Trang chủ > PG Việt Nam > Văn kiện

Trung ương Giáo hội: BTS các tỉnh thành cử nhân sự của Ban Trị sự tham gia thành viên Ban biên tập Phật sự Online và Mạng xã hội Phật giáo Butta

Tác giả: Thượng tọa Thích Đức Thiện.  
Xem: 1778 . Đăng: 10/06/2019In ấn

 

Trung ương Giáo hội: BTS các tỉnh thành cử nhân sự của Ban Trị sự tham gia thành viên Ban biên tập Phật sự Online và Mạng xã hội Phật giáo Butta.

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

________________________

 

Số: 188/CV-HĐTS

V/v đề nghị cử nhân sự của Ban Trị sự tham gia thành viên Ban biên tập Phật sự Online và Mạng xã hội Phật giáo Butta.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________________________________________

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2019

 

 

Kính gửi: – Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố;

– Ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN.

 

Thực hiện triển khai phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong việc đẩy mạnh truyền thông Phật giáo, chuyển tải giáo lý trong sáng của Đạo Phật và các hoạt động Phật sự vào trong đời sống xã hội góp phần hoằng dương chính pháp, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN đã cho phép thành lập trang thông tin Phật sự tổng hợpPhatsuOnline và mạng xã hội Phật giáo Butta.vn nhằm ứng dụng thành tựu của khoa học công nghệ vào các hoạt động Phật sự của Giáo hội. Các trang thông tin và mạng xã hội này đã được cấp phép của Bộ Thông tin Truyền thông.

Để kịp thời cập nhật thông tin Phật sự nhanh nhất, chính xác, và rộng khắp từ tất cả các địa phương trong cả nước, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự kính đề nghị Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố cử một vị Tăng, hoặc Ni tham gia vào Ban biên tập trang tin tổng hợp Phật sự Online và mạng xã hội Butta.

Các vị Tăng, Ni được cử tham gia Ban biên tập PhatsuOnline và Butta phải đảm bảo hội đủ các điều kiện: có đạo hạnh tốt, nhiệt huyết công tác Phật sự; có tư tưởng kiên định theo phương châm hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Đạo pháp – Dân tộc – CNXH; có năng khiếu về truyền thông, trình độ văn hóa tốt nghiệp phổ thông trung học; có kỹ năng vi tính văn phòng, thành thạo xử lý văn bản trên vi tính.

Danh sách gửi về Văn phòng Hội đồng Trị sự theo mẫu đính kèm, chậm nhất là ngày 30/6/2019 theo địa chỉ:

+ Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc gửi về Văn phòng Trung ương GHPGVN (Chùa Quán Sứ, 73 Phố Quán Sứ, Hà Nội), Email: vp1giaohoi@gmail.com

+ Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam gửi về Văn phòng Thường trực Trung ương GHPGVN tại Tp. Hồ Chí Minh (Thiền viện Quảng Đức, 294 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh), Email: vitinhvp2@yahoo.com

          Vì Phật sự chung của Giáo hội, rất mong Quý Ban Trị sự, Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo các tỉnh, thành phố hoan hỷ thực hiện.

Trân trọng!

 

 

Nơi nhận:

– Như trên

– Ban TTr. HĐTS (b/cáo);

– HTCT, PCT TTr. (b/cáo);

– HT PCT, Trưởng ban TTTT;

– Lưu VP1, VP2.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH – TỔNG THƯ KÝ

Đã ký

Thượng tọa Thích Đức Thiện

 

LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Giới thiệu thành viên tham gia Ban Biên tập

trang thông tin tổng hợp Phật sự Online và trang mạng Xã hội Butta

 

 

 1. Họ tên:
 2. Pháp danh
 3. Năm sinh:
 4. Giới phẩm:………………………….. Giáo phẩm: ………………………..
 5. Địa chỉ thường trú:
 6. Chức vụ:

 

Ký tên đóng dấu người giới thiệu

 

 

Ghi chú: để biết thêm chi tiết liên hệ:

 1. Thích Minh Nhẫn – Email: thichminhnhankg@gmail.com

Tel: 0982760624 số Zalo: 0982760624

  

-----ooOoo-----

Nguồn: www.phatsuonline.com

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thư mời viết tham luận về những giá trị Tôn giáo và Xã hội của Hệ phái phật giáo Khất sĩ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhằm phát huy những giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giao Ban Tôn giáo phối hợp với Ban Công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học: “Những giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Thông báo thực hiện ấn phẩm Đuốc Sen số 30

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử, Đuốc Sen là một ấn phẩm văn hóa quen thuộc của Phật giáo Khất sĩ, truyền tải nguồn văn học, văn hóa Phật giáo Việt Nam nói chung và Khất sĩ nói riêng. Trong nhiều năm qua, Đuốc Sen đã được chư Tôn đức quan tâm và đóng góp bài vở, tin tức, góp phần cho sự thành tựu ấn phẩm này. Do nhiều yếu tố khách quan, nên ấn phẩm này bị gián đoạn.

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Kính thông báo đến chư Tôn đức Giáo phẩm và trụ trì các miền tịnh xá về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Thông báo của Giáo phẩm Thường trực NGHPKS

THÔNG BÁO CỦA GIÁO PHẨM THƯỜNG TRỰC NI GIỚI HỆ PHÁI KHẤT SĨ VIỆT NAM

VIDEO HÔM NAY

Lễ Truy niệm và Phụng tống kim quan Ni trưởng Minh Liên nhập bảo tháp - Ban Thông tin truyền Thông

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ