Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Lễ Tang

TP.HCM: Trang nghiêm lễ nhập kim quan Cố Trưởng lão Ni trưởng Thích Nữ Ngoạt Liên

Tác giả: Ban Truyền thông NGKS.  
Xem: 5210 . Đăng: 24/09/2019In ấn

 

TP.HCM: Trang nghiêm lễ nhập kim quan Cố Trưởng lão Ni trưởng Thích Nữ Ngoạt Liên

 

Trưa ngày 24/09/2019 (26/03/Kỷ Hợi), tại tổ đình Ngọc Phương (số 498/1 đường Lê Quang Định, phường 1, Quận Gò Vấp, TP.HCM), Trung ương GHPGVN, BTS GHPGVN TP.HCM, Ban Tổ chức lễ tang, Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cử hành lễ nhập kim quan NT. Thích Nữ Ngoạt Liên tân viên tịch.

 

 

 

 

 

Chư Tôn đức Giáo phẩm Hội đồng Chứng minh (HĐCM), Hội đồng Trị sự (HĐTS), Ban Trị sự (BTS) GHPGVN TP. HCM, chư Tôn đức các Ban chuyên môn trực thuộc; BTS Phật giáo Quận Gò Vấp… đã quang lâm hộ niệm: HT. Thích Thiện Tâm – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị Sự GHPGVN, Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN Thành phố HCM; HT. Thích Giác Toàn – Giáo phẩm Thường trực Hệ phái, Phó Chủ tịch HĐTS, Viện trưởng Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam; HT.Thích Giác Thuận – Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN quận Gò Vấp; HT. Thích Giác Liêm – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nghi Lễ T.Ư, Phó Văn phòng 2 T.Ư GHPGVN; HT. Thích Minh Nghĩa – Trụ trì tổ đình Giác Nguyên, Quận 4, TP.HCM; TT. Thích Giác Trí – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN  quận Gò Vấp, cùng chư Tôn đức Tăng Ni Văn phòng II TƯGH, Ban Nghi Lễ T.Ư, Ban Tăng sự T.Ư.

 

 

 

Chư Tôn đức Ni: NT. Thích Nữ Tịnh Nguyện – Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư; NT. Thích Nữ Huệ Từ – Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Trưởng Phân ban Thường trực kiêm Chánh Thư ký PBNG T.Ư, chư Ni trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Phân ban Ni giới TP và chư Ni trưởng Phân ban Ni giới các tỉnh thành lân cận về tham dự, cùng chư Tôn đức Tăng Ni Trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường tại TP.HCM.

 

 

 

Chư Tôn đức Giáo phẩm lãnh đạo Ni giới Hệ phái Khất sĩ: NT. Tân Liên, NT. Chiêu Liên, NT. Phục Liên, NT. Mai Liên, NT. Viên Liên, NT. Tố Liên, NT Ngôn Liên, NT. Sâm Liên, NT. Kinh Liên cùng quý Ni trưởng Giáo phẩm Hệ phái, quý Ni trưởng, Ni sư, chư Tôn đức Ni Trụ trì tịnh xá, tịnh thất các miền Bắc, Trung, Nam và Phật tử các đạo tràng đã về tổ đình Ngọc Phương tham dự và nhất tâm cầu nguyện.

 

Đại diện lãnh đạo các cấp lãnh đạo chính quyền có bà Võ Thị Dung – Phó Bí thư Thành Ủy TP. HCM, bà Tô Thị Bích Châu – Phó chủ tịch Ủy Ban T.Ư MTTQVN, Ủy viên Ban Thường Vụ Thành Ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQVN TP.HCM; ông Nguyễn Hữu Hiệp – Uỷ viên Ban Thường Vụ, Trưởng Ban Dân Vận Thành Ủy TP.HCM….. cùng đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể đã đến tham dự lễ cung thỉnh nhục thân Ni trưởng nhập kim quan. 

 

 

 

Tại Giác linh đường, chư Tôn đức chứng minh đã niêm hương, đảnh lễ Tam bảo, thực hiện các nghi thức tuyên pháp ngữ, sái tịnh, trì chú Đại bi, kệ Vãng sanh… Tại thiền thất cố Ni trưởng, chư Tôn Hòa thượng cử hành nghi thức sái tịnh, kế đến môn đồ đệ tử cung thỉnh nhục thân Ni trưởng rời thiền thất đến Giác linh đường trong sự trang nghiêm, đồng nhất tâm niệm Phật liên hồi của chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử.

Kết thúc lễ nhập kim quan, môn đồ pháp quyến đảnh lễ giác linh Ni trưởng và thọ tang.

 

 

 

 

Ban TT-TT Ni giới Hệ phái

 

----oo0oo----

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Kính thông báo đến chư Tôn đức Giáo phẩm và trụ trì các miền tịnh xá về lễ tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang

Thông báo của Giáo phẩm Thường trực NGHPKS

THÔNG BÁO CỦA GIÁO PHẨM THƯỜNG TRỰC NI GIỚI HỆ PHÁI KHẤT SĨ VIỆT NAM

Thông báo mời cộng tác viết bài ĐUỐC SEN mùa VU LAN 2019

Đuốc Sen – Đặc san của Hệ phái Khất sĩ, là nơi nói lên quan điểm của người con Phật về các vấn đề văn hóa, giáo dục, hoằng pháp, tâm linh, tu tập… Ngoài ra, đây là kênh của người con Khất sĩ thể hiện nhận thức về nội hàm bộ Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang.

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Lễ tưởng niệm lần thứ 32 Ni Trưởng Huỳnh Liên, Đệ nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ - Lễ Tưởng niệm

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ