Trang chủ > Giáo Pháp KS > Chư Tôn đức Tăng

Cáo phó: Trưởng lão Hòa thượng Giác Hiền viên tịch

Tác giả: Môn đồ Pháp quyến.  
Xem: 186 . Đăng: 12/05/2020In ấn

 

Cáo phó: Trưởng lão Hòa thượng Giác Hiền viên tịch

Môn đồ pháp quyến

 

 

GIÁO ĐOÀN II – HỆ PHÁI KHẤT SĨ

VÀ MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN TỊNH XÁ NGỌC GIÁNG TP. ĐÀ NẴNG

VÔ CÙNG KÍNH TIẾC BÁO TIN

Cố Trưởng lão Hoà thượng Giác Hiền
Chứng minh BTS Giáo đoàn II, Hệ phái Khất sĩ
Do niên cao lạp trưởng, Hoà thượng đã thâu thần viên tịch

lúc 12 giờ 40, ngày 11/5/2020 (nhằm ngày 19 tháng 4 năm Canh Tý).
Trụ thế 90 năm, hạ lạp 50 năm.
Lễ nhập kim quan lúc 11 giờ, ngày 12/5/2020
(Nhằm ngày 20 tháng 4 năm Canh Tý)
Tại Tịnh xá Ngọc Giáng, kiệt 402 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng.
Lễ viếng bắt đầu vào lúc 14 giờ ngày 12/5/2020
(Nhằm ngày 20 tháng 4 năm Canh Tý)
Lễ tưởng niệm được cử hành vào lúc 16 giờ 30, ngày 15/05/2020

(nhằm ngày 23 tháng 4 năm Canh Tý).
Lễ Di Quan và trà tỳ lúc 6g00

 tại Trung tâm hoả táng An Phước Viên, TP. Đà Nẵng.

Nhất tâm cầu nguyện Giác linh cố Trưởng lão Hoà thượng

Thượng phẩm thượng sanh, cao đăng Phật quốc.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

 

-----ooOoo-----

Nguồn: daophatkhatsi.vn

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Kính thông báo đến chư Tôn đức Giáo phẩm và trụ trì các miền tịnh xá về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Thông báo của Giáo phẩm Thường trực NGHPKS

THÔNG BÁO CỦA GIÁO PHẨM THƯỜNG TRỰC NI GIỚI HỆ PHÁI KHẤT SĨ VIỆT NAM

Thông báo mời cộng tác viết bài ĐUỐC SEN mùa VU LAN 2019

Đuốc Sen – Đặc san của Hệ phái Khất sĩ, là nơi nói lên quan điểm của người con Phật về các vấn đề văn hóa, giáo dục, hoằng pháp, tâm linh, tu tập… Ngoài ra, đây là kênh của người con Khất sĩ thể hiện nhận thức về nội hàm bộ Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang.

VIDEO HÔM NAY

Lễ Truy niệm và Phụng tống kim quan Ni trưởng Minh Liên nhập bảo tháp - Ban Thông tin truyền Thông

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ