Trang chủ > Phật Học > Phật Pháp

Bát nhã Ba la mật đa Tâm kinh

Tác giả: Lê Huy Trứ.  
Xem: 5658 . Đăng: 10/04/2015In ấn

Bát nhã Ba la mật đa Tâm kinh

 

Lượt giải: Hòa thượng Thích Duy Lực

 

I.          GIỚI THIỆU.. 3

II.        NHẬP ĐỀ.. 6

III.       GIẢI THÍCH ĐỀ KINH.. 7

IV.       GIẢI THÍCH NỘI VĂN TỪ DƯỚI LÊN TRÊN, TỪ CAO TỚI THẤP. 10

V.        KẾT LUẬN.. 39

REFERENCES: 40


 

I.                 GIỚI THIỆU

Trình độ Phật pháp của tôi (cái ngã) không viết được những bài trì luận này.  Tôi không viết một chữ, chỉ là thư ký của tâm.  Tâm đọc cho tôi gõ.  Tâm muốn tôi dùng chữ Trì thì tôi trì.  Tôi không hiểu nghĩa của chữ trì nhưng hiểu ý của trì.  I don’t know don’t know!

 

Tăng hỏi Lục Tỗ Huệ Năng, “Ý chỉ của Huỳnh Mai người nào được?”

Lục Tỗ đáp, “Người hiểu Phật pháp được.”

Tăng hỏi, “Hòa Thượng có được chăng?”

Lục Tỗ đáp, “Ta chẳng hiểu Phật pháp.”

 

Tôi nghiên cứu triết lý Phật Giáo do nhân duyên từ mệ ngoại tôi.  Mệ ngoại tôi tôn sùng đạo Phật, tụng kinh nhưng có thể chưa biết trì kinh.  Tôi không đọc kinh, không nghe kinh, không tụng kinh mà chỉ quán âm và trì kinh.  Cho nên, tôi vẫn chỉ đứng ngoài (out of the box) nhìn vào Vô Môn Quan của Chân Như nhưng chưa muốn gỏ cửa Vô Tự Quan vì còn nhiều chuyện chưa làm xong nên chưa muốn trở về.   Đơn giản, tôi không muốn trở về nhà vì chạy trốn khổ đau mà trở về như kẻ chiến thắng đau khổ (dukka.) 

 

Vì còn nhiều chuyện tôi phải làm xong cho mình cho người, cho nên tôi tự ví mình như là a time traveler đang ‘back to the future’ từ vô lượng kiếp, du hí với tử sinh, mà một kiếp nhân sinh hay súc sinh hay yêu quái chỉ là một vở kịch cartoon trong bờ mê, bến tỉnh của thuyền ra cửa biển mà tôi đạo diễn hay diễn xuất xuất thần với nhửng chúng sinh khác, oan gia hay ái gia.  Sau khi sân khấu hạ màng, nếu nhửng người đóng kịch chung với tôi, hỏi: “Where are you going – back home or back to future again?”  I would answer, “No, I have been there.”

 

Có thể vì vậy mà tôi nhìn Phật Giáo qua một khía cạnh và lăng kính khác với những học giã đả giảng giải kinh điển thông thường trong khuông khổ của Đại Thừa.  Tôi không muốn tái khám phá hay lập lại những gì người khác đả từng khám phá và đả viết ra rồi.  Tôi chỉ muốn tự do tự tại, vô sở vô trụ, ‘ngoài vòng cương tõa chân cao thấp’ để trì kinh chứ không bị kinh trì.  Có thể vì vậy mà nhửng điều tôi ‘gỏ’ dưới đây có thể không theo nguyên tắc của Thật Tướng Bát Nhã: Như thế, như vậy, tôi được nghe đạo lý về bổn thể của các pháp, “Như thị ngã văn!” 4 chữ bắt đầu trong những chân kinh Phật Giáo.

 

Thật ra, tôi không muốn viết nhửng bài này vì không có khả năng và chưa tu một ngày, trong kiếp này.  Tôi chỉ tái chứng nghiệm (verify, experience) nhửng gì tâm báo trước khi ấn chứng (validate) từ nhửng thiện tri thức sau khi ‘bút sa.’  Đa số nhửng điều tôi viết ra và nói ra, các thiện tri thức đó củng đả nghỉ, ngộ và viết ra tương tự như vậy.  Điều ngạc nhiên thích thú là tôi đọc tư tưởng của họ sau khi đả viết ra tư tưởng của mình.  Nhửng nhân duyên trùng hợp tư tưởng này quá tuyệt diệu bất khả giải thích nhưng ‘tôi biết biết.’  I know known!

 

Tôi không tìm đến Phật Giáo nhưng Phật Giáo tìm đến tôi.   Tôi hiểu thêm đạo Phật từ nhân duyên online, như được nghe và đọc những bài về Phật Giáo từ nhửng bật Thiện Tri Thức: Cố Hòa Thượng Thích Duy Lực qua Cư Sĩ Truyền Bình, Prof. Lê Sỹ Minh Tùng, Trần Đình Hoành, Trần Lê Túy-Phượng, Barbara O'Brien, BS Đỗ Hồng Ngọc, Hoà Thượng Đạo Chứng, MD, Ngọc Bảo,... Đó là đại nhân duyên cho tôi.  Nhửng Thiện Tri Thức này sinh ra trong thời mạc pháp củng là một đại sự nhân duyên cho chúng sinh.  Họ là nhửng người chấn hưng Phật Giáo, bảo vệ chánh pháp.  Giáo hoá và giúp chúng ta phân biệt chánh tà.  Trong quét sạch nội gian, ngoài quét sạch tà ác.

 

 

 

 

Tôi không học Phật vì lợi ích cá nhân (vị kỹ) cho mình.  Cho nên, ích lợi cho người khác chẳng có lợi hại gì cho tôi cả.  Hơn nữa, tôi không màng là họ có nổi sân si, đọc, học hay delete.  Dụ vào đạo, cải đạo để được phước đức, ích lợi cho người truyền đạo không có trong tự điễn Phật Giáo.  Triết lý đạo Phật tuy nhiệm mầu nhưng rất đơn giản và thực tiễn với nhân sinh.  Ai củng học được, không cần phải là Phật Tữ.  Phật Pháp bất khả tư nghị, bất khả thuyết truyền bừa bãi, hại người hại luôn cả chính mình.  Phật Giáo là đạo của tự giác, tự ngộ, không chủ trương: dụ dỗ, dọa dẫm hay bắt buộc phải tin theo một cách mù quáng.  Nếu mình không có nhân duyên hay tự tâm mình vẫn chưa muốn tìm học thì khó mà phát triển được trí tuệ Bát Nhã để soi sáng vô minh, thoát ly đau khổ, minh tâm kiến tánh, trở về với tự tâm, giác ngộ thành Phật..

 

Cho nên, chúng ta không cần chấp ngộ xa vời, chỉ cần hồi tâm hướng vào cái Phật tánh trong ta là có thể sống an nhàn, tự tại trong khổ đau tạm bợ trên đời.  Khi nhân duyên lẫn nghiệp quã của mình đả có chút căn bản và sẵn sàng thì nhửng bật thiện tri thức này sẻ tìm đến để dạy mình, mình củng tìm được họ để học hỏi.  Trò tìm thầy học đạo nhưng thầy củng tìm trò để truyền tâm 

 

Hạ tải

BÀI LIÊN QUAN

Lòng Bồ Đề  ( Lê Huy Trứ , 3647 xem)

An nhiên với tuổi già  ( Quảng Tánh , 2687 xem)

Duy trì mức chuẩn  ( Thiền sư Ajahn Chah, Thường Huyễn chuyển dịch , 2651 xem)

Khái lược về cư sĩ Phật giáo  ( Thích Giải Hiền , 3248 xem)

Ý Nghĩa Và Giá Trị Của Hoạt Động Từ Thiện  ( Phan Minh Đức , 3292 xem)

Bốn bước chuyển hóa sân hận  ( Thiện Ý , 3459 xem)

Khi niềm tin khủng hoảng  ( Trần Đức , 2744 xem)

Nhân một phiên tòa  ( Cao Huy Tấn , 2712 xem)

Từ bi luôn song hành với trí tuệ  ( Tổ tư vấn , 3404 xem)

“Phượt” theo kiểu... con nhà Phật  ( Nhã An , 3024 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

Thông báo lớp giáo lý trực tuyến Chùa Thuận Phước

Do tình hình dịch bệnh hiện nay nên không thể tập trung đông người, vì muốn chia sẻ Phật pháp đến quý Phật tử gần xa, nên Ni sư Tuệ Liên - Giảng sư Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Cố vấn Trụ trì chùa Thuận Phước (Long An) và Sư cô Nghiêm Liên - Giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Chùa Thuận Phước đã tổ chức tụng kinh, thuyết giảng Phật pháp trực tuyến.

Thông báo Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 35: Tịnh xá Ngọc Lâm - Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Ni sư Phụng Liên chia sẻ đề tài Giảng về nghĩa chữ Phật (P1) - Ni sư Phụng Liên

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ