Trang chủ > Đức Phật > Phật Đản

Lời con dâng Phật

Tác giả: Bảo Minh Trang.  
Xem: 4422 . Đăng: 11/05/2020In ấn

 

LỜI CON DÂNG PHẬT

Tác giả: Bảo Minh Trang

 


 

 

Ta Bà hữu phước hữu duyên

Phật Đà xuống thế lập nguyền độ sanh

Vang lừng đức độ cao thanh

Chèo thuyền đưa chúng thoát vành trầm luân.

Kính bạch Đức Từ Phụ: Ngày Phật Đản Sanh năm nay PL. 2564 – DL. 2020, cả thế giới rơi vào cơn đại dịch, cho nên lễ tổ chức Đại lễ Phật đản được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã ban hành thông tư hướng dẫn Ban Trị sự GHPGVN các cấp, các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước, Tăng Ni, và đồng bào Phật tử chúng con tổ chức mừng online trực tuyến, để thể hiện tinh thần trách nhiệm của người dân chung tay góp phần chống dịch bệnh. Tuy Đại lễ Phật đản năm nay do hoàn cảnh nên phải tổ chức không theo lệ thường như mọi năm, nhưng không vì vậy mà mất đi vẻ trang trọng tôn nghiêm của ngày Từ Phụ đản sanh, vì ngày rằm mừng Phật đản sanh đã trở thành tự nhiên, như sự hít thở của mỗi người Phật tử chúng con vậy, ngày trăng rằm tháng Tư còn được gọi là tháng trăng tròn Vesak huyền diệu, không chỉ là ánh trăng sáng trong một mùa trăng bình thường, mà là ánh trăng tự hào lịch sử, ánh trăng ấy như nhắc nhở chúng con về lòng từ bi vô lượng vô biên của Đức Từ Phụ, vì đại nguyện bao la dìu người độ chúng, mà Người đã thị hiện Ứng thân ở chốn trần gian, đem ánh sáng thiêng liêng ngọt ngào ướp đượm hương vị giải thoát truyền trao cho nhân loại. Cho dù đã 2564 năm trôi qua, nhưng cái ngày thiêng liêng đáng nhớ ấy vẫn còn khắc ghi đậm nét trong lòng mỗi người Phật tử chúng con, và sẽ còn ghi dấu ấn mãi theo dòng thời gian bất diệt:

“Tứ chúng muôn lòng hàm ơn Đức Phật

Thập phương vạn kiếp nhớ đức Như Lai”.

Sự xuất hiện của Người trong trần thế là cả một vinh hiển lớn cho con người và xã hội. Người là Ứng thân kết tinh của muôn ngàn hương hoa Bi, Trí, Dũng; là hiện thân của chân lý giải thoát, là điềm lành cho tất cả chúng sanh trong Tam thiên Đại thiên thế giới. Nếu cuộc đời không đau khổ tối tăm, Đức Từ Phụ đã không xuất hiện ở đời. Ngài ra đời với duy nhất vì một mục đích trọng đại là chỉ bày cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến của chính mình. Con nhớ một đoạn trong Tăng Nhất A Hàm có nói về Đức Từ Phụ như sau: “Một chúng sanh duy nhất, một con người phi thường, xuất hiện trong thế gian này, vì lợi ích cho phần đông, vì hạnh phúc cho phần đông, vì lòng bi mẫn, vì sự tốt đẹp, vì lợi ích và hạnh phúc của Chư thiên và nhân loại”. Những lời đó quả thật không sai khi nói về Từ Phụ của chúng con, người đã mang đến cho chúng sanh ánh hào quang giải thoát nhiệm mầu:

Phi thường nổi bật chốn trần gian,

Nguyện cứu nhơn sanh khỏi khổ nàn.

Mở ngõ Bồ Đề gieo hạnh phúc,

Khai đường Bát Nhã trải bình an.

Trong Kinh Pháp Hoa cũng đã đặc biệt nêu lên mục đích ra đời của mười phương chư Phật: “Các Đức Phật Thế Tôn vì muốn cho chúng sanh khai tri kiến Phật để đặng thanh tịnh mà hiện ra nơi đời, vì muốn cho chúng sanh tỏ ngộ tri kiến Phật mà hiện ra nơi đời, vì muốn cho chúng sanh chứng vào đạo tri kiến Phật mà hiện ra nơi đời”. Chúng con càng thấm thía với pháp ngữ ấy, càng cảm niệm thâm sâu đại đức của Người, vì thương trần gian tăm tối đắm chìm trong biển khổ vô minh và tham ái, con người mãi loanh quanh trong vòng dây buộc trói không biết đường ra, nên Đức Từ Phụ đã mở tình thương mênh mông rộng lớn hải hà, nguyện vào đời cứu độ chúng sanh,thắp lên ngọn đuốc của Bi- Trí – Dũng, mang nguồn trí tuệ ngọt ngào hương vị giải thoát, để ngọn đuốc ấy sáng hoài theo thời gian, và bất diệt cùng năm tháng, mang lại sự an vui miên viễn cho vạn loại chúng sanh.

Âm thầm mở cửa mùa xuân

Cam lồ nước mát đượm nhuần năm châu

Tình thương ủ ngọt pháp mầu

Trồng hoa Bát Nhã bắc cầu Chân Như.

Tuy đã cách xa Người đến mấy ngàn năm, nhưng hàng Phật tử chúng con luôn khảm khắc vào tim óc những lời Từ Phụ:

“Chư ác mạc tác

Chúng thiện phụng hành

Tự tịnh kỳ ý

Thị chư Phật giáo.”

“Không làm mọi điều ác,

Thành tựu các hạnh lành,

Tâm Ý giữ trong sạch,

Chính lời chư Phật dạy”.

( Kinh Pháp Cú - Phẩm Phật Đà - câu 183)

Thật huyền diệu thay chỉ 16 chữ mà gom cả chân lý của đạo pháp, những lời dạy tưởng chừng như đơn giản, nhưng thật sự là phương châm đạo đức làm người, làm Thánh, làm Phật, cũng chỉ từ nơi giáo lý đơn giản này, chúng con hiểu rằng, muốn tìm thấy Phật, gần Phật, cách tốt nhất là không ngừng tu sửa thân tâm, hành Bát chánh đạo tu trì Thập thiện, để thấy rằng Phật tánh luôn hiển hiện trong mỗi lúc mỗi nơi, cho tâm chúng con luôn luôn từng giây từng phút có Phật, để hưởng được tình yêu thương, hạnh phúc bình an khi cảm nhận được Niết bàn đang đơm hoa kết trái. Đúng như kim ngôn Đức Từ Phụ đã để lại cho chúng con.: “Mỗi chúng sanh đều có Phật tánh” Khi nào trong tâm biết khởi lên lòng thương, dạt dào bao dung, hỷ xả, thì chính lúc ấy hình ảnh một Đức Phật ra đời, thật đơn giản biết bao, nhưng lại bao hàm giáo lý cao sâu thâm áo nhiệm mầu.

Quả thật là một huấn thị tuyệt vời, hàm chứa sự đại từ đại bi bao la của Từ Phụ, Người đã vì người hậu thế học Phật chúng con, mà chỉ dạy chân lý đơn giản mà thiết thực vô cùng, chúng con nguyện sẽ đời đời kiếp kiếp vâng theo lời dạy của Từ Phụ, hành động thiết thực làm đẹp cuộc sống của mình và gieo tạo hạnh phúc cho người, cho đời.

Bậc Thánh siêu phàm xuống thế gian,

Trừ tiêu khổ não diệt tai nàn.

Hào quang sáng rỡ từ bi trải,

Trí tuệ thanh ngời hỷ xả lan.

Kính bạch Từ Phụ, giáo pháp của Người là nguồn pháp nhũ ngọt ngào vi diệu, bất cứ vào thời đại nào cũng hòa hợp trong lòng mọi dân tộc, không bị lỗi thời lạc lõng, đó là nhờ công lao của Từ Phụ, từ tấm lòng từ bi bác ái vô bờ bến của Người, từ nguồn trí huệ viên mãn thành tựu bởi công đức tu tập vô lượng A tăng kì kiếp, nên Người như vị lương y khéo léo, tùy theo căn bệnh chúng sanh mà cho thuốc chữa trị, dìu dắt đủ tầng lớp chúng sanh ra khỏi bến mê lên bờ giác, và nguồn pháp diệu ấy cứ lan tỏa và thấm sâu vào lòng nhân loại.

Gieo nhân thiện thắp đèn từ

Hóa tiêu oán hận diệt trừ tham sân

Tam Thừa nẻo Bát Chánh phần

Liên hoa tỏa ánh dương trần khai quang.

Kính bạch Từ Phụ, hôm nay hàng đệ tử chúng con hữu phước hữu duyên, được chào đón ngày Khánh đản, là ngày đánh dấu lịch sử của toàn nhân loại, là ngày nhân loại được diễm phúc đón một vĩ nhân, một đấng siêu phàm, Người đã vì đời ứng thân làm vị Đông cung thái tử để tiếp chúng độ sinh. Hóa thân Phật là hiện thân đại giác, Tri kiến Phật là tri kiến giải thoát giác ngộ, từ Phật đản sinh mà có tri kiến Phật, từ tri kiến Phật mà con đường giải thoát giác ngộ đã được mở ra lưu truyền hậu thế.

Lưu truyền chánh đạo muôn năm

Vì đời rút ruột thân tằm chẳng than

Giảng Tứ Đế lập Niết bàn

Tạo nên chiến tích vạn ngàn năm sau.

Kính bạch Từ Phụ, nhờ Người đã mở ra con đường tu tập, dập tắt vô minh, chỉ dạy hàng Phật tử chúng con, cách đoạn trừ tất cả khổ đau bằng chính nhận thức, ý chí và nỗ lực dũng mãnh của mỗi con người, vì thế ngày Phật đản cũng chính là ngày ánh đạo nở hoa thiêng trong tâm của mỗi người con Phật, nhờ được sống trong ánh hào quang mầu nhiệm của Từ Phụ, mà mọi người chúng con đều với một tâm hồn hướng thiện biết quy hướng bản tâm về Đức Phật, về ngày Khánh Đản ở Lâm Tỳ Ni, và như thế thì Pháp thân của Từ Phụ đang từng giây từng phút hiện trú Khánh đản trong tâm hồn chúng con. Cho dù ngày nay Từ Phụ đã nhập Niết-bàn, tuy Ứng thân chấm dứt nhưng Pháp thân của Người vẫn mãi thường còn, luôn hiển hiện trong tâm trí chúng con. Hào quang thánh thiện của Người được các thế hệ Chư Tổ cùng Tăng, Ni tiếp nối và kế thừa, được biểu hiện qua tinh thần từ bi, trí tuệ và bình đẳng, biểu hiện qua đường lối tu tập giác ngộ , làm cho hạt giống Bồ đề đã gieo hạt khắp hoàn cầu, đền đáp đại ân to lớn của Người đối với chúng sanh:

Gương thiêng rạng sắc tươi màu

Nhờ công vất vả chùi lau tỏa ngời

Bồ Đề chủng hạt nơi nơi

Đâm mầm nẩy hạt khắp trời khoe xinh.

Vì thế có thể nói ngày Khánh đản của Từ Phụ đã thắp lên ngọn đuốc của cả một trời từ bi và trí tuệ, vĩnh viễn trường tồn trong lòng muôn vạn người Phật tử chúng con, không những đời này mà cho đến vạn kiếp sau. Kính bạch Từ Phụ để tưởng nhớ đại ân đại đức của Người, Phật tử chúng con nguyện sẽ hết lòng tinh tấn tu hành, để không thẹn danh là Phật tử:

Bao la đại đức Cha Hiền

Sắt son chí nguyện trung kiên chẳng mờ

Hậu nhân một dạ kính thờ

Hành tu tinh tấn đến bờ an nhiên.

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 8 do Ni giới Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Tiếp theo thời khóa tu học trong 3 tháng An cư là chương trình 10 ngày bồi dưỡng đạo hạnh lần thứ 8 cho chư Ni NGHPKS, bắt đầu từ chiều mùng 1 tháng 7 đến ngày 11 tháng 7 năm Giáp Thìn (nhằm ngày 4/8/2024 – 14/8/2024) tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương (Số 498/1 đường Lê Quang Định, Phường 1, quận Gò Vấp, Tp. HCM)

Thông báo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh lần 9 do Hệ phái Khất sĩ tổ chức

Nhằm nâng cao đời sống Phạm hạnh và thắp sáng lý tưởng giải thoát, giác ngộ và phụng sự Đạo pháp cho các Tăng Ni trẻ vừa bước chân vào đạo, Hệ phái Khất sĩ mỗi năm tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH tại Pháp viện Minh Đăng Quang (505 Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM) dành cho các Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự.

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thư mời viết bài Tập san Đuốc Sen - số 35 chủ đề Lễ tự tứ Tăng và Vu lan Báo hiếu

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ