Trang chủ > Giáo Pháp KS > Chư Tôn đức Tăng

Trưởng lão Hòa thượng Giác Hiền đã viên tịch

Tác giả: Tỳ kheo Giác Hoàng.  
Xem: 142 . Đăng: 12/05/2020In ấn

 

Trưởng lão Hòa thượng Giác Hiền đã viên tịch

 TK. Giác Hoàng

 

Trưởng lão GIÁC HIỀN, một trong những bậc Trưởng lão của Giáo đoàn II thuộc Hệ phái Khất sĩ đã viên tịch lúc 13g00 ngày 19 tháng 4 năm Canh Tý (11/5/2020).

 

Vẫn biết sanh tử là một lẽ thường, là quy luật tất yếu của tứ đại ngũ uẩn, nhưng có lẽ Tăng đoàn Khất sĩ, môn đồ pháp quyến Giáo đoàn II, không sao tránh khỏi bùi ngùi, thương tiếc về sự “ra đi” của Ngài!

Mỗi lần ra Đà Nẵng, chúng tôi đều sắp xếp đến Ngọc Giáng thăm Ngài và chư Tăng.  Tuy tuổi đã cao, nhưng Ngài thật minh mẫn. Kinh Bát Đại Nhân Giác, Bát-nhã tâm kinh, Lời vàng Phật dạy… mà Ngài đã viết thưở xưa vẫn còn trang trọng và gìn giữ… như mới ngày nào! Mỗi con chữ năm xưa thể hiện nét trân trọng, quý phái vẫn còn trong tập sách gối đầu giường ấy! Ôi quý biết bao, thời gian năm tháng khiên cho thân tứ đại già nua, nhưng tinh thần học Phật của Ngài được cảm nhận vẫn còn mạnh mẽ nơi đây..., vì Ngài vẫn đọc sách và tra từ điển mỗi ngày! Chúng tôi hết sức ngạc nhiên về sức học, hiếu học và đạo hạnh từ bi đôn hậu của Ngài.

Chúng tôi thế hệ con cháu, không biết mấy về Ngài, nhưng khi diện kiến Ngài niềm cung kính trong tâm chúng tôi lại dâng trào. Được mấy ai tuổi già minh mẫn và an trú trong Chánh pháp của đức Thế Tôn!

Kinh Tương ưng, tập 1, chương 2, đức Phật dạy:
“Thời gian (lặng) trôi qua,
Đêm (ngày) luôn di động,
Tuổi tác buổi thanh xuân,
Tiếp tục bỏ chúng ta.”
Bốn câu tiếp theo, có lẽ cũng rất ứng với Trưởng lão Giác Hiền:
“Những ai chịu quán sát,
Sợ hãi tử vong này,
Hãy bỏ lợi thế gian,
Được hưởng chơn tịch tịnh.”

Ngài xuất gia thời son trẻ và có cuộc sống tịch tịnh trong mấy mươi năm qua. Lặng lẽ ngày đêm nghiên tầm kinh văn, tu tập, sống một nếp sống an tịnh của “người già”!

Xin gởi trọn nơi đây lòng tôn kính, đảnh lễ Giác linh cố Trưởng lão Giác Hiền, một bậc Hiền trong Giáo pháp. Cầu nguyện Ngài tự tại vào ra ba cõi, thong thả đến đi trong cõi nhơn thiên, lợi ích cho tất cả pháp giới hữu tình!

XIN NIỆM ÂN NGÀI NHỮNG LẦN TRI NGỘ, MỘT BẬC HIỀN TRÍ TRONG TÂM CON!

-----ooOoo-----

Nguồn: daophatkhatsi.vn 

 

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Kính thông báo đến chư Tôn đức Giáo phẩm và trụ trì các miền tịnh xá về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Thông báo của Giáo phẩm Thường trực NGHPKS

THÔNG BÁO CỦA GIÁO PHẨM THƯỜNG TRỰC NI GIỚI HỆ PHÁI KHẤT SĨ VIỆT NAM

Thông báo mời cộng tác viết bài ĐUỐC SEN mùa VU LAN 2019

Đuốc Sen – Đặc san của Hệ phái Khất sĩ, là nơi nói lên quan điểm của người con Phật về các vấn đề văn hóa, giáo dục, hoằng pháp, tâm linh, tu tập… Ngoài ra, đây là kênh của người con Khất sĩ thể hiện nhận thức về nội hàm bộ Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang.

VIDEO HÔM NAY

Lễ Truy niệm và Phụng tống kim quan Ni trưởng Minh Liên nhập bảo tháp - Ban Thông tin truyền Thông

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ