Trang chủ > NT Huỳnh Liên > Các Bài Viết Tưởng Niệm

Đuốc Tuệ Soi Đường

Tác giả: Ni trưởng Hiện Liên.  
Xem: 1350 . Đăng: 28/04/2017In ấn

 

ĐUỐC TUỆ SOI ĐƯỜNG

NT Hiện Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Vân, Bình Thuận

 

 

Kính bạch Ni trưởng đương kim Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam.

Kính bạch Ni trưởng trụ tri Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương.

Kính bạch quý Ni trưởng Ban tổ chức!

Con xin mạo muội có đôi lời kính dâng lên Ni trưởng Đệ nhất Thích Nữ Huỳnh Liên - nhân ngày tưởng niệm lần thứ 30 (1987-2017).

 

Thầy là gương sáng mai sau,

Cũng như hạt ngọc trân châu cho đời.

Than ôi! Thầy đã đi rồi,

Bóng cây cổ thụ về nơi Niết bàn.

Thầy là ngọn đuốc trần gian,

Xóa đi mê muội thiêu màn vô minh.

Đem nguồn hạnh phúc chúng sanh,

Không hề danh lợi đời mình thế gian.

Con là viện chủ Ngọc Vân,

Cùng đoàn đệ tử cúng dâng lên Thầy.

Khói nhang tôn kính vơi đầy,

Bay theo hình bóng về mây, về trời.

Hương bay đi khắp muôn nơi,

Lợi sanh hạnh phúc cho đời hậu lai.

Than ôi! Thầy đã không còn,

Những lời Thầy dạy đá mòn không phai.

Hiện Liên Tịnh xá Ngọc Vân,

Nghiêng mình kính cẩn ngàn lần tri ân.

 

Ngày 08 tháng 04 năm 2017

 

---oo0oo---

BÀI LIÊN QUAN

Ni Trưởng Huỳnh Liên - Công Dân Xuất Sắc Của Thế Giới Cực Lạc  ( Ni trưởng Khiêm Liên , 1956 xem)

Tinh thần Bồ Tát đạo trong thơ cố Ni trưởng  ( Ni trưởng Sâm Liên , 1540 xem)

Tưởng niệm Ân Sư  ( Ni trưởng Hiếu Liên , 1236 xem)

Ngắm cảnh nhớ Thầy  ( Ni trưởng Thẩm Liên , 1112 xem)

Đuốc Tuệ soi đường  ( Ni trưởng Hiện Liên , 1128 xem)

Cố Ni trưởng Huỳnh Liên - vị lãnh đạo Ni giới HPKS  ( Ni trưởng Liễu Liên , 2180 xem)

Báo cáo Tăng sự của Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam  ( Ni trưởng Ngoạt Liên , 596 xem)

Công hạnh & đạo nghiệp của NT. Huỳnh Liên  ( NT. Tố Liên , 4876 xem)

Ni trưởng Huỳnh Liên - Phần 4 - Sự nghiệp thơ văn của Ni trưởng Huỳnh Liên  ( Ni trưởng Khiêm Liên , 2784 xem)

Ni trưởng Huỳnh Liên - Phần 3 - Ni trưởng Huỳnh Liên một nhà tôn giáo yêu nước  ( Ni trưởng Khiêm Liên , 2004 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống Ni giới Khất sĩ - Lần thứ 35

Nhằm giúp cho Ni chúng hiểu rõ phương châm “Nối truyền Thích Ca Chánh Pháp”, thực hiện lời dạy của Đức Tổ Sư là “nên tập sống chung tu học”, ứng dụng pháp môn tu tập của Tổ Thầy, đưa tinh thần thiền tập vào nếp sinh hoạt của toàn Ni giới Hệ phái, hàng Giáo phẩm Lãnh đạo Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam đã tổ chức 34 Khoá Tu truyền thống cho Ni giới Hệ phái. Tiếp nối sự thành tựu của 34 Khoá Tu, Khoá Tu lần thứ 35 sẽ được tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Kỳ (Quảng Nam).

Thông báo Khóa tu Truyền thống Ni giới Khất sĩ - Lần thứ 34

Khoá Tu lần thứ 34 sẽ được tổ chức với tại: Tịnh xá Viên Quang, Tổ 33, TT. Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng Thời gian tu: Một tuần, từ ngày 4/12/2019 – 10/12/2019 (nhằm ngày 9/11 – 15/11/ Kỷ Hợi).

Thông báo mời cộng tác viết bài ĐUỐC SEN mùa VU LAN 2019

Đuốc Sen – Đặc san của Hệ phái Khất sĩ, là nơi nói lên quan điểm của người con Phật về các vấn đề văn hóa, giáo dục, hoằng pháp, tâm linh, tu tập… Ngoài ra, đây là kênh của người con Khất sĩ thể hiện nhận thức về nội hàm bộ Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang.

VIDEO HÔM NAY

Lễ TangNi trưởng Ngoạt Liên - Trụ trì Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương -

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ