Trang chủ > Đức Tổ Sư > Lễ Tưởng Niệm Tổ Sư

TPHCM: Ni giới Hệ phái Khất sĩ tưởng niệm 68 năm đức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng

Tác giả: Ban Truyền thông NGKS.  
Xem: 7030 . Đăng: 03/03/2022In ấn

 

 

TPHCM: Ni giới Hệ phái Khất sĩ tưởng niệm 68 năm đức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng

 

Hôm nay ngày 03 tháng 3 năm 2022 (nhằm mùng 01 tháng 02 năm Nhâm Dần) tại Tổ đình Ngọc Phương (498/1 Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp), Ni giới Khất sĩ Việt Nam trang nghiêm tổ chức Lễ Tưởng niệm 68 năm đức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng (1954 – 2022). Lễ Tưởng niệm được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Chư vị Tôn đức Ni từ các miền Tịnh xá, nơi tỉnh thành và lân cận TP. Hồ Chí Minh đã đồng trở về Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương dự Lễ Tưởng niệm đức Tổ sư để ôn lại lời dạy của Ngài.

 

 

Buổi lễ có sự quang lâm chứng minh của Ni trưởng Tân Liên - Đương Kim Trưởng NGHPKSVN, Viện chủ Tịnh xá Ngọc Quang (Tiền Giang); Ni trưởng Mỹ Liên - Giáo phẩm thường trực NGHPKS, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Diệp (TPHCM); Ni trưởng Viên Liên - Phó Trưởng Ban Thường trực Giáo phẩm NGHPKSVN, Trụ trì Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương; Ni trưởng Hiếu Liên – Giáo phẩm Thường trực NGHPKSVN, Viện chủ Tịnh xá Ngọc Long, Tịnh xá Ngọc Phú (Đồng Nai); Ni trưởng Tấn Liên – Giáo phẩm NGHPKSVN, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Phước (Long Thành, Đồng Nai); Ni trưởng Trì Liên – Trụ trì Tịnh xá Viên Minh (Đồng Nai); Ni trưởng Gương Liên – Giáo phẩm NGHPKSVN, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Tâm (Tân An, Long An)... Hiện diện trên Zoom chứng minh và tham dự Lễ Tưởng niệm có: Ni trưởng Hiện Liên - Viện chủ Tịnh xá Ngọc Vân (Bình Thuận); Ni trưởng Ẩn Liên - Trụ trì Tịnh xá Ngọc Thủy (Bình Thủy, TP. Cần Thơ); Ni trưởng Lý Liên - Trụ trì Tịnh xá Ngọc Ninh (TP. Phan Rang Tháp Chàm); Ni sư Viên Liên - Trụ trì Tịnh xá Ngọc Vân (Bình Thuận); cùng chư Tôn đức Giáo phẩm Ni giới Hệ phái, chư Tôn đức Ni các Tịnh xá và Phật tử đồng tham dự. 

  

Vào lúc 9 giờ, nơi giảng đường Tổ đình Ngọc Phương, trước tôn ảnh Tổ sư Minh Đăng Quang, Chư Tôn đức Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ, quý Ni sư, Sư cô Trụ trì và Ni chúng các Tịnh xá, quý Phật tử đồng trang nghiêm lắng tâm thanh tịnh chắp tay hướng về tôn ảnh đức Tổ sư thành kính tưởng niệm trong nghi thức:  Niệm hương, Lễ Phật, Lễ Pháp, Lễ Tăng. 
 

Để ôn lại cuộc đời và đạo nghiệp của đức Tổ sư Minh Đăng Quang – Tổ khai sáng Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam, Ni sư Tín Liên cung tuyên tiểu sử của Tổ sư:

 

 

 “Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang – vị Tổ Sư khai sáng Giáo Hội Tăng Già – Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam. Thế danh Nguyễn Thành Đạt, tự Lý Hườn; sinh ngày 26 tháng 9 năm Quý Hợi (04/11/1923) tại làng Phú Hậu, tổng Bình Phú, quận Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Như đã sẵn có căn lành gieo trồng từ trước, từ thuở niên thiếu,  cậu bé Thành Đạt tự tập lần chay lạt, đến Chùa dâng hương, lễ Phật, nghe Kinh, có tâm thương người mến vật, lại thích nghe xem kinh sử và phong trào “Cứu nhân độ thế” đương thời. Được theo cụ ông đi Cao Miên để tìm hiểu về tài phép hay lạ của Lục Tà Keo.

Đến năm 15 tuổi, ấn tượng tài phép của Lục Tà Keo vẫn luôn ám ảnh tâm trí, Người quyết định xin phép gia đình sang Cao Miên cầu học pháp mầu tại Nam Vang. Đến 19 tuổi Người trở về Sài Gòn. Năm 20 tuổi vâng lời thân phụ lập gia đình. Cuối năm 21 tuổi, người bạn đời và con thơ đều thọ bệnh qua đời. Đầu năm 22 tuổi, Người xin phép thân phụ lên miền Thất Sơn xuất gia học đạo.

Sau đó, Người du hành sang Mũi Nai, Hà Tiên; tại đây, Người đã tham thiền suốt 7 ngày 7 đêm và chứng ngộ Lý Pháp nhiệm mầu: “Thuyền Bát Nhã” ngược dòng rẽ sóng cứu vớt chúng sanh”.

Với chí nguyện tầm cầu Chơn Lý toàn hảo để hoằng hóa độ sanh, Người đến vùng núi Trà Lơn Thất Sơn bên kia biên giới Cao Miên để ẩn tu, tầm Chơn Sư tham vấn đạo lý, năm 1946 Người rời khỏi xứ  Cao Miên, trở về Nam Việt thực hành Giới Luật Tăng Đồ tại chùa Linh Bửu (Mỹ Tho), an trú thiền định, tầm cầu chơn lý cứu khổ muôn loài: “Chúng tôi sanh trong thời loạn, Thấy cảnh thương tâm, mong tìm phương cứu chửa…”.

Cho đến năm 1948, Người  ẩn cư an định thiền, quán niệm ôn xét nhơn duyên và sau cùng đạt thành Chân Lý toàn hảo, LÝ SỰ viên dung. Người đã tỏ sáng dấu chân Chánh Pháp của ba đời, mười phương Chư Phật là “Thánh Giới - Thánh Định – Thánh Huệ và Thánh Giải Thoát”.

Nguyện trọn đời Tam Y Nhất BÁT không lìa thân như chim có hai cánh; nguyện y cứ Trung ĐẠO TỨ Y CHÁNH PHÁP truyền thống, của ba đời chư Phật hướng đến lợi mình lợi người không bỏ sót một ai. Ngài đã xác chứng Chánh Pháp Phật Đà và phát nguyện “Nối Truyền Thích Ca Chánh Pháp”. Từ đó trở thành Tổ Sư khai sáng “Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam” với pháp hiệu Minh Đăng Quang.

 

 

Ni trưởng Tân Liên – Đương Kim Trưởng NGHPKSVN ban đạo từ đến hội chúng, “… Tôi xin quý Ni Trưởng, Ni Sư, Sư cô, và toàn thể quý Phật tử hiện diện, chúng ta tỏ lòng thành đối với Tổ thi ân, nhớ ân thì cố gắng noi gương của Tổ thầy, cố gắng tu hành tinh tấn, đạo hạnh trang nghiêm, thanh bần giản dị thì chúng ta giữ vững cái gốc của Tổ thầy thuở xưa đã khổ nhọc tìm ra được ánh đạo vàng. Ngày Kỷ niệm Tổ sư xa vắng, Sau tám năm đằng đẳng thời gian, Bóng tăm biền biệt đạo tràng, Pháp âm còn mãi mấy ngàn năm sau; chúng đệ tử xiết bao nhớ tưởng... Đến ngày hôm nay, chúng ta còn giữ được hình bóng của Khất sĩ, đức Tổ sư làm chiếc thuyền chở chuyên cho chúng ta cũng là hạnh nguyện của Thầy Tổ – Nối truyền Thích Ca Chánh Pháp, chính là sự đền ơn đến với Thầy tổ chúng ta trong muôn một”.


 

Ni trưởng Viên Liên và Ni trưởng Hiếu Liên dâng trầm; Ni trưởng Tấn Liên và Ni trưởng Gương Liên dâng hoa và toàn thể đại chúng hướng về đức Tổ sư đọc bài kệ  Dâng Trầm và Dâng Hoa. 


 

Để kết thúc Lễ Tưởng niệm, đại chúng thanh tịnh cùng hòa âm đọc kệ Công đức Sư Trưởng, đảnh lễ đức Tổ sư và hồi hướng.
 

Nhân ngày tưởng niệm đức Tổ sư, hội chúng có thời tụng kinh và hành thiền để cúng dường công đức tu học dâng lên đức Tổ sư, đặc biệt đây cũng là ngày các Tịnh nhân được trở về Tổ đình phát tâm xuống tóc xuất gia. Cũng trong ngày này Ni sư Phụng Liên chia sẻ giáo pháp cho hàng Phật tử.

 

 

Ban Truyền thông NGKS

 

-----oo0oo-----

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ PL. 2568 - DL. 2024

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Tam bảo, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo. Đây cũng là cơ hội để chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh, làm hành trang trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

Thông báo: Hội thi giáo lý nhân ngày Lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ VN

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 37 Ni trưởng Huỳnh Liên - Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Hội thi giáo lý về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ