Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Lễ Tang

Điếu văn tưởng niệm Cố Ni trưởng Tràng Liên - Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ – tân viên tịch

Tác giả: TK. Minh Điệp.  
Xem: 1400 . Đăng: 01/01/2021In ấn

 

Điếu văn tưởng niệm Cố Ni trưởng Tràng Liên - Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ – tân viên tịch

 

Tăng Ni sinh Khất Sĩ du học Ấn Độ

Uttar Pradesh, mùa Đông 2020

TK. Minh Điệp kính bút

 

Biển ngàn năm bạc đầu ngọn sóng

Núi muôn đời bất động chơ vơ

Trần ai đâu bến đâu bờ

Nam Kha một giấc đến giờ mấy khi?

 

Trăm năm mộng định kỳ một kiếp

Bóng vàng y nối tiếp con đường

Dẫu mang phận liễu ướp sương

Chân trần đạp đất can trường độ sinh.

 

Nửa thế kỷ đăng trình du hoá

Hạnh Tổ sư vừa thoả chí lòng

Ni lưu đời sống sạch trong

Xế chiều tuổi hạc vượt dòng sông mê.

 

Bỏ xác tạm hồn về cõi Phật

Cả đời hoa ướp mật xông hương

Hạnh tu cao viễn phi thường

Bóng hiền Ni chúng, sáng gương Tăng-già.

 

Bậc Ni trưởng vào nhà cửa đạo

Bỏ cõi đời sen báu nương thân

Chúng Ni ở lại cõi trần

Khóc thương sư phụ bần thần tâm can.

 

Từ xứ Ấn mượn ngàn tâm kính

Hàng chúng con bịn rịn mấy lời

Cúng dường khấp bái trùng khơi

Nguyện cầu Ni trưởng thảnh thơi cõi nhàn.

 

Nhớ Giác linh Ni trưởng khi xưa!

Đất Sài Gòn dấu son tươi đỏ

Trăng mấy mùa khi tỏ khi lu

Từ đây bao cuộc viễn du

Lữ hành giữa chốn mịt mù nắng mưa.

         

Nơi phố thị từ xưa phồn hội

Bác kính yêu khai cõi rẽ bờ

Tìm đường cứu nước ra khơi

Nhà Rồng bến cảng làm nơi đăng trình.

 

Quê Chợ Lớn Giác linh khai nhuỵ

Trẻ vừa sinh hoan hỷ cả nhà

Tánh tình ngày một nở hoa

Đoan trang, hiền thục, nhu hoà nói năng.

 

Chớm thanh xuân tròn trăng tươi sáng

Mẹ cha thương, chúng bạn quý tình

Tuổi đời đang độ đẹp xinh

Tâm hồn chợt ngộ bóng hình xuất gia.

 

Thuở Giác linh lìa nhà xuất thế!

Trẻ quyết nương theo Ánh đạo vàng

Tìm thuyền Bát-nhã, bóng Minh Quang

Lòng son tha thiết câu từ hiếu

Noi bước Phật đà độ thế gian.

 

Đức Tổ sư y vàng phấn tảo

Dẫn Tăng Ni hoá đạo trăm miền

Như là phước báu hữu duyên

Giác linh chấn động tâm hiền ngàn thu.

 

Xin cha mẹ nguyện tu theo Tổ

Nương Tăng đoàn làm chỗ gửi thân

Hai mươi tuổi ngọc trong ngần

Phát tâm đại lực dự phần bóng Ni.

 

Bởi phụ mẫu kính vì Tam bảo

Biệt con thơ cõi đạo nảy mầm

Tại đình xây ở Phú Lâm

Từ đây Ni trưởng “cất trâm cạo đầu”.

 

Đức Tổ sư nhận thâu đệ tử

Dạy giới điều tập sự cần chuyên

Nương cùng Ni trưởng Huỳnh Liên

Pháp danh cũng được chơn truyền Tổ ban.

 

Chữ “Tràng Liên” rỡ ràng tâm thức

Phẩm hạnh tăng, đạo lực trau dồi

Một năm ngày tháng đưa thoi

Sa-di giới phẩm nguyện noi thọ trì.

 

Người lại gắng thiết thi tấc dạ

Gắng công phu, công quả chí thành

Hai năm tăng trưởng thêm nhanh

Tổ sư truyền giới đắc thành Tỳ-kheo.

 

Thọ Cụ-túc hành theo gương Tổ

Kể từ đây dự chỗ Tăng-già

Thêm vì Thích tử sinh ra

Tam y, nhất bát muôn nhà vân du.

 

Mười năm trời chuyên tu Trung đạo

Ngủ gốc cây hay dạo mả mồ

Tuổi xanh mà chí hải hồ

Kiên trì bất thối, cơ đồ quyết xây.

 

Thuở Giác linh Truyền đăng Tục diệm!

Năm Ngọ sử Tổ sư vắng bóng

Trong môn đồ biến động đổi thay

Tinh thần giữ giới trường chay

Tâm can Người vững tháng ngày dụng công.

 

Người đi khắp miền Đông đất Việt

Tận miền Trung mải miết du hành

Nhiều ngôi tịnh xá cao thanh

Thập phương cư sĩ cất thành già-lam.

 

Dù ở chốn thảo am nhập định

Hay ngược xuôi cảnh tỉnh người đời

Đèn từ, đuốc tuệ đều khơi

Nếp tu như Tổ còn thời hiện sinh.

 

Qua nhiều năm tận tình hoằng pháp

Người về Nam duyên hạp thầy trò

Quê nhà miền đất Mỹ Tho

Trụ ngôi Ngọc Mỹ chăm lo cửa thiền.

 

Sau uyển chuyển nhân duyên tương hội

Người mở khai đường lối đạo vàng

Tại ngôi Ngọc Diệp nghiêm trang

Vận hành Phật sự rỡ ràng tốt tươi.

 

Hạnh Ni lưu vạn người thương kính

Hiến thân mình nối thịnh Thầy xưa

Cỗ xe chở đạo Nhất-thừa

Hy sinh tâm lực vẫn chưa thiết gì.

                  

Ngôi Đệ tứ Trưởng Ni Hệ phái

Được suy tôn trọng đại hàng đầu

Gương lành Ni chúng thẳm sâu

Thiện nam, Tín nữ ngõ hầu quy y.

 

Thuở Giác linh vân du nhàn cảnh!

Kính dâng một đoá hoa lòng

Nhớ về nguồn cội mênh mông đất trời

Ni lưu bóng hạc thảnh thơi

Trưởng thành nhập đạo một đời thơm hương.

 

Thân tứ đại gió sương mòn mỏi

Hành hoạt sao tránh khỏi vô thường

Trải hơn chín chục năm trường

Tuổi Người xế bóng lên đường quy Tây.

 

Sáu chín năm trọn đầy đạo hạnh

Người thâu thần sương lạnh chiều đông

An nhiên thị tịch xuôi dòng

Bỏ thân xác tạm, mênh mông tâm hồn.

 

Hàng đệ tử bồn chồn kính tiếc

Lệ đàn-na thi thiết rơi đầy

Kính thương thấu cả trời mây

Ngàn thu chia biệt bóng Thầy còn đâu…

                  

Hàng chúng con cúi đầu kính tiễn

Bậc Trưởng Ni xin nguyện chứng lòng

Điếu thi mấy điệu sạch trong

Cúng dường thanh tịnh ngưỡng mong thuỳ từ.

 

Cung kính ngưỡng bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái,

Cung kính ngưỡng bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Ni giới Hệ phái,

Cung kính ngưỡng bạch Quý Ni trưởng, Ni sư, chư Tôn đức Ni môn đồ pháp quyến,

Cung kính đảnh lễ Giác linh đài cố Ni trưởng Tràng Liên – Đệ Tứ Trưởng Ni giới Hệ phái tân viên tịch!

Nhận được tin buồn từ quê nhà, Ni trưởng Đệ tứ Trưởng Ni giới Hệ phái Khất Sĩ tân viên tịch sau gần một thế kỷ lưu trọn bước chân trên quê hương Việt Nam thân yêu, lòng Tăng Ni chúng con không khỏi bồi hồi kính tiếc. Với sáu mươi chín năm phụng hiến cho đạo pháp và chúng sinh, cố Ni trưởng là một tấm gương sáng về đức độ và mô phạm của hàng Ni giới Khất Sĩ, xứng đáng là hàng đệ tử chân truyền từ đức Tổ sư Minh Đăng Quang.

Sự viên tịch của Người là một mất mát lớn lao đối với Giáo hội và Hệ phái nói chung, đối với Ni chúng và Phật tử môn đồ pháp quyến nói riêng. Từ phương trời Ấn Độ, Tăng Ni sinh chúng con xin thành tâm hướng về thành phố “Mười mùa hoa” đang tôn trí nhục thân Người, thành tâm kính cẩn nghiêng mình trước Giác linh đài cố Ni trưởng. Chúng con xin kính bút thi hoá sơ sử công hạnh một đời tu tập và hành đạo của bậc Ni trưởng qua bài thi điếu cúng dường, kính nguyện Giác linh thuỳ từ chứng giám.

Chúng con cầu nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ Giác linh cố Ni trưởng thượng phẩm thượng sanh, cao đăng Phật quốc.

“Tràng giang nguồn tuệ đức tuôn về bến giác

Liên đài gốc thiền từ vượt thoát bùn mê”.

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

 

----ooOoo----

Nguồn: http://www.daophatkhatsi.vn/

BÀI LIÊN QUAN

Chư Ni Hệ phái Khất sĩ tại Hoa Kỳ làm lễ Tưởng niệm Đệ II Cố Ni trưởng Bạch Liên và Lễ Truy niệm Ni trưởng Tràng Liên tân viên tịch  ( Ban Truyền thông NGKS , 520 xem)

Lời tưởng niệm Ni trưởng Tràng Liên của Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam  ( Ni trưởng Viên Liên , 1658 xem)

Văn tưởng niệm Ni trưởng Tràng Liên – Đệ Tứ Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ (1929-2020)  ( Ni trưởng Thẩm Liên , 1205 xem)

Điếu văn Tưởng niệm Ni trưởng Tràng Liên - Đệ tứ Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam  ( Tiến Liên , 1521 xem)

Chùm ảnh: Các phái đoàn chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử kính viếng Giác linh Ni trưởng Tràng Liên  ( Ban Truyền thông NGKS , 644 xem)

TPHCM: Chư Tôn đức Giáo phẩm giáo đoàn III viếng tang cố NT. Tràng Liên  ( Ban Truyền thông NGKS , 1350 xem)

Chùa Thuận Phước cùng các Tịnh xá kính viếng Lễ tang Ni trưởng Tràng Liên  ( Ban Truyền thông NGKS , 2808 xem)

Trung ương Giáo hội viếng tang NT.Thích nữ Tràng Liên  ( Nhã An , 1008 xem)

Trung ương Giáo hội viếng tang cố Ni trưởng Thích Nữ Tràng Liên  ( Đăng Huy , 764 xem)

TP.HCM: Các phái đoàn chư Tôn đức Ni Giáo đoàn III và các tịnh xá trực thuộc Ni giới Khất sĩ đồng kính viếng Lễ tang Ni trưởng Tràng Liên  ( Ban Truyền thông NGKS , 1540 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVI

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVI

Thông báo Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau: KHÓA 35: Tịnh xá Ngọc Lâm - Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học NGHPKS

VIDEO HÔM NAY

Video Toạ đàm: HÌNH THÀNH - PHÁT TRIỂN & SỰ ĐÓNG GÓP CỦA NI GIỚI ĐỐI VỚI XH NGÀY NAY - Phật Sự Online

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ