Trang chủ > Văn Học > Thơ

Bổn hoài tu sĩ

Tác giả: Ni trưởng Tố Liên.  
Xem: 3922 . Đăng: 23/08/2021In ấn


Bổn hoài tu sĩ

 

Phóng tác theo Kinh Ước Nguyện

Ākaṅkheyyasuttaṃ tr.33 – 35D

Trung Bộ Kinh I do HT. Thích Minh Châu dịch.

 

Tuổi thanh xuân lên đường giải thoát,

Dầu nữ nam cũng phát bổn hoài,

Bổn hoài cao, rộng, vơi vơi,

Bổn hoài mãnh liệt, sục sôi, âm thầm.

Bổn hoài giục từ thân cát ái,

Bổn hoài xui đoạn mái tóc xanh,

Sống đời ly dục tu hành,

Sống đời ly dục thoát vành trầm luân.

Rồi trong cõi am vân thanh vắng,

Lại lỗi nguyền quên bẵng nguyện xưa.

Ngũ trần, ngũ dục tham ưa,

Lợi danh lợi dưỡng, say sưa miệt mài,

Hoặc chỉ sống qua ngày đoạn tháng,

Hoặc rơi vào thực trạng buông lung,

Trơ như đá, vững như đồng,

Pháp hành, pháp học chẳng thông, chẳng tường.

           ***

Phật là đấng Pháp Vương tôn quý,

Như “mẹ hiền” dạy chỉ phân minh,

Thay ta, nói “Ước Nguyện Kinh”,

Nhiệt tâm khích lệ, tận tình nhắc khuyên:

“Hãy nỗ lực cần chuyên dõng mãnh,

Vẹn giới điều, giới hạnh, uy nghi.

Căn phòng hộ, luật nghiêm trì,

Tham thiền, nhập định, thực thi đêm ngày.

Hãy thích sống nơi đầy không tịnh,

Nội tâm thường tịch tĩnh thanh lương,

Quán đoạn diệt, quán vô thường …

“Thành tựu quán hạnh”, dứt nguồn vô minh.

Được vậy mới viên thành sáu nguyện:

Nguyện đầu tiên, thuộc diện tứ y,

Thứ hai, mong bạn nể vì,

Thương yêu, quý kính, tôn ti, cúng dường.

Nguyện thứ ba, gia đường thân quyến,

Lúc lâm chung nghĩ đến hạnh ta

Bằng tâm hoan hỷ nhu hòa,

Song thân quyến thuộc sanh qua cõi trời.

Ước nguyện nầy tuyệt vời nổi bật,

Vì mục tiêu sinh hoạt khác nhau,

Con tu, mẹ khổ, cha sầu,

Nhớ trông mỏi mắt, thương đau trĩu lòng.

Hương bát ngát nực xông thánh trí,

Tướng phương phi tráng lệ chân nhân,

Chuyển mê, giải nghiệp thân bằng,

Thác sanh thiên giới, sống mừng phương danh.

Nguyện thứ tư, viên thành chế dục,

Mong rằng ta nhiếp phục các duyên,

Khổ, vui chẳng gợi ưu phiền,

Nghịch duyên chẳng động, thuận duyên chẳng màng.

Nguyện thứ năm, diệt tan khiếp đảm,

Mong rằng ta dõng cảm nhiếp tâm !

Sợ là ung nhọt ngủ ngầm,

Miên man khống chế tinh thần đời ta.

Hoặc sợ ma, sợ già, sợ chết,

Hoặc sợ trùng, sợ rít, sợ sâu;

Sợ toàn những chuyện không đâu,

Mặc nhiên, vô uý, phép mầu, nước thiêng.

Nguyện thứ sáu, chứng thiền chứng thánh,

Chứng lục thông, chứng thánh bốn tri,

Dứt lậu hoặc, dứt sanh y,

Viên thành phạm hạnh, thoát ly buộc ràng”.

Đoạn chuyển kết, Phật cùng nhấn mạnh:

“Vẹn giới điều, giới hạnh, uy nghi

Căn phòng hộ, luật nghiêm trì,

Tham thiền, nhập định, thực thi đêm ngày.

Hãy thích sống nơi đầy thanh tịnh,

Nội tâm thường tịch tĩnh thanh lương,

Quán đoạn diệt, quán vô thường …

“Thành tựu quán hạnh”, dứt nguồn vô minh”.

           *

Phật thương xót nhiệt tình dạy rõ,

Con dõng nguyền khêu tỏ đuốc thiêng,

Bổn hoài xưa sống trường miên,

Tự thân giải thoát, phước điền thế gian.

                              Tịnh xá Ngọc Phương

                              Mùa An Cư năm 2008

                              Ni trưởng Tố Liên

BÀI LIÊN QUAN

Đôi chim lạc hướng thơ của Ni trưởng Thẩm Liên  ( Ni trưởng Thẩm Liên , 1812 xem)

Quán niệm sự chết qua từng sát na  ( Mây Viễn Xứ , 3724 xem)

Từ chiếc lá úa vàng đến quả ngọt của người tu Phật  ( Mây Viễn Xứ , 1556 xem)

Tuệ tri Chánh Đạo  ( Mây Viễn Xứ , 3396 xem)

Nai hiền  ( Tâm Minh Ngô Tằng Giao , 1664 xem)

Bài thơ từ giường bệnh  ( Tỳ Kheo Minh Điệp , 3936 xem)

Hai chim bồ câu  ( Tâm Minh Ngô Tằng Giao , 1416 xem)

Giả mù  ( Tâm Minh Ngô Tằng Giao , 1464 xem)

Cây táo thiết sơn  ( Tâm Minh Ngô Tằng Giao , 1392 xem)

Mở mắt chiêm bao  ( Tâm Minh Ngô Tằng Giao , 2648 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 39 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Quang (Gò Công)

THÔNG BÁO Khóa tu Truyền thống lần thứ 39 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 21/01 - 28/01 năm Giáp Thìn (01.03.2024 - 08.03.2024) tại Tịnh xá Ngọc Quang (Gò Công, Tiền Giang)

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 37 tưởng niệm 100 năm ngày sinh Đức Tổ sư Minh Đăng Quang

Ni giới Hệ phái Khất sĩ sẽ tổ chức khóa tu Truyền thống lần thứ 37 tưởng niệm Tổ sư vào tháng 8 âm lịch năm 2023 như sau: ĐỊA ĐIỂM: CHÙA THUẬN PHƯỚC ĐỊA CHỈ: SỐ 171, ẤP 4, PHƯỚC VÂN, CẦN ĐƯỚC, LONG AN Trụ trì: SƯ CÔ NGHIÊM LIÊN Thời gian tu: Từ ngày mùng 10/8 - 16/8 (âl) năm Quý Mão (24.9.2023 - 30.9.2023)

Thư mời viết bài Hội thảo Hệ phái Khất sĩ: Tư tưởng Phật học, Lịch sử truyền thừa và những đóng góp

Thư mời viết bài Hội thảo Hệ phái Khất sĩ: Tư tưởng Phật học, Lịch sử truyền thừa và những đóng góp

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 36-37-38 của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Quý Mão 2023

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2023 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. KHÓA 37: Chùa Thuận Phước - số 171, ấp 4, Phước Vân, Cần Đước, Long An. KHÓA 38: Tịnh xá Ngọc Lâm - số 839 Trần Phú, phường B’Lao, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ