Trang chủ > Văn Học > Thơ

Lời thầy dạy

Tác giả: Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên.  
Xem: 3966 . Đăng: 08/07/2017In ấn


Lời thầy dạy

 

 (trích Tứ kệ tỉnh tâm)

 

Này đồ đệ lắng nghe Thầy chỉ dạy
Việc tu hành cố gắng hỡi này con
Con muốn tu cho đạo quả vuông tròn
Hãy vâng giữ, y lời Thầy dạy bảo.
 
Này con hỡi, cuộc đời đầy huyên náo
Khổ dương trần không thể kể cho cùng
Phật dạy rằng: suối giọt lệ dồn chung
Từ vô thỉ đến nay hơn nước biển.
 
Lòng bác ái nên Thầy đây nhủ khuyến
Khêu đèn từ, đuốc huệ dắt dìu con
Này con ôi ! Vạn vật chẳng thường còn
Mê chi mãi, chôn cuộc đời tươi thắm.
 
Con chẳng rõ nên con còn say đắm
Tưởng đâu rằng tuổi thọ mãi tồn sinh
Tưởng đâu rằng hạnh phúc mãi cho mình
Không, không phải, này con ôi nên rõ.
 
Ngôi Thái Tử, Sĩ Đạt Ta còn bỏ
Vào rừng non, tuyết lạnh để tu hành
Thấy cuộc đời toàn sanh tử bao quanh
Đau khổ mãi có chi đâu hạnh phúc ?!
 
Con chẳng rõ nên con còn chen chúc
Giành ngôi cao, lộc cả với giàu sang
Nghiệp con vay, con tạo đã muôn ngàn
Thầy thương xót nên Thầy tìm phương cứu.
 
Như con tỉnh, con mau mau tự hối
Thầy dắt đường, dẫn lối để con theo
Biết tu rồi, chẳng luận đến giàu nghèo
Hay già trẻ, nữ nam chi tất cả.
 
Này con hỡi ! cõi đời là tạm giả
Chẳng khác gì như tuyết gá cành cây
Chẳng khác gì như điển chớp mây bay
Hay tựa thể ngọn đèn treo trước gió.
 
Này con hỡi, lợi danh tài đâu có
Tần Thủy Hoàng hay Kiệt, Trụ còn chi ?
Sở Bá Vương và Tào Tháo ra gì ?
Nay chết mất, nhơ còn nêu thanh sử.
 
Lòng tham ác, chứa đầy kho tích trữ
Hỏi sống còn hưởng thụ mãi hoài chăng ?
Kìa Thạch Sùng, Vương Khải mấy ai bằng
Giàu tột bực thời xưa mà cũng chết !
 
Này con hỡi, con chớ nên mê mết
Chim tham ăn, sa vòng lưới tan hình
Cá tham mồi, vướng câu phải bỏ mình
Người tham lợi, sắc tài danh phải chết !
 
Con nên phủi bợn trần tâm cho hết
Huơ gươm lên chém lũ giặc trong lòng
Có đại hùng mới chiếm được kỳ công
Dầu gian khổ con gắng bền tâm nhé !
 
Thầy thương xót, nên Thầy trao gánh nhẹ
Con bền lòng, ráng sức gánh con ôi !
Bước đường tu là nghiệp quả phải nhồi
Thầy nếm đủ mùi đời chua, đắng, chát.
 
Có lắm lúc, chính Thầy đây muốn thác
Thấy đời sao, bạc bẽo lại hơn vôi
Thầy đem ân, đáp nghĩa để đền bồi
Gặp người lại, trả hờn và đáp oán.
 
Thầy cương quyết, không bao giờ chán nản
Ngày hôm nay mới dìu dắt các con
Này con ôi ! Đạo quả muốn vuông tròn
Gương Thầy đó, con noi theo nghe nhé.
 
Thầy nhắc lại lúc Thầy còn tuổi trẻ
Ham vui chơi, bỏ học trốn nhà trường
Hiền mẫu Thầy rầy dạy bởi xót thương
Thầy buồn lắm bởi giáo đa thành oán.
 
Nhưng sau đó, Thầy cố công học ráng
Được thành tài hiền mẫu có nhờ chăng
Vậy hôm nay đồ đệ cố siêng năng
Đừng trách móc, đừng buồn Thầy chi nhé !
 
Nay ngộ đạo, Thầy nhớ khi tuổi trẻ
Thầy ăn năn, Thầy hối hận vô cùng
Làm phiền lòng, Từ Mẫu khổ lao lung
Nay chữ giỏi, văn hay nhờ ai đó.
 
Nay đồ đệ, trách phiền Thầy sao khó
Khó mới nên, mới cố gắng con ôi !
Nếu dể duôi thì con cứ bỏ trôi
Ngày tháng lụn, năm tàn đà mau chóng !
 
Con tuổi trẻ, con không tu nhanh chóng
Con tuổi già, con không kíp tu sao?
Quỷ vô thường đâu có định hạng nào
Khi đến số nó liền sang tiếp dắt!
 
Thầy quả quyết, nên Thầy đây định chắc
Phước duyên con đã gieo tạo nhiều đời
Nên hôm nay Thầy chỉ dạy lắm lời
Con nên nhớ và luôn luôn ghi nhớ.
 
Nay Thầy chỉ một đôi lời bằng cớ
Đạo muốn thành con gắng luyện tánh tình
Diệt trừ tiêu những tội lỗi phát sinh
Cho thuần túy, thuần chơn hay thuần mỹ.
 
Này con hỡi! Thầy khuyên con nhớ kỹ
GIỚI làm đầu, con chớ bỏ đi nha
Phật, Thánh, Tiên nói Giới tợ thuyền bè
Con hơ hỏng, nhận chìm con vực thẳm.
 
ĐỊNH cần thiết, con phải nên suy gẫm
Phật ba đời thành tựu cũng nhờ đây
Định không chuyên, đạo quả khó tròn đầy
Nên con phải bền tâm mà cố gắng.
 
Còn HUỆ tánh, HUỆ tâm toàn đắc thắng
Mọi sự đều trở ngại của đời con
Này con ôi! Đạo quả muốn vuông tròn
Giới Định Huệ thiếu một phần chẳng được.
 
Chữ trai khiết ấy là phương diệu dược
Tập ăn lần chí những đến trường trai
Chữ trai đây là tinh khiết trong ngoài
Thân diệt dục thì tâm minh huệ sáng.
 
Điều này nữa con cũng nên phải ráng
Chữ nhẫn hòa, cố gìn giữ trong lòng
Nhẫn là điều dầu có họ nói không
Không nói có, mặc tình ai thêu dệt.
 
Con quyết tu, thì chi chi nhịn hết
Nhịn nhịn hoài, nhịn nhịn mãi con ôi !
Chẳng phải là nhịn có ba lần thôi
Mà nhịn mãi đến khi thành chánh giác.
 
Con nhịn được dầu thân con có thác
Thác thân con mà tâm được nhẹ nhàng
Cõi Tây phương con chắc chắn bước sang
Bằng con đọa Thầy nguyện ra chịu thế.
 
Thân con nhẫn, thì việc chi mặc kệ
Không sát sanh, trộm cắp với tà dâm
Dầu ai kia, có đánh đập chém đâm
Tìm cách tránh chớ đừng nên đáp lại.
 
Khẩu nhẫn nhịn là miệng không tranh cãi.
Lời khoe khoang, đâm thọc hoặc dối lừa
Chửi mắng người, bốn nghiệp miệng chẳng chừa
Gây quả báo, đời sau câm con nhé.
 
Ý nhẫn nại là không hay bắt bẻ
Chẳng tham lam, sân hận với si mê
Khẩu, ý, thân, con giữ được trọn bề
Ngôi chánh giác con cận kề bên gối.
 
Chữ hòa giải là pháp môn tuyệt đối
Con nên cần gìn giữ được chu toàn
Thân con hòa là con được bình an
Hòa anh chị là trọn tình cốt nhục.
 
Gia hòa hiệp là gia thường thủ túc
Quốc hòa đồng là quốc thạnh dân an
Thế giới hòa là thế giới thanh nhàn,
Từ cá thể đến đồng bào xã hội.
 
Chữ hòa hiệp con đừng nên biến đổi
Ngũ tạng hòa thì thân được vẹn an
Âm dương hòa linh dược đắc kim toàn
Diên hồng kết mới kết thành XÁ LỢI.
 
Thủy hòa hiệp Niết-bàn kia mới tới
Vậy hòa đây là Đạo đó con ôi !
Con không hòa thì đạo quả sao tròn
Nên con phải hòa tâm và hiệp trí.
 
Thầy giảng dạy những đôi lời thâm thúy
Đạo đắc thành cũng ở tại nơi con
Này con ôi ! Đạo quả muốn vuông tròn
Con nên giữ nhẫn hòa làm cội gốc.
 
Thầy nhắc đến, lệ trào dâng Thầy khóc
Đời không hòa, nên cốt nhục tương tàn…
Đời không hòa, nên nhà cửa tiêu tan…
Đời không hiệp, nên đồng bào tương sát.
 
Đời không hiệp, đời mới gây tội ác
Đời chia phân, đời mới có đấu tranh
Đời chia ly, mới chen lấn giựt giành
Thầy thương quá, nhưng Thầy vô phương cứu.
 
Con hữu phước, đa duyên quây quần tựu
Tựa gối Thầy được chỉ dạy khuyên răn
Con cố sao giữ tâm được thăng bằng
Thương vạn vật, chúng sanh trong hoàn vũ.
 
Lòng bác ái con dưỡng nuôi đầy đủ
Đức từ bi con phải tập cho thuần
Tánh đại đồng con điêu luyện cho nhuần
Trí huệ sáng con phải khêu cho sáng.
 
Này con hỡi ! cuộc đời con có ngán
Ngán, sao con chẳng chịu bước chân đi ?
Ngán, sao con mê mết mãi làm gì ?
Nước tới ngực, con nhảy sao cho khỏi !
 
Danh với lợi là xích xiềng cột trói
Bao anh hùng đắm lụy bởi tài hoa
Chữ ái tình tiêu tan hết cửa nhà
Sắc xinh đẹp làm hư thân hoại thể.
 
Gương thuở trước, ôi lắm điều tác tệ
Trụ say mê Đắc Kỷ phải thiêu mình
Lữ Bố vì háo sắc nỡ đoạn tình
Rút gươm lụi ngang hông cha uổng tử.
 
Ôi ! gương trước thiếu chi người hung dữ
Và đương nay thiếu chi kẻ bạo tàn
Ở trên đời lắm kẻ quá nghinh ngang
Vì cũng bởi tham tài, danh, lợi, sắc.
 
Tình phụ tử họ nỡ đành đoạn cắt
Nghĩa đệ huynh họ chẳng kể là gì
Một màu da họ có tưởng là chi
Một nòi giống họ nào đâu nghĩ tới.
 
Ôi ! Nhắc đến, lòng Thầy đau lắm hỡi !
Màn vô minh, che lấp cả thân người
Đời văn minh giữa thế kỷ hai mươi
Văng xương máu, văng tan tành túi bụi.
 
Đã như vậy mà người sao lầm lũi
Tự đem mình nạp mạng gấu, hùm, lang
Có phải chăng bởi nghiệp lực bạo tàn
Vay nhiều kiếp nên bây giờ phải trả?
 
Con hữu hạnh nên gặp ngay đường cả
Gặp bạn hiền, Thầy sáng dắt dìu con
Con gắng tu cho đạo quả vuông tròn
Hầu đáp nghĩa công sanh thành cha mẹ.
 
Ơn dạy của Thầy khuyên cặn kẽ
Ân đàn na, ân tín chủ nhiều công
Ân bao la, khắp thế giới đại đồng
Ân vạn loại và chúng sanh muôn một.
 
Giờ đại định, Thầy quán soi thấu tột
Lòng các con, ai có chí hay không ?
Ráng tu con, kẻo trễ muộn Thầy trông
Đêm tới sáng, Thầy ngồi chờ con mãi…
 
“Lời vàng tiếng ngọc gởi về con
Đạo đức bền tâm giữ vẹn tròn
Dầu cách xa Thầy muôn vạn dặm
Gìn lòng son sắt sánh bằng non”.


Viết tại Tịnh xá Ngọc Đồng (Hòa Đồng)
ngày 23-3 năm Nhâm Dần (1962)

BÀI LIÊN QUAN

Thần cây Đa  ( Tâm Minh Ngô Tằng Giao , 2080 xem)

Phước Báu Hiện Tiền  ( Tâm Minh Ngô Tằng Giao , 2020 xem)

Cây Đèn Kỳ Lạ  ( Tâm Minh Ngô Tằng Giao , 2288 xem)

Tai họa do miệng  ( Tâm Minh Ngô Tằng Giao , 3136 xem)

Anh Chàng Bốn Vợ  ( Tâm Minh Ngô Tằng Giao , 2384 xem)

Quỷ trong Sa mạc  ( Tâm Minh Ngô Tằng Giao , 2380 xem)

Tâm An Vạn Sự An  ( Bảo Minh Trang , 1616 xem)

Gốc sanh tử  ( Tâm Minh Ngô Tằng Giao , 2376 xem)

In Kinh  ( Tâm Minh Ngô Tằng Giao , 1840 xem)

Ngựa Nòi Thông Minh  ( Tâm Minh Ngô Tằng Giao , 2428 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Do tình hình dịch bệnh hiện nay nên không thể tập trung đông người để thuyết giảng, vì muốn chia sẻ Phật pháp đến quý Phật tử gần xa, như là nguồn tinh thần để mọi người giữ vững thân bằng, an lạc nơi cuộc sống mỗi ngày, nên Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni Giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn trụ trì chùa Thuận Phước (Long An), đã tổ chức thuyết giảng Phật pháp online.

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVI

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVI

Thông báo Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 35: Tịnh xá Ngọc Lâm - Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Tang Lễ Cố Ni Trưởng Nhan Liên - Tịnh Xá Ngọc Mỹ, Tiền Giang - Lễ Tưởng niệm

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ