Trang chủ > Đức Tổ Sư > Lễ Tưởng Niệm Tổ Sư

Đại lễ tưởng niệm và thảo luận về tinh thần nối truyền Thích-ca Chánh pháp

Tác giả: Ban TTTT Hệ phái.  
Xem: 1174 . Đăng: 12/03/2019In ấn

 

Đại lễ tưởng niệm và thảo luận về tinh thần nối truyền Thích-ca Chánh pháp

 

Ban TTTT Hệ phái

 

Để tiếp nối chương trình Đại lễ Tưởng niệm lần thứ 65 đức Tổ sư vắng bóng, và để thể hiện một phần tinh thần tri ân, chư Tôn đức lãnh đạo đã tổ chức buổi toạ đàm để thảo luận về giáo pháp khất sĩ, và đặc biệt là tinh thần nối truyền Thích-ca Chánh pháp của đức Tổ sư nhằm giúp cho những người con trong giáo pháp hiểu được tông chỉ, đường lối và giáo pháp khất sĩ.

Chính tầm quan trọng như thế nên Ban Tổ chức (BTC) đã dành riêng một buổi chiều, từ 1g30 đến 5g chiều để thảo luận, và chủ đề được đưa ra để thảo luận chính là tinh thần nối truyền, kể cả trong những lời dạy của Ngài lẫn tinh thần nối truyền trong thời hiện đại như thế nào để vẫn giữ được tông chỉ.

Buổi toạ đàm này được diễn ra dưới sự chứng minh và làm chủ toạ của chư Tôn Hòa thượng giáo phẩm lãnh đạo Hệ phái như: HT. Giác Giới, Trưởng BTC Đại lễ; HT. Giác Toàn, Trưởng ban Thường trực giáo phẩm Hệ phái, Phó trưởng BTC; cùng chư vị Hòa thượng giáo phẩm Hệ phái; và sự tham dự đông đảo của chư Tôn đức Tăng Ni.

Mở đầu cho buổi toạ đàm, Hòa thượng Giác Toàn đã có lời chia sẻ vì sao có những buổi toạ đàm như thế này và mục đích để làm gì…, tất cả không đi ra ngoài vấn đề là làm sao thấy rõ được tông chỉ “Nối truyền Thích-ca Chánh pháp, Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam”, để từ đó người học trò khất sĩ mới có thể thọ lãnh và tiếp tục truyền thừa con đường này với đầy tâm lực và đạo lực.

Tiếp đến, chư Tôn đức Tăng Ni trong các giáo đoàn đã trình bày quan điểm, nhận định của mình về tinh thần nối truyền từ tổng quan đến chi tiết từng khía cạnh của giáo pháp như nối truyền theo bộ Chơn lý, theo tư tưởng Y bát chơn truyền, theo giới định tuệ, trong bối cảnh xã hội hiện đại…, với số lượng 14 bài tham luận. Dù trong một thời lượng hạn hẹp nhưng chư vị vẫn làm nổi bậc ý mình muốn nói, và xen kẽ đó là những lời nhận xét của chư Tôn Hòa thượng lãnh đạo.

Và để kết thúc buổi toạ đàm, Hòa thượng Giác Giới đã có lời đúc kết và tán dương tinh thần nghiên cứu giáo pháp Tổ Thầy. Hoà thượng nhấn mạnh đến việc hội họp trong tinh thần đoàn kết và luận bàn về giáo pháp là đang hiện thực lời Phật, ý Tổ. Ở đây Hòa thượng đã dẫn lời kinh về sự hội họp, luận bàn giáo pháp mà các tôn giả Thánh Tăng đã luận bàn trong Ðại kinh Rừng sừng bò để đúc kết và nói lên sự sáng chói của Chánh pháp theo nhiều góc độ khác nhau. Từ đó Hoà thượng nhắn nhủ đại chúng rằng mỗi sự trình bày là một góc nhìn khác nhau như hình ảnh Đại kinh Rừng sừng bò đã chỉ dạy.

Đại đức Giác Nhẫn, dẫn chương trình tọa đàm

HT. Giác Toàn phát biểu khai mạc

Toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni Hệ phái tham dự

HT. Giác Minh - Giáo đoàn I

Đại đức Giác Trực - Giáo đoàn II

TT. Giác Duyên - Giáo đoàn III

TT. Minh Thành - Giáo đoàn IV

HT. Giác Nhân - Giáo đoàn V

HT. Giác Điệp - Giáo đoàn VI

NT. Xuân Liên - Ni giới Khất sĩ

NS. Nguyện Liên - Ni giới Khất sĩ

NT. Yến Liên - Giáo đoàn I

NT. Hiệp Liên - Giáo đoàn III

NT. Mai Liên - Giáo đoàn IV

HT. Giác Giới đúc kết chương trình

Chư Tôn đức nhận bằng Tuyên dương công đức

-----ooOoo----- 

Nguồn: daophatkhatsi.vn 

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thư mời viết tham luận về những giá trị Tôn giáo và Xã hội của Hệ phái phật giáo Khất sĩ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhằm phát huy những giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giao Ban Tôn giáo phối hợp với Ban Công tác phía Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học: “Những giá trị tôn giáo và xã hội của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Thông báo thực hiện ấn phẩm Đuốc Sen số 30

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử, Đuốc Sen là một ấn phẩm văn hóa quen thuộc của Phật giáo Khất sĩ, truyền tải nguồn văn học, văn hóa Phật giáo Việt Nam nói chung và Khất sĩ nói riêng. Trong nhiều năm qua, Đuốc Sen đã được chư Tôn đức quan tâm và đóng góp bài vở, tin tức, góp phần cho sự thành tựu ấn phẩm này. Do nhiều yếu tố khách quan, nên ấn phẩm này bị gián đoạn.

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Kính thông báo đến chư Tôn đức Giáo phẩm và trụ trì các miền tịnh xá về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Thông báo của Giáo phẩm Thường trực NGHPKS

THÔNG BÁO CỦA GIÁO PHẨM THƯỜNG TRỰC NI GIỚI HỆ PHÁI KHẤT SĨ VIỆT NAM

VIDEO HÔM NAY

Lễ Truy niệm và Phụng tống kim quan Ni trưởng Minh Liên nhập bảo tháp - Ban Thông tin truyền Thông

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ