Trang chủ > NT Huỳnh Liên > Các Bài Viết Tưởng Niệm

Đuốc Tuệ Soi Đường

Tác giả: Ni trưởng Hiện Liên.  
Xem: 1806 . Đăng: 28/04/2017In ấn

 

ĐUỐC TUỆ SOI ĐƯỜNG

NT Hiện Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Vân, Bình Thuận

 

 

Kính bạch Ni trưởng đương kim Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam.

Kính bạch Ni trưởng trụ tri Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương.

Kính bạch quý Ni trưởng Ban tổ chức!

Con xin mạo muội có đôi lời kính dâng lên Ni trưởng Đệ nhất Thích Nữ Huỳnh Liên - nhân ngày tưởng niệm lần thứ 30 (1987-2017).

 

Thầy là gương sáng mai sau,

Cũng như hạt ngọc trân châu cho đời.

Than ôi! Thầy đã đi rồi,

Bóng cây cổ thụ về nơi Niết bàn.

Thầy là ngọn đuốc trần gian,

Xóa đi mê muội thiêu màn vô minh.

Đem nguồn hạnh phúc chúng sanh,

Không hề danh lợi đời mình thế gian.

Con là viện chủ Ngọc Vân,

Cùng đoàn đệ tử cúng dâng lên Thầy.

Khói nhang tôn kính vơi đầy,

Bay theo hình bóng về mây, về trời.

Hương bay đi khắp muôn nơi,

Lợi sanh hạnh phúc cho đời hậu lai.

Than ôi! Thầy đã không còn,

Những lời Thầy dạy đá mòn không phai.

Hiện Liên Tịnh xá Ngọc Vân,

Nghiêng mình kính cẩn ngàn lần tri ân.

 

Ngày 08 tháng 04 năm 2017

 

---oo0oo---

BÀI LIÊN QUAN

Ni Trưởng Huỳnh Liên - Công Dân Xuất Sắc Của Thế Giới Cực Lạc  ( Ni trưởng Khiêm Liên , 2428 xem)

Tinh thần Bồ Tát đạo trong thơ cố Ni trưởng  ( Ni trưởng Sâm Liên , 2020 xem)

Tưởng niệm Ân Sư  ( Ni trưởng Hiếu Liên , 1560 xem)

Ngắm cảnh nhớ Thầy  ( Ni trưởng Thẩm Liên , 1508 xem)

Đuốc Tuệ soi đường  ( Ni trưởng Hiện Liên , 1484 xem)

Cố Ni trưởng Huỳnh Liên - vị lãnh đạo Ni giới HPKS  ( Ni trưởng Liễu Liên , 2556 xem)

Báo cáo Tăng sự của Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam  ( Ni trưởng Ngoạt Liên , 1000 xem)

Công hạnh & đạo nghiệp của NT. Huỳnh Liên  ( NT. Tố Liên , 5492 xem)

Ni trưởng Huỳnh Liên - Phần 4 - Sự nghiệp thơ văn của Ni trưởng Huỳnh Liên  ( Ni trưởng Khiêm Liên , 3216 xem)

Ni trưởng Huỳnh Liên - Phần 3 - Ni trưởng Huỳnh Liên một nhà tôn giáo yêu nước  ( Ni trưởng Khiêm Liên , 2388 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thư mời viết tham luận về những giá trị Tôn giáo và Xã hội của Hệ phái phật giáo Khất sĩ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhằm phát huy những giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giao Ban Tôn giáo phối hợp với Ban Công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học: “Những giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Thông báo thực hiện ấn phẩm Đuốc Sen số 30

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử, Đuốc Sen là một ấn phẩm văn hóa quen thuộc của Phật giáo Khất sĩ, truyền tải nguồn văn học, văn hóa Phật giáo Việt Nam nói chung và Khất sĩ nói riêng. Trong nhiều năm qua, Đuốc Sen đã được chư Tôn đức quan tâm và đóng góp bài vở, tin tức, góp phần cho sự thành tựu ấn phẩm này. Do nhiều yếu tố khách quan, nên ấn phẩm này bị gián đoạn.

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Lễ Truy niệm và Phụng tống kim quan Ni trưởng Minh Liên nhập bảo tháp - Ban Thông tin truyền Thông

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ