Trang chủ > Phật Học > Tịnh Độ

Cảm niệm về Đức Phật Di Dà

Tác giả: Hòa thượng Thích Trí Quảng.  
Xem: 3435 . Đăng: 26/10/2014In ấn

Cảm niệm về Đức Phật Di Dà

 

Giác Ngộ - Người Việt Nam tu pháp môn Tịnh độ, chủ yếu theo kinh Tiểu bổn Di Đà và chuyên tâm niệm Phật để cầu vãng sanh về Tịnh độ là thế giới Tây phương Cực lạc của Đức Phật Di Đà. Và ngày 17 tháng 11 là ngày vía Đức Phật Di Đà, nên được coi là ngày quan trọng nhất của những hành giả tu theo pháp môn Tịnh độ.

 

 

Tuy nhiên, nếu tìm hiểu về pháp môn Tịnh độ, chúng ta thấy có nhiều kinh mà Đức Phật Thích Ca nói về Tịnh độ Tây phương và giới thiệu về hành trạng của Đức Phật Di Đà, như kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ. Và về sau, ngài Thái Hư đại sư triển khai pháp môn Tịnh độ bằng cách gộp thêm hai bộ kinh nữa là Hoa Nghiêm và Thủ Lăng Nghiêm; như vậy, tổng cộng có năm bộ kinh giảng giải về Tịnh độ của Phật Di Đà, mà Ngài gọi là Tịnh độ ngũ kinh.

Nếu căn cứ theo các bộ kinh nói trên, chúng ta tu hành còn phải lập hạnh từ các kinh Nguyên thủy. Cũng như Đức Phật Di Đà cũng phải căn cứ vào các Tịnh độ của chư Phật mười phương mà hình thành nên thế giới Cực lạc ở phương Tây của Ngài.

Ngoài ra, trên bước đường tiến tu đến quả vị Toàn giác, để kiến tạo Tịnh độ cho mình, hành giả cần phải đạt đến đỉnh cao nhất gọi là "Duy tâm Tịnh độ", nhằm mục tiêu làm cho tâm của hành giả được hoàn toàn thanh tịnh, thì Tịnh độ mới hiện ra và kỳ diệu thay, bấy giờ đó cũng là Tây phương Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà vậy. Hay nói cách khác, đó cũng là Tịnh độ ở cõi Ta bà mà Đức Phật Thích Ca đã thể hiện sâu sắc cho tất cả đệ tử Ngài an trú từ khi Ngài còn hiện hữu trên cuộc đời này và Tịnh độ đó vẫn hằng hữu cho đến ngày nay và mãi cho đến tận vị lai kiếp vẫn ngời sáng.

Thể hiện tinh thần sâu sắc của yếu nghĩa Tịnh độ Tây phương, Tổ Pháp Huệ đã dạy rằng:

Phật hiệu Di Đà Pháp Giới Tạng Thân tùy xứ hiện

Quốc danh Cực Lạc Tịch Quang chơn cảnh cá trung quyền.

Nhân ngày vía Đức Phật Di Đà, chúng tôi mong các hành giả suy nghĩ thấu đáo về Tịnh độ, để xây dựng được cho mình một Tịnh độ ngay trong cuộc sống hiện tại này và tùy nguyện mà thâm nhập được Tây phương Tịnh độ sau khi mãn duyên cõi hồng trần.

HT.Thích Trí Quảng

---o0o---

Nguồn: Báo Giác Ngộ 

 

BÀI LIÊN QUAN

Pháp môn niệm Phật trong kinh A Di Đà  ( Thích Giác Như , 3217 xem)

Tịnh Độ Tông Nhật Bản.  ( Hòa thượng Thích Như Điển , 3437 xem)

Thiết Lập Tịnh Độ.  ( Thiền sư Nhất Hạnh , 2977 xem)

Triết lý và thực tiễn của pháp môn Tịnh độ.  ( Thích Tâm An , 3168 xem)

Tin sâu pháp môn Tịnh độ  ( Thích Tâm Hải , 3161 xem)

Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Giảng Ký  ( Hòa thượng Tịnh Không , 4314 xem)

Thơ nhắc nhở người niệm Phật.  ( Hoàng Niệm Tổ , 3292 xem)

Tịnh Độ Thập Nghi Luận  ( Hòa thượng Thích Thiền Tâm , 2839 xem)

Dễ tu dễ chứng  ( Trường Lạc dịch , 3073 xem)

Chánh Hạnh Niệm Phật  ( Hám Sơn Đại Sư , 3060 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

Thông báo lớp giáo lý trực tuyến Chùa Thuận Phước

Do tình hình dịch bệnh hiện nay nên không thể tập trung đông người, vì muốn chia sẻ Phật pháp đến quý Phật tử gần xa, nên Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Trụ trì chùa Thuận Phước (Long An) và Sư cô Nghiêm Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Thuận Phước đã tổ chức tụng kinh, thuyết giảng Phật pháp trực tuyến.

Thông báo Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 35: Tịnh xá Ngọc Lâm - Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Tang Lễ Cố Ni Trưởng Nhan Liên - Tịnh Xá Ngọc Mỹ, Tiền Giang - Lễ Tưởng niệm

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ