Trang chủ > Bồ Tát > Bồ tát

Tán tụng công hạnh Bồ-tát Quán Thế Âm

Tác giả: Chân Nguyên.  
Xem: 5306 . Đăng: 06/04/2015In ấn


Tán tụng công hạnh Bồ-tát Quán Thế Âm

 

 Chúng sinh duyên nghiệp muôn trùng,

Báo thân khổ tướng hình dung đổi dời.

Buồn vui cười khóc trong đời,

Khổ đau muôn thuở bám nơi hữu tình.

Vì lòng thương mến chúng sinh

Quán Âm thị hiện tầm thinh cứu nàn.

Thế giới khổ trược mang mang,

Đại từ đại nguyện khiến an muôn loài.

Quán Âm Bồ-tát thần oai,

Nhĩ căn viên chứng sáng soi biển trần.

Nghe tiếng khổ, Mẹ hiện thân,

Chúng sinh gọi Mẹ ban ân diệu kỳ.

Lăng Nghiêm Trực Chỉ còn ghi:

Hà sa kiếp trước Phật uy giáng trần.

Đức Phật hiệu Quán Thế Âm,

Lập hạnh nghe nhớ, định tâm tu trì.

Lúc nghe tự tánh huyền vi,

Sở duyên lặn biến, còn chi hữu hình.

Hai tướng động tịnh không sinh,

Tánh nghe, đối tượng dứt tình về không.

Sinh sinh diệt diệt thể đồng,

Tịch tĩnh diệu lạc đâu vòng hữu vô.

Từ đây đã thoát tam đồ,

Như Lai quả chứng, bến bờ Nhất Như.

Ấy nhân hạnh tự tánh nghe,

Nay Ngài phát nguyện quay về chí tâm.

Cũng hiệu Bồ-tát Quán Âm,

Quán sát tự tánh huyễn âm trên đời.

Nhân hạnh, quả đức vun bồi,

Sóng âm vi diệu biển trời huyễn chân.

Hoà âm hoà điệu du ngân,

Chúng sinh dung nạp thanh tâm rạng ngời.

Âm thanh cũng nghĩa cuộc đời,

Vô minh nghiệp tướng kéo lôi con người.

Vào trong bể khổ trùng khơi,

Tiếng gào xin cứu nơi nơi ngập sầu.

Nhĩ căn viên thông nhiệm mầu,

Nguyện lực khởi ứng tiếng cầu khóc than.

Bồ-tát bi nguyện đại ngàn,

Tuỳ cơ từng loại cứu nàn chúng sinh.

Ban vô uý, ban an lành,

Chúng sinh không sợ, không thành vong thân.

Vững tin, tin Phật, tin mình,

Sống vui hiện tại, ảo hình lánh xa.

Đến đi trong cõi ta-bà,

Mười bốn năng lực ban ra giúp đời.

Ai bị khổ não chơi vơi,

Ai bị lửa dữ, nước trôi, quỷ tà,

Ai trong tù tội khó tha,

Ai trong đường hiểm cướp ma đoạ đày,

Ai trong cơn giận ngút mây,

Ai trong tham luyến, si ngây thất tình,

Ai mong con quý hiền tâm,

Tất tất hãy niệm Quán Âm thỉnh cầu.

Như ý toả sáng thần châu,

Nhành dương nước tịnh nhiệm mầu giải phân.

Ba mươi ba ứng hoá thân,

Bồ-tát diệu dụng tuỳ nhân hiện đời.

Mười hai đại nguyện rộng khơi,

Chỉ vì tha hoá độ người trầm luân.

Bao la nguyện lớn ân nhuần,

Kiếp kiếp phát nguyện hạnh nhân đức hoà.

Trong kinh Đại Nhật - Bi Hoa
Quán Âm một thuở trú toà Như Lai
Hiệu là Phật Chánh Pháp Minh,
Cũng vì bi nguyện độ sinh xuống trần
Nam-mô Bồ-tát Quán Âm.

Ân đức vi diệu, thậm thâm vô nghì.

Mắt thương nhìn cuộc đời suy,

Chúng sinh tánh Phật nay thì đã quên.

Lang thang trong cõi không tên,

Luân hồi qua lại bốn bên ác tà.

Chúng sinh ơi hãy tỉnh ra,

Trở về nhà cũ có cha mẹ hiền.

Quan Âm nguyện lực vô biên,

Đại hùng bi mẫn khắp miền nhờ nương.

Thuyền từ về bến thanh lương,

Chúng sinh hoà niệm Tây phương cận kề.

 

------oo0oo------

Nguồn: Đạo Phật Khất Sĩ

BÀI LIÊN QUAN

Hành trạng Bồ tát Quán Thế Âm  ( Hòa thượng Thích Phước Sơn , 6030 xem)

Hạnh nguyện Quan Âm  ( Hòa thượng Thích Trí Quảng , 5774 xem)

Gia trì lực của Quan Âm thậm thâm vi diệu  ( Diệu Tịnh , 9259 xem)

Khái niệm Quán Thế Âm  ( Toại Khanh , 6630 xem)

Xin nguyện học theo hạnh của Ngài  ( Thích nữ Tịnh Tâm , 6699 xem)

Tương tác với Đức Quán Thế Âm  ( Xuân Phương , 6267 xem)

Mẹ hiền Quán Thế Âm về đây…  ( Đỗ Thị Hiền , 5951 xem)

Nghĩ về hạnh Quán Thế Âm  ( Trang Châu Tuệ , 5909 xem)

Quán Âm Bồ-tát diệu thần thông  ( Phấn Tảo Y Lang , 8786 xem)

Bồ-tát biết lắng nghe  ( Thiện Ý , 5717 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ PL. 2568 - DL. 2024

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Tam bảo, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo. Đây cũng là cơ hội để chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh, làm hành trang trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ