Trang chủ > NT Huỳnh Liên > Thơ NT Huỳnh Liên

Than riêng

Tác giả: Ni trưởng Huỳnh Liên.  
Xem: 3102 . Đăng: 28/02/2015In ấn

THAN RIÊNG

 

Ni Trưởng Huỳnh Liên

 

Hỡi miếng ăn, ngươi tồi tàn vô kể!

Ta vì ngươi, nên miệng thế thị phi.

Chút thân danh, nào có sá quản chi,

Là Khất sĩ, đã thoát ly cõi tục.

Buồn suy gẫm, những đau lòng lắm lúc,

Bởi mộ tu, theo pháp Phật ban hành.

Giải thoát rồi, phải đúng lý vô sanh,

Muốn bay nhẹ, đừng mang theo hạt bụi.

Danh và lợi, từ xưa đà đoạn phủi,

Bát cùng y, nay Thầy Tổ ban truyền.

Ngày qua ngày, đi khất thực hoá duyên,

Nuôi thân tạm, được tu hành mãn kiếp.

Hay đâu nỗi, còn riêng vương chút nghiệp,

Tiếng đắng cay, thêm nhiều nỗi xót xa.

Kém căn tu, kiếp trước phải chăng là,

Hoặc có lẽ, kiếp này thân thiểu phước.

Cũng vẫn biết, đường tu khi cất bước,

Tránh khỏi đâu, oan nghiệp khảo tâm người.

Nhưng dễ gì, hớn hở nét vui tươi,

Khi thọ lãnh, tiếng mỉa mai đau đớn.

Nào phải kẻ, tâm thấp hèn nhơ bợn,

Sống gởi thân, ăn bám của người người.

Trốn nợ đời, mang chứng bệnh biếng lười,

Chẳng biết thẹn, ngửa bàn tay thọ thí.

Không! Vốn sẵn biết điều liêm điều sĩ,

Bưng bát cơm biết xét nghĩ công ân.

Phước tu hành, phải bồi đáp xứng cân,

Nếu chẳng vậy, tay dám đâu thọ lãnh!

Đâu dám để, thì giờ qua rỗi rảnh,

Gắng chuyên tu, pháp khổ hạnh thanh bần.

Mỗi ngày qua, khất thực tạm nuôi thân,

Rồi thong thả, năng xem kinh học đạo.

Chí quyết học, đến thành công rốt ráo,

Đủ sức linh dẫn độ khắp muôn loài.

Cũng như nay độ tận bát cơm này,

Không bỏ sót, một người nào sa thải.

Ôi! Thiên hạ thấu lòng ai không hỡi!

Nỡ nào đành, khinh bỉ mỉa mai chi.

Bước tu hành, phải tập lượng từ bi,

Riêng than thở, để ưu sầu trút nhẹ!

BÀI LIÊN QUAN

Hành đạo  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 3253 xem)

Thơ Xuân - xướng họa  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 37382 xem)

Chúc xuân  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 3171 xem)

Chúc xuân  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 3227 xem)

Vui mà sống  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 3956 xem)

Cảm hoài  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 3167 xem)

Khai Bút  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 3060 xem)

Khai bút  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 3096 xem)

Khai Bút  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 2976 xem)

Tịnh xá Ngọc Hiệp  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 3404 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

Thông báo lớp giáo lý trực tuyến Chùa Thuận Phước

Do tình hình dịch bệnh hiện nay nên không thể tập trung đông người, vì muốn chia sẻ Phật pháp đến quý Phật tử gần xa, nên Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Trụ trì chùa Thuận Phước (Long An) và Sư cô Nghiêm Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Thuận Phước đã tổ chức tụng kinh, thuyết giảng Phật pháp trực tuyến.

Thông báo Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 35: Tịnh xá Ngọc Lâm - Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Tang Lễ Cố Ni Trưởng Nhan Liên - Tịnh Xá Ngọc Mỹ, Tiền Giang - Lễ Tưởng niệm

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ