Trang chủ > PG Việt Nam > Văn kiện

Thông bạch hướng dẫn tổ chức đại lễ Phật Đản PL.2559

Tác giả: Hòa thượng Thích Thiện Nhơn.  
Xem: 2434 . Đăng: 30/03/2015In ấn

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

--------------------------

 

Số : 050 /TB.HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------------------

 

 

               Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2015

 

 

 

 

THÔNG BẠCH

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL. 2559

Kính gửi : BAN THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

 

  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH, THÀNH PHỐ

 

Đại Lễ Phật đản là một Đại lễ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Tăng Ni, Phật tử trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Để kính mừng ngày Đản sinh của Đức Phật đã được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chính thức công nhận là một trong những ngày Lễ hội Tôn giáo của Thế giới, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam hướng dẫn việc tổ chức Đại lễ kỷ niệm lần thứ 2639 năm ngày Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Đản sanh - Phật lịch 2559 (2639 - 80 = 2559).

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC :

A. BAN TỔ CHỨC VÀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI LỄ:

1.Quý Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tỉnh, Thành phố thành lập một Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản do Trưởng ban Trị sự làm Trưởng ban Tổ chức.

2.Lập kế hoạch tổ chức Đại Lễ Phật đản Phật lịch 2559 và tuần lễ Phật đản của địa phương; đăng ký việc tổ chức với Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành để được hỗ trợ trong công tác tổ chức.

B. ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC :

Lễ đài tập trung được tổ chức tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN cấp Tỉnh, Thành phố và Ban Trị sự GHPGVN cấp Quận, Huyện, Thị xã, Thành phố thuộc Tỉnh. Tuy nhiên, tùy theo tình hình thực tế địa phương, Quý Ban có thể tổ chức lễ đài tập trung tại địa điểm khác.

C. THỜI GIAN TỔ CHỨC :

- Tuần lễ Phật đản: Từ ngày mùng 8 – 15/4/ Ất Mùi (25/5 – 01/6/2015)

- Chính lễ ngày 15 tháng 4 Ất Mùi (01/6/2015).

II. NỘI DUNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN :

Trong ngày Đại lễ Phật đản và tuần lễ Phật đản, các văn bản, biểu ngữ được sử dụng thống nhất như sau:

1.Thông điệp Phật đản PL. 2559 của Đức Pháp chủ GHPGVN.

2.Diễn văn Đại Lễ Phật đản PL. 2559 của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

3.Bài giảng "Ý nghĩa Phật đản” của Ban Hoằng pháp Trung ương.

4.Các biểu ngữ được treo trong ngày Đại Lễ Phật đản:

- Kính mừng Đại Lễ Phật đản – PL. 2559

- Đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội.

- Phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường Chư Phật.

III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN :

1.Để kính mừng Đại lễ Phật đản và chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo các cấp thành công rực rỡ, đề nghị quý Ban Trị sự:

-Tổ chức Đại lễ Phật đản và tuần lễ Phật đản quy mô trọng thể;

-Tổ chức xe hoa, thuyền hoa và diễu hành theo lộ trình đăng ký với cơ quan chức năng.

-Thời gian xe hoa diễu hành vào tối ngày 14 và tối ngày 15/4 âm lịch. Đặc biệt, sáng ngày 15/4 âm lịch, các xe hoa tập trung về lễ đài chính để đồng kính mừng Đại lễ Phật đản.

2.Treo cờ, phan, phướng, lồng đèn, thiết lập vườn Lâm Tỳ Ni, biểu ngữ Kính mừng Phật đản v.v… tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN cấp Tỉnh, Thành phố và cấp Quận, Huyện, Thị xã, Thành phố thuộc tỉnh; các cơ sở Tự viện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tại tư gia Phật tử trong cả nước. Để việc treo cờ được trang nghiêm, cờ nước được treo phía tay trái từ trong nhìn ra và lớn hơn cờ Phật giáo; cờ Phật giáo được treo phía tay phải từ trong nhìn ra.

Trường hợp treo cờ, biểu ngữ, pano ngoài phạm vi địa điểm tổ chức lễ đài, cần trình Sở, Phòng Văn hóa Thể thao Du lịch địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

3.Tổ chức hoa đăng, phóng sinh đăng tại những nơi có điều kiện.

4.Tổ chức tọa đàm về ý nghĩa ngày Đại Lễ Phật đản (nếu có điều kiện).

5.Tổ chức đặt vòng hoa tưởng niệm tại nghĩa trang và đài Liệt sĩ...

6.Tổ chức văn nghệ mừng Đại Lễ Phật đản tại các lễ đài, cơ sở Tự viện, nhà Văn hóa, nhà hát công cộng do các Ban Trị sự Tỉnh, Thành hợp đồng.

7.Tổ chức triển lãm văn hóa phẩm Phật giáo như: Thư pháp, tranh ảnh Tự viện, Pháp khí v.v…

8.Tổ chức thăm viếng và tặng quà các gia đình có công với nước, thương binh liệt sĩ, các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật, mồ côi, trại dưỡng lão v.v…

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL. 2559 :

A. Buổi sáng ngày 15 tháng 4 năm Ất Mùi (01/6/2015):

SYMBOL 190 \f "Symbol" \s 10 \h Đúng 4 giờ sáng, tất cả các Chùa, Tổ đình, Tịnh xá, Thiền viện, Tu viện, Tịnh viện, Tịnh thất, Niệm Phật đường (gọi chung là Tự Viện) trong cả nước cử 3 hồi chuông trống Bát Nhã rước lễ Đản sanh.

SYMBOL 190 \f "Symbol" \s 10 \h Đúng 5 giờ sáng, tất cả Tăng Ni và Phật tử vân tập nơi lễ đài tập trung.

SYMBOL 190 \f "Symbol" \s 10 \h Đúng 6 giờ sáng, chính thức cử hành Đại Lễ Phật đản theo chương trình quy định thống nhất cho cả nước:

1. Giới thiệu thành phần tham dự, chương trình hành lễ, tuyên bố lý do.

2. Tuyên đọc thông điệp Phật đản PL. 2559 của Đức Pháp chủ GHPGVN.

(Nếu tại địa phương có vị Hòa Thượng là thành viên Hội Đồng Chứng Minh GHPGVN thì chính Hòa Thượng đó đọc, nếu không có thì suy cử một vị Tôn đức tại địa phương đọc).

3. Diễn văn Đại Lễ Phật đản Phật lịch 2559 của Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự do Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh, Thành phố đọc.

4.Phát biểu của đại diện cơ quan chức năng tỉnh, thành (nếu có).

5. Cử hành nghi lễ cúng dường Đại Lễ Phật đản:

- Cử 3 hồi chuông trống Bát nhã rước Lễ Đản sanh

- Niệm hương

- Toàn thể Đạo tràng nhập Từ bi quán

- Dâng hoa cúng dường Phật đản

- Nghi thức tụng niệm (Nam tông, Bắc tông)

- Hồi hướng

- Thả chim Bồ câu và bong bóng.

6. Cảm tạ của Ban tổ chức.

B. Buổi trưa, buổi chiều, hoặc buổi tối ngày 15 tháng 4 năm Ất Mùi:

- Tổ chức Đại lễ Phật đản và thuyết giảng Phật pháp tại các cơ sở Tự viện.

- Tùy theo hoàn cảnh thực tế và thời gian, Ban Trị sự GHPGVN cấp Tỉnh, cấp Huyện và Tự viện có thể tổ chức chiếu phim hoặc trình diễn văn nghệ chào mừng Đại lễ Phật đản vào tối ngày 14 tháng 4 năm Ất Mùi (31/5/2015) hoặc trong tuần lễ Phật đản.

V. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC :

1.Trên cơ sở kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2559 và tuần lễ Phật đản, Quý Ban đăng ký việc tổ chức Đại Lễ Phật đản với UBND tỉnh, thành để được hỗ trợ.

2.Để đáp ứng yêu cầu cờ, đèn treo trong ngày Đại lễ Phật đản, Quý Ban có thể liên hệ với các phòng phát hành Kinh sách.

3.Liên hệ với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương, để đưa tin về chương trình Đại lễ Phật đản 2559 hoặc đăng ký tổ chức phát thanh, phát hình chương trình Đại lễ Phật đản tại Đài Truyền hình Trung ương, Truyền hình các tỉnh, thành hoặc kênh Truyền hình An Viên (AVG).

4. Nếu địa phương nào có khó khăn trong việc tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2559, Quý Ban báo cáo gấp về Văn phòng Trung ương Giáo hội để Giáo hội có giải pháp hỗ trợ và tháo gỡ những vướng mắc (nếu có).

Ban Thường Trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị Quý Ban Trị sự GHPGVN cấp Tỉnh, Thành và cấp Quận, Huyện, Thị xã, Thành phố thuộc tỉnh, chư Tôn đức trụ trì các Tự viện, Tăng Ni và Phật tử hoan hỷ phát tâm cúng dường công đức, trí tuệ vào việc tổ chức Đại Lễ Phật đản Phật lịch 2559, được thành tựu viên mãn.

Kính chúc Quý Ban vô lượng an lạc, Phật sự viên thành.

 

Nơi nhận :

- Như trên

- Ban Thường trực HĐTS "để b/c”

- UBTW MTTQVN

- Ban Tôn giáo Chính phủ

- Văn phòng T.176

- VP Ban Dân Vận TW (T.78)

               "để b/c”

- UBND, UBMTTQ, SNV/BTG các Tỉnh, TP

              "để biết và giúp đỡ”

- Lưu VPI – VPII.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

 

 

 

 

Hòa Thượng THÍCH THIỆN NHƠN

 

 

------oo0oo------

Nguồn: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thư mời viết tham luận về những giá trị Tôn giáo và Xã hội của Hệ phái phật giáo Khất sĩ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhằm phát huy những giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giao Ban Tôn giáo phối hợp với Ban Công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học: “Những giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Thông báo thực hiện ấn phẩm Đuốc Sen số 30

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử, Đuốc Sen là một ấn phẩm văn hóa quen thuộc của Phật giáo Khất sĩ, truyền tải nguồn văn học, văn hóa Phật giáo Việt Nam nói chung và Khất sĩ nói riêng. Trong nhiều năm qua, Đuốc Sen đã được chư Tôn đức quan tâm và đóng góp bài vở, tin tức, góp phần cho sự thành tựu ấn phẩm này. Do nhiều yếu tố khách quan, nên ấn phẩm này bị gián đoạn.

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Kính thông báo đến chư Tôn đức Giáo phẩm và trụ trì các miền tịnh xá về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Thông báo của Giáo phẩm Thường trực NGHPKS

THÔNG BÁO CỦA GIÁO PHẨM THƯỜNG TRỰC NI GIỚI HỆ PHÁI KHẤT SĨ VIỆT NAM

VIDEO HÔM NAY

Lễ Truy niệm và Phụng tống kim quan Ni trưởng Minh Liên nhập bảo tháp - Ban Thông tin truyền Thông

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ