Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Lễ Tưởng Niệm

Bến Tre: Lễ Húy kỵ, tưởng niệm Giác linh Cố Ni trưởng Thích nữ Huyền Liên

Tác giả: Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre.  
Xem: 1238 . Đăng: 15/03/2020In ấn

 

Bến Tre: Lễ Húy kỵ, tưởng niệm Giác linh Cố Ni trưởng Thích nữ Huyền Liên

 
 

 

Sáng ngày 11/03/2020 (ngày 18/02/Canh Tý), tại Tịnh xá Ngọc Trước, phường Phú Khương, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre, trên tinh thần tri ân và báo ân đối với bậc Tôn sư, môn đồ pháp quyến Ni chúng đã trang nghiêm tổ chức lễ Húy kỵ, tưởng niệm Giác linh cố Ni trưởng Thích Nữ Huyền Liên – Nguyên Phó Phân Ban Ni Giới Phật giáo tỉnh Bến Tre, Ủy viên BTS Phật giáo tỉnh Bến Tre, Ủy viên Tài chánh BTS Phật giáo thành phố Bến Tre, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Trước, thành phố Bến Tre.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của: HT. Thích Huệ Tấn – Thành viên HĐCM GHPGVN, chứng minh GHPGVN (BTS PG) tỉnh Bến Tre; HT. Thích Nhựt Tấn – UV TT HĐTS, Phó ban Kiểm soát, UV TT Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre; HT. Thích Lệ Linh – UV HĐTS, Phó Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre; HT. Thích Lệ Đức – Chứng minh BTS PG tỉnh Bến Tre; TT. Thích Huệ Đức – Phó BTS, Trưởng Ban Hoằng Pháp PG tỉnh; HT. Thích Trí Thông, HT. Thích Nhuận Thiền – Nhị vị Chứng minh BTS PG huyện Châu Thành; HT. Thích Tư Ân – Trưởng BTS PG huyện Châu Thành; về Phía Chư Ni có: NT. Thích nữ Như Đán – Phó BTS, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh; cùng chư Tôn thiền đức Tăng Ni Trụ trì các tự viện trên địa bàn tỉnh Bến Tre và đông đủ Phật tử xa gần về tham dự.

Chư Tôn đức Ni hệ Phái Khất Sỉ có: NT. Thích nữ Chiêu Liên – Giáo Phẩm Ni giới hệ phái Khất Sĩ, Trụ trì TX. Ngọc Khánh, huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai; NT. Thích nữ Phục Liên – Giáo phẩm Ni giới hệ phái Khất sĩ, TX. Ngọc Phương, Q.Gò Vấp, TP.HCM; NT. Thích nữ Tấn Liên – Giáo phẩm Ni giới hệ phái Khất sĩ, Trụ trì TX. Ngọc Thành, Long Thành, tỉnh Đồng Nai; Cùng với Chư Ni hệ phái Khất sĩ các tỉnh thành trở về dâng hương tưởng niệm.

Cố Ni trưởng Thích nữ Huyền Liên

Trụ thế 74 năm và 45 hạ lạp

– Nguyên Phó Phân Ban Ni Giới Phật giáo tỉnh Bến Tre,

– Nguyên Ủy viên BTS Phật giáo tỉnh Bến Tre,

– Nguyên Ủy viên Tài chánh BTS Phật giáo thành phố Bến Tre,

– Trụ trì Tịnh xá Ngọc Trước, phường Phú Khương, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

– Do bệnh duyên, Ni trưởng đã thanh thản xả bỏ báo thân, thu thần thị tịch vào lúc 03h:30 phút sáng ngày 06 tháng 04 năm 2015  nhằm ngày 18 tháng 02 năm Ất Mùi) trụ thế 74 năm và 45 hạ lạp.

 – Kim quan Ni trưởng được tôn trí và nhập Bảo tháp tại Tịnh xá Ngọc Trước, phường Phú Khương, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Trước Giác linh đài trang nghiêm quyện cùng hương trầm tỏa ngát, thay mặt cho Phân ban Ni giới tỉnh Bến Tre và môn đồ Pháp quyến, NS. Thích nữ Cương Liên – Trụ trì tịnh xá Ngọc Trước, dâng lời tưởng niệm Tôn sư, Giác linh cố Ni trưởng Thích nữ Huyền Liên.

Tại buổi lễ, HT.Thích Nhựt Tấn – UV TT HĐTS, Phó ban Kiểm soát, UV TT Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre, thay lời cho toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni và Chư Ni hệ phái Khất sĩ có đôi dòng ôn lại công hạnh tu tập và cuộc đời hành đạo của  cố Ni Trưởng Thích nữ Huyền Liên.

Trước án tiền, toàn thể chư Tôn đức giáo phẩm Tăng Ni đã thành kính dâng nén tâm hương nguyện cầu Giác linh cố Ni Trưởng cao đăng Phật quốc, thượng phẩm thượng sanh.

Bằng tấm lòng thành kính tưởng niệm, SC. Thích nữ Thảo Liên – đại diện cho chư Ni môn đồ pháp quyến Tịnh xá Ngọc Trước dâng lời cảm tạ và trang nghiêm cung thỉnh chư Tôn giáo phẩm quang lâm trai đường tăng tác pháp cúng dường để tỏ lòng tri ân hiếu hạnh, tưởng nhớ công ơn lên bậc ân sư tôn kính.

 Lễ Húy kỵ, tưởng niệm Giác linh Cố Ni trưởng Thích Nữ Thích nữ Huyền Liên khép lại trong niềm hoan hỷ và thập phần viên mãn.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận buổi lễ:

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre

-o

 
Ngày đăng: 12/03/2020
Đăng bởi: Chúc Nghiêm

 

Sáng ngày 11/03/2020 (ngày 18/02/Canh Tý), tại Tịnh xá Ngọc Trước, phường Phú Khương, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre, trên tinh thần tri ân và báo ân đối với bậc Tôn sư, môn đồ pháp quyến Ni chúng đã trang nghiêm tổ chức lễ Húy kỵ, tưởng niệm Giác linh cố Ni trưởng Thích Nữ Huyền Liên – Nguyên Phó Phân Ban Ni Giới Phật giáo tỉnh Bến Tre, Ủy viên BTS Phật giáo tỉnh Bến Tre, Ủy viên Tài chánh BTS Phật giáo thành phố Bến Tre, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Trước, thành phố Bến Tre.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của: HT. Thích Huệ Tấn – Thành viên HĐCM GHPGVN, chứng minh GHPGVN (BTS PG) tỉnh Bến Tre; HT. Thích Nhựt Tấn – UV TT HĐTS, Phó ban Kiểm soát, UV TT Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre; HT. Thích Lệ Linh – UV HĐTS, Phó Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre; HT. Thích Lệ Đức – Chứng minh BTS PG tỉnh Bến Tre; TT. Thích Huệ Đức – Phó BTS, Trưởng Ban Hoằng Pháp PG tỉnh; HT. Thích Trí Thông, HT. Thích Nhuận Thiền – Nhị vị Chứng minh BTS PG huyện Châu Thành; HT. Thích Tư Ân – Trưởng BTS PG huyện Châu Thành; về Phía Chư Ni có: NT. Thích nữ Như Đán – Phó BTS, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh; cùng chư Tôn thiền đức Tăng Ni Trụ trì các tự viện trên địa bàn tỉnh Bến Tre và đông đủ Phật tử xa gần về tham dự.

Chư Tôn đức Ni hệ Phái Khất Sỉ có: NT. Thích nữ Chiêu Liên – Giáo Phẩm Ni giới hệ phái Khất Sĩ, Trụ trì TX. Ngọc Khánh, huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai; NT. Thích nữ Phục Liên – Giáo phẩm Ni giới hệ phái Khất sĩ, TX. Ngọc Phương, Q.Gò Vấp, TP.HCM; NT. Thích nữ Tấn Liên – Giáo phẩm Ni giới hệ phái Khất sĩ, Trụ trì TX. Ngọc Thành, Long Thành, tỉnh Đồng Nai; Cùng với Chư Ni hệ phái Khất sĩ các tỉnh thành trở về dâng hương tưởng niệm.

Cố Ni trưởng Thích nữ Huyền Liên

Trụ thế 74 năm và 45 hạ lạp

– Nguyên Phó Phân Ban Ni Giới Phật giáo tỉnh Bến Tre,

– Nguyên Ủy viên BTS Phật giáo tỉnh Bến Tre,

– Nguyên Ủy viên Tài chánh BTS Phật giáo thành phố Bến Tre,

– Trụ trì Tịnh xá Ngọc Trước, phường Phú Khương, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre

– Do bệnh duyên, Ni trưởng đã thanh thản xả bỏ báo thân, thu thần thị tịch vào lúc 03h:30 phút sáng ngày 06 tháng 04 năm 2015  nhằm ngày 18 tháng 02 năm Ất Mùi) trụ thế 74 năm và 45 hạ lạp.

 – Kim quan Ni trưởng được tôn trí và nhập Bảo tháp tại Tịnh xá Ngọc Trước, phường Phú Khương, TP. Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Trước Giác linh đài trang nghiêm quyện cùng hương trầm tỏa ngát, thay mặt cho Phân ban Ni giới tỉnh Bến Tre và môn đồ Pháp quyến, NS. Thích nữ Cương Liên – Trụ trì tịnh xá Ngọc Trước, dâng lời tưởng niệm Tôn sư, Giác linh cố Ni trưởng Thích nữ Huyền Liên.

Tại buổi lễ, HT.Thích Nhựt Tấn – UV TT HĐTS, Phó ban Kiểm soát, UV TT Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, Trưởng BTS PG tỉnh Bến Tre, thay lời cho toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni và Chư Ni hệ phái Khất sĩ có đôi dòng ôn lại công hạnh tu tập và cuộc đời hành đạo của  cố Ni Trưởng Thích nữ Huyền Liên.

Trước án tiền, toàn thể chư Tôn đức giáo phẩm Tăng Ni đã thành kính dâng nén tâm hương nguyện cầu Giác linh cố Ni Trưởng cao đăng Phật quốc, thượng phẩm thượng sanh.

Bằng tấm lòng thành kính tưởng niệm, SC. Thích nữ Thảo Liên – đại diện cho chư Ni môn đồ pháp quyến Tịnh xá Ngọc Trước dâng lời cảm tạ và trang nghiêm cung thỉnh chư Tôn giáo phẩm quang lâm trai đường tăng tác pháp cúng dường để tỏ lòng tri ân hiếu hạnh, tưởng nhớ công ơn lên bậc ân sư tôn kính.

 Lễ Húy kỵ, tưởng niệm Giác linh Cố Ni trưởng Thích Nữ Thích nữ Huyền Liên khép lại trong niềm hoan hỷ và thập phần viên mãn.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận buổi lễ:

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre

-----ooOoo----- 

Nguồn: www.phatsuonline.com 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Kính thông báo đến chư Tôn đức Giáo phẩm và trụ trì các miền tịnh xá về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Thông báo của Giáo phẩm Thường trực NGHPKS

THÔNG BÁO CỦA GIÁO PHẨM THƯỜNG TRỰC NI GIỚI HỆ PHÁI KHẤT SĨ VIỆT NAM

Thông báo mời cộng tác viết bài ĐUỐC SEN mùa VU LAN 2019

Đuốc Sen – Đặc san của Hệ phái Khất sĩ, là nơi nói lên quan điểm của người con Phật về các vấn đề văn hóa, giáo dục, hoằng pháp, tâm linh, tu tập… Ngoài ra, đây là kênh của người con Khất sĩ thể hiện nhận thức về nội hàm bộ Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang.

VIDEO HÔM NAY

Lễ TangNi trưởng Ngoạt Liên - Trụ trì Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương -

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ