Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > Lễ Hội

Video: Khóa Tu Vu lan Báo Hiếu trực tuyến một ngày – Ni giới Khất sĩ

Tác giả: Ban Truyền thông NGKS.  
Xem: 3514 . Đăng: 27/08/2021In ấn

 

Video: Khóa Tu Vu lan Báo Hiếu trực tuyến một ngày – Ni giới Khất sĩ

 

7 giờ 30 :  Tụng Kinh thuyết giảng (MC: Ni sư Triệu Liên)

– 7 giờ 30 :     Khoá Lễ tụng kinh Vu lan cầu an cầu siêu (Tổ đình Ngọc Phương)

– 8 giờ 15 :     Thuyết giảng về ý nghĩa Lễ Vu Lan (Ni sư Tín Liên)

 

 

9 giờ 00 :  Lễ Vu Lan Bông Hồng Cài Áo  (MC: Ni sư Hòa Liên-VP2)

– Niệm Phật cầu gia bị

– Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự

– Diễn văn khai mạc (NT. Viên Liên – Trụ trì Tổ đình Ngọc Phương)

– Diễn văn ý nghĩa bông hồng cài áo (NT. Xuân Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Tuệ, Đồng Nai)

– Lễ Cài Hoa Hồng (nhạc bông hồng cài áo)

– Khánh tuế quý Ni trưởng (NT. Chúng Liên – Tịnh xá Ngọc Kỳ, Quảng Nam)

– Đạo từ của Ni trưởng Chứng minh (NT Tố Liên – Cố vấn Trụ trì Tổ đình Ngọc Phương)

– Đạo từ của Ni trưởng Chứng minh (Ni trưởng Tân Liên – Đương kim Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ)

– Cảm tạ (MC)

 

 

14 giờ 00 : Pháp đàm/ đọc bài (chủ đề NHỚ NGUỒN) (MC: Ni sư Triệu Liên)

– Niệm Phật cầu gia bị

– Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự

– Pháp đàm

– Chư Tôn đức Ni và Phật tử đọc bài (thơ/văn)

– Cảm tạ và chia phước (rải tâm từ) (Ni sư Phụng Liên) 

 

 

 

18 giờ 00 :  Khoá Lễ tụng kinh cầu an cầu siêu (Chùa Thuận Phước) 

19 giờ 30 : Thuyết giảng: Thực tập thiền và lợi ích thiền trong dịch bệnh Covid (Ni sư Hằng Liên) 

 

 

Ban Truyền thông NGHPKS

-----ooOoo-----

Ý KIẾN BẠN ĐỌC


NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo về Lễ Khánh thành Di tích Tổ sư Minh Đăng Quang đắc đạo

Di tích Đắc đạo Tổ sư Minh Đăng Quang tại Mũi Nai, Hà Tiên là dấu tích kỷ niệm, nơi mà hơn 70 năm trước đức Tổ sư Minh Đăng Quang thiền định và chứng ngộ lý pháp “Thuyền Bát-nhã”. Vì thế, đối với Tăng Ni và Phật tử hệ phái Khất sĩ đây được xem là một dấu ấn lịch sử rất quan trọng và thiêng liêng.

Thông báo ôn thi vào Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM khóa XVII

THÔNG BÁO V/v tổ chức ôn thi vào Học viện Khóa XVII

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thư mời viết bài hội thảo “NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN: Những đóng góp cho Đạo Pháp - Dân tộc và các giá trị kế thừa”

Thông báo Khóa tu Truyền thống trực tuyến Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Do tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn ra phức tạp trên cả nước nên Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức trực tuyến. Ban tổ chức kính thông báo đến Chư Tôn đức và quý Phật tử thời khóa tu học như sau.

Thông báo Lớp Giáo lý trực tuyến

Thời gian tụng kinh, thuyết giảng trực tuyến như sau: Tụng kinh: Hàng ngày từ 6g30 – 7g15 tối là thời khóa tụng kinh Dược Sư, các ngày sám hối trì tụng Hồng Danh Bửu Sám Thuyết giảng: 7g30 – 8g30 tối hàng ngày

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Phiên Bế mạc Hội thảo Khoa học Ni trưởng Huỳnh Liên tại Pháp viện Minh Đăng Quang - Ban Truyền hình Trực tuyến PSO

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ