Trang chủ > Đức Phật > Phật Xuất Gia

Đức Phật xuất gia

Tác giả: Bảo Minh Trang.  
Xem: 12025 . Đăng: 27/03/2015In ấn

Đức Phật xuất gia

Bảo Minh Trang

Đức Phật xuất gia cứu giúp đời

Tâm hồn bi mẫn trải muôn nơi

Lìa cha, biệt vợ cùng con trẻ

Tầm đạo huyền vi lý sáng ngời

 

Đức Phật xuất gia chí đại hùng

Thương đời khổ não kiếp lao lung

Sanh già bệnh tử xoay vần kiếp

Phát nguyện tầm phương giải thoát cùng.

 

Đức Phật vì đời phát đại tâm

Nguyện đưa tứ chúng thoát luân trầm

Sáu năm hạnh nguyện nguyền kiên cố

Thân xác hư hao đạo quyết tầm.

 

Đức Phật xuất gia cứu mọi loài

Tâm từ rộng lớn phủ trần ai

Nguyện xây Cực Lạc nơi trần thế

Cho khắp quần sanh dự bảo đài.

 

Đức Phật xuất gia chẳng vị mình

Mà vì thương xót kiếp nhân sinh

Kiếp người chìm đắm sanh và tử

Quyết cứu trần gian khỏi ngục hình.

 

Đức Phật xuất gia thoát cõi trần

Dốc lòng đại hiếu báo từ thân

Mẹ cha thoát chốn luân hồi khổ

Mới gọi đền ơn vạn vạn lần.

 

Đức Phật xuất gia tánh đại cường

Đem lòng bác ái trải muôn phương

Rước đưa vạn loại qua bờ khổ

Diệt tận tử sanh gốc đoạn trường.

 

Đức Phật vì đời phát nguyện sâu

Triệt mê khai ngộ thỏa mong cầu

Mở đường Tứ Đế nguồn thâm diệu

Cứu giúp muôn người thoát khổ sâu.

 

Đức Phật vì đời nguyện xuất gia

Phá tan khổ ải nghiệp sanh già

Mười hai duyên khởi truy nguồn gốc

Tứ Đế truy nguyên lập bảo tòa.

  

Đức Phật xuất gia khắc sử vàng

Hạnh Bi –Trí – Dũng trải trần gian

Ngàn năm vĩnh viễn hương thơm tỏa

Nét đẹp huyền vi mãi sáng ngần.

---oOo---

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 39 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Quang (Gò Công)

THÔNG BÁO Khóa tu Truyền thống lần thứ 39 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức từ ngày 21/01 - 28/01 năm Giáp Thìn (01.03.2024 - 08.03.2024) tại Tịnh xá Ngọc Quang (Gò Công, Tiền Giang)

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 37 tưởng niệm 100 năm ngày sinh Đức Tổ sư Minh Đăng Quang

Ni giới Hệ phái Khất sĩ sẽ tổ chức khóa tu Truyền thống lần thứ 37 tưởng niệm Tổ sư vào tháng 8 âm lịch năm 2023 như sau: ĐỊA ĐIỂM: CHÙA THUẬN PHƯỚC ĐỊA CHỈ: SỐ 171, ẤP 4, PHƯỚC VÂN, CẦN ĐƯỚC, LONG AN Trụ trì: SƯ CÔ NGHIÊM LIÊN Thời gian tu: Từ ngày mùng 10/8 - 16/8 (âl) năm Quý Mão (24.9.2023 - 30.9.2023)

Thư mời viết bài Hội thảo Hệ phái Khất sĩ: Tư tưởng Phật học, Lịch sử truyền thừa và những đóng góp

Thư mời viết bài Hội thảo Hệ phái Khất sĩ: Tư tưởng Phật học, Lịch sử truyền thừa và những đóng góp

Thông báo Khóa tu Truyền thống lần thứ 36-37-38 của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Quý Mão 2023

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2023 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. KHÓA 37: Chùa Thuận Phước - số 171, ấp 4, Phước Vân, Cần Đước, Long An. KHÓA 38: Tịnh xá Ngọc Lâm - số 839 Trần Phú, phường B’Lao, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ