỡng bạch chư Tôn đức Trị sự Giáo đoàn II,

Cung kính ngưỡng bạch Giác linh cố Trưởng lão HT. Giác Thanh

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni môn đồ pháp quyến!

 

Trời Sơ Hạ liên hoa đua sắc

Bỗng “ai tin” se thắt cõi lòng

Cúi đầu giữa chốn thinh không

Kính Ngài Trưởng lão mây hồng vân du.

 

Giã cõi tạm thiên thu vàng đá

Người ra đi như lá lìa cành

Than ôi! Một kiếp trôi nhanh

Bóng y Khất sĩ nay thành cố nhân.

 

Khép mắt lại mãn phần an nghỉ

Mấy mươi năm trọn chí tu hiền

Thanh bần y bát vẹn nguyên

Làm gương đức hạnh vững yên Tăng đồ.

 

Đường độ sanh hải hồ đã thỏa

Cõi Phật thêm một đóa sen vàng

Chúng con còn ở trần gian

Chỉ xin chấp bút vài hàng kính ghi.

 

Nơi xứ Ấn thiết thi đảnh lễ

Dẫu tiếc thương nuốt lệ vào lòng

Lời này tâm ý mênh mông

Dâng về nước Việt thảy đồng chứng minh.

         

Kính lạy Giác linh!

 

Nguồn sử đạo đượm tình sau trước

Ngôi thảo am sơn cước thanh bần

Người đi mờ ảo dưới trăng

Bóng hình ngày ấy chợt gần, chợt xa.

 

Lấy bốn biển làm nhà cửa đạo

Hạnh lợi tha tần tảo trọn đời

Thuyền từ lộng gió ngàn khơi

Âm vang đức hạnh cả trời tiếc thương.

 

Từ hôm nay hai đường đôi ngả

Nhớ ân xưa vững dạ tu trì

Giờ này nhiếp niệm đại bi

Nhớ về trưởng lão sống vì sơn môn.

 

Nhớ Giác linh xưa!

 

Sông Hàn thơ mộng uốn quanh

Miền Trung dải đất xây thành nước non

Quê hương mãi mãi thường còn

Dù đi xuôi ngược sắt son ghi lòng.

 

Đất Quảng Nam mênh mông trời biển

Mấy ngàn năm vinh hiển dân lành

Ra đời giữa lúc thiên thanh

Hiện thân nam tử mẹ sanh vuông tròn.

 

Dẫu gia môn hãy còn khốn khó

Thời chiến tranh tuổi nhỏ kiên cường

Sớm khuya gác chuyện học đường

Phụ người kế mẫu dầm sương với đời.

 

Ngài rất thạo nét ngời thêu vẽ

Hình Quán Âm, đẹp đẽ Phật Ngài

Nghề lành xán lạn tương lai

Đôi mươi kế mẫu làm mai nữ hiền.

 

Nhưng tương hội nhân duyên thuở trước

Một hôm kia gặp được Tăng đoàn

Quyết tâm gác chuyện phụng loan

Xuất gia tu học khải hoàn nguyện xưa.

 

Thuở Giác linh xuất gia tu học!

 

Tóc xanh cắt giữa rừng thiền

Tên đời tạm xóa vào miền không môn

Từ đây nhạn quá hoàng hôn

Bóng trăng đáy nước tâm hồn sáng soi.

 

Xuân Ất Tỵ bồi hồi một thuở

Tuổi thanh xuân gặp gỡ được Thầy

Đức Ngài Giác Tánh qua đây

Dẫn đoàn Khất sĩ dựng xây Tăng-già.

 

Tóc đen nhánh lìa nhà vào đạo

Thầy chứng minh đổi áo nâu sồng

Tháng Giêng một sáng trời trong

Lễ nghi thế phát mênh mông bồ đề.

 

Ngôi Ngọc Giáng đề huề sum hiệp

Tập làm Tăng trọn kiếp tu hành

Được Thầy ban hiệu Giác Thanh

Như làn tịnh thủy tạc thành tâm chơn.

 

Trải sáu tháng lâm sơn thị giả

Giới Sa-di thầy đã trau truyền

Ngọc Trang tịnh xá bình yên

Tứ y pháp báu phận hiền lãnh thâu.

 

Kể từ ấy dãi dầu sương gió

Bốn năm dư tâm nọ lớn dần

Tại ngôi Ngọc Hội chuông ngân

Trong ngày Tự tứ chúng Tăng sum vầy.

 

Giới cụ túc được Thầy truyền thụ

Danh Tỳ-kheo vừa đủ tấc lòng

Từ nay Cụ-túc sạch trong

Tam y, nhất bát mênh mông cơ đồ.

 

Thời kỳ hành đạo!

 

Ái hà vạn trượng sóng xao

Xuống lên, chìm đắm biết bao thân người

Nguyện làm một cánh sen tươi

Ta-bà rẽ sóng cứu đời nổi trôi.

         

Bậc trưởng lão sáng ngôi phạm vũ

Bước chân đi chẳng trú nơi nào

Thời gian thắm thoát qua mau

Luân phiên tu học, trần lau xóa nhòa.

 

Mấy mươi năm nở hoa Bát-nhã

Từ miền Nam đến cả miền ngoài

Sài Gòn tráng lệ xưa nay

Cao nguyên đất đỏ đêm ngày du sơn.

 

Từ Đông Hà chẳng sờn sương gió

Đến Buôn Mê vào ngõ thuyền từ

Tình người xứ Quảng còn dư

Đến quê Đắk Lắk đều như quê mình.

 

Nhân duyên đạo đượm tình uy dũng

Trụ trì ngôi phạm chúng Ngọc Nguyên

Mấy mươi năm, hạnh Tăng hiền

Lợi tha hoằng pháp vững yên nơi này.

 

Trong Giáo đoàn cử Ngài Trị sự

Noi Thầy xưa an ngự tu hành

Nêu cao bóng cả hậu sanh

Người người nương tựa gương lành, hạnh cao.

 

Trong Hệ phái xiết bao kính nể

Ngôi chứng minh đại lễ các kỳ

Khóa tu Truyền thống đều đi

An cư đều dự, nguyện vì Tông môn.

 

Trong Giáo hội người tôn, kẻ kính

Cùng sánh vai việc chính, việc ngoài

Đồng tâm hiệp lực chung tay

Quê nhà đạo pháp đắp xây thêm nhiều.

 

Trong Tịnh xá dạy điều đạo đức

Khuyên chúng Tăng giữ mực thanh bần

Tu hành sớm đoạn tham sân

Xa nơi thế tục sớm gần Phật tiên.

 

Rồi ngày tháng nối liền một thuở

Tuổi hạc sanh bổng trở bạc đầu

Thân người giữa cõi bể dâu

Sương pha màu mắt biết đâu một chiều?

 

Thời kỳ Giác linh về Phật!

 

Than ôi! Một kiếp phù sinh

Chỉ trăm năm mộng mà hình bóng qua

Còn đây hạnh nguyện thiết tha

Còn đây chiếc áo cà-sa chưa sờn…

 

Tám mốt năm giang sơn đã trải

Đôi chân trần hồ hải độ sanh

Bao năm hoa nở đầu cành

Như ghi, như khắc tâm lành Hiền tăng.

 

Lễ Phật đản xa gần tham dự

Ngài chứng minh an ngự ngôi đầu

Tăng Ni, Phật tử hội câu

Mừng vui tụng niệm nguyện cầu bình an.

 

Sau đại lễ bàng hoàng não ruột

Cuộc vô thường ai chuốt vào tâm

Một chiều biền biệt tháng năm

Ngài về hầu Phật, thân nằm lặng yên.

 

Ngài ra đi dưới thềm Tam bảo

Chúng sơn môn áo não vô cùng

Đàn-na bá tánh khóc chung

Kính thương trưởng lão về cùng cổ nhân.

 

Nhớ về Ngài bần thần tấc dạ

Chúng con xin bái tạ mấy lời

Một đời lộng gió trùng khơi

Noi gương thầy Tổ sáng ngời đường tu.

 

Từ hôm nay thiên thu vĩnh biệt

Chúng con xin khẩn thiết cúi đầu

Giác linh chứng giám thâm sâu

Nơi miền Phật cảnh nguyện cầu cao đăng.

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Cung kính ngưỡng bạch chư Tôn đức Trị sự Giáo đoàn II,

Cung kính ngưỡng bạch chư Tôn Hoà thượng, Thượng toạ, chư Đại đức Tăng môn đồ pháp quyến.

Kính bạch Giác linh cố Trưởng lão HT. Giác Thanh – nguyên Trị sự trưởng Giáo đoàn II!

 

Vừa nhận được tin cố Trưởng lão Hòa thượng Giác Thanh đã từ bỏ xác thân huyễn mộng nhẹ nhàng về cõi Phật, hàng Tăng Ni sinh Khất Sĩ đang du học tại Ấn Độ vô cùng kính tiếc trước sự viên tịch của Ngài. Trước linh đài khói hương nghi ngút tỏa, nơi tôn trí nhục thân của cố Hòa thượng tại đất nước Việt Nam thân yêu, cho con kính dâng bài thi điếu thi hóa tưởng niệm cuộc đời và đạo nghiệp của Ngài.

Cho phép chúng con được bày tỏ niềm kính tiếc trước sự viên tịch của bậc Trưởng lão khả kính trong tông môn Khất Sĩ. Sự cống hiến to lớn của Ngài cho đạo pháp và nhân sinh trải dài 53 năm sẽ không bao giờ phai nhạt và đó cũng chính là sự tiếp nối cho con đường tu học và hành đạo của Hệ phái hôm nay và mai sau. Kính nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ Giác linh đức cố Trưởng lão CAO ĐĂNG PHẬT QUỐC.

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ-tát Ma-ha-tát

 

Tăng Ni sinh Khất sĩ du học Ấn Độ

 

-----oo0oo-----

Nguồn: www.daophatkhatsi.vn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 8 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 8 cho chư Ni NGHPKS, bắt đầu từ chiều mùng 1 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 năm Giáp Thìn (nhằm ngày 4/8/2024 – 14/8/2024) tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương (Số 498/1 đường Lê Quang Định, Phường 1, quận Gò Vấp, Tp. HCM)

Thông báo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần 9 do Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Nhằm nâng cao đời sống Phạm hạnh và thắp sáng lý tưởng giải thoát, giác ngộ và phụng sự Đạo pháp cho các Tăng Ni trẻ vừa bước chân vào đạo, Hệ phái Khất sĩ mỗi năm tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH tại Pháp viện Minh Đăng Quang (505 Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM) dành cho các Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự.

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ