Trang chủ > Bồ Tát > Bồ tát

Mừng ngày khánh đản Bồ tát Quán Thế Âm

Tác giả: Bảo Minh Trang.  
Xem: 5440 . Đăng: 04/10/2014In ấn

Mừng ngày khánh đản Bồ tát Quán Thế Âm

Bảo Minh Trang

Mẹ hiền Đại Sĩ Quán Âm ơi

Đức cả bao dung bủa sáng trời

Hạnh nguyện từ bi trùm khắp cõi

Tinh thần hỷ xả trải cùng nơi

Ngàn tay nhập thế dìu muôn loại

Ngàn mắt tùy duyên cứu vạn đời

Diệu Quả Nhĩ Căn thành đạt pháp

Gieo duyên bạt khổ sắc tươi ngời!

 *****

Hôm nay kỷ niệm thiêng liêng

Đã thành đại lễ lưu truyền ngàn năm

Các hàng Phật tử thành tâm

Mừng ngày Khánh Đản Quán Âm Mẹ hiền.

Thời gian dù mấy vạn niên

Danh Bồ-tát vẫn thiêng liêng trường tồn

Thắp lên ngọn đuốc tâm hồn

Làm người hướng đạo đường chơn an bình.

 Quán Âm Bồ-tát oai linh

Hiện thân cứu độ chúng sinh khổ nàn

Lòng bi rạng rỡ hào quang

Sáng bừng ba vạn mười phang địa cầu.

Cam lồ rưới khắp năm châu

Nhành dương nước tịnh xua đau xóa phiền.

Từ bi vô lượng vô biên

Thâm ân cao cả đại nguyền thủy chung.

Mười hai nguyện lớn không cùng

Tràn đầy bác ái khoan dung diệu hiền

Quan Âm Bồ-tát hoá duyên

Tình thương cao cả thiêng liêng ngọt ngào.

 Thâm ân biển rộng trời cao

Tùy duyên hoằng pháp xóa lao khổ trần

Ngàn tay ngàn mắt hóa thân

Nơi nơi thị hiện vì dân cứu nàn.

 Lòng từ trải khắp nhân gian

Đem mưa pháp lạc rải ban khắp trời

Phước vô lượng - đức chói ngời

Trí minh vô ngại sáng soi tinh thần.

 Uy danh rạng rỡ dương trần

Tánh minh Diệu Quả Nhĩ Căn viên thành

Phép mầu cứu độ nhơn sanh

Hữu cầu tất ứng, lòng lành tất linh.

Quán Âm Đại Sĩ oai linh

Thần thông cứu độ chúng sinh khắp cùng

Pháp môn Thực Địa Viên Thông

Quán Âm Bồ-tát tấm lòng độ tha.

Oai thần trùm khắp ta bà,

Phát tâm A-nậu đa-la Bồ-đề.

Hào quang chói rực Liên Huê,

Hòa vào vũ trụ đồng huề một âm.

 Cho nên gọi Quán Thế Âm

Đồng Như Lai Tạng thậm thâm diệu huyền

Lòng bi rộng lớn vô biên

Ngàn muôn nẻo hóa Mẹ hiền chúng sanh.

 Nêu cao đại nguyện chơn lành

Giác tha độ tận chúng sanh khắp đời

Tâm chân như đẹp ngời ngời

Hào quang trí huệ nơi nơi tỏa cùng.

 Ánh minh thấu tận muôn trùng,

Từ, Hỷ, Hỷ, Xả tươi bừng muôn phương.

Thơm lừng Chánh Pháp tỏa hương

Hào quang trí tuệ chân thường sáng soi.

 Lung linh huyền diệu tuyệt vời

Đem dòng pháp lạc muôn đời truyền ban

Vượt không gian, vượt thời gian

Quán Âm Đại Sĩ khai đàng độ sanh.

 

BÀI LIÊN QUAN

Bồ tát Quán Thế Âm  ( Hòa thượng Thích Trí Quảng , 3770 xem)

Lại bàn về danh hiệu Bồ-tát Quan Thế Âm  ( Đào Nguyên , 4428 xem)

Quan Thế Âm Bồ-tát trong tín ngưỡng Thần tài của người Trung Quốc  ( Nguyễn Thái Hòa , 7448 xem)

Tầm thinh cứu khổ  ( Thanh Tịnh , 4997 xem)

Mẹ hiền Quán Âm  ( Minh Hành , 4531 xem)

Hạnh nguyện Đức Bồ tát Quán Thế Âm  ( Thích Đức Thắng , 4476 xem)

Lược ý hình tượng Bồ-tát Quán Thế Âm  ( Thích Giác Thiện , 3808 xem)

Tín ngưỡng Quán Thế Âm  ( Thượng toạ Thích Phước Đạt , 5933 xem)

Bồ tát Quán Thế Âm  ( Hòa thượng Thích Trí Quảng , 3471 xem)

Đức Bồ Tát Quan Thế Âm  ( Tâm Quang , 3864 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVII

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVII

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

Thông báo lớp giáo lý trực tuyến Chùa Thuận Phước

Do tình hình dịch bệnh hiện nay nên không thể tập trung đông người, vì muốn chia sẻ Phật pháp đến quý Phật tử gần xa, nên Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Trụ trì chùa Thuận Phước (Long An) và Sư cô Nghiêm Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Thuận Phước đã tổ chức tụng kinh, thuyết giảng Phật pháp trực tuyến.

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ